Експрес-В – Строителни дейности Карлово

ЗА НАС

ScreenHunter_30472 Oct. 19 15.44Експрес-В е основана през 1991. Специализирали сме в извършване на услуги с кранова техника с тонаж от 55 до 150 тона с височина до 92м, услуги с автовишки с височина от 22 до 60 м.

Експрес-В извършва реконструкция и планови ремонти на промишлени мощности, монтаж-демонтаж на едрогабаритно оборудване в следните индустрии:

Промишлено строителство

Транспортна мрежа

Металолеене

Минно-добивна промишленост

Хранително-вкусовата промишленост

Промишлено машиностроене

Хидро-енергийни мощности

Енергетика

УСЛУГИ

Експрев-В предоставя инженерни, товароподемни и транспортни услуги със следните машини:

Автокранове с капацитет от 55 до 150 тона

, с височина до 92м
Автовишки с работна височина между 22 и 60 м.

Експрес-В извършва реконструкция и планови ремонти на промишлени мощности, монтаж-демонтаж на едрогабаритно оборудване в области: Промишлено строителство, Транспортна мрежа, Металолеене, Минно-добивна промишленост, Хранително-вкусовата промишленост, Промишлено машиностроене, Хидро-енергийни мощности, Енергетика

Компанията разработва инженерни проекти за реконструкция, подмяна, модернизация и транспорт на промишлени мощности и машини. Разработваме и планове и техническа документация за извършваните дейности в съответствие с високите Европейски изисквания за безопасност и отчетност.

Експрес-В е участвала в строителството на мостове на автомагистрала Тракия и други, в реконструкцията, ремонта, разширението и модернизацията на обекти в металолеенето, миннодобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и металообработващата промишленост, строителството на нови производствени мощности,ремонт на ВЕЦ-ове, строителство на хидроенергийни системи, монтаж на ветрогенератори, разширение на пристанище Бургас, демонтаж и монтаж на единични машини с висока сложност на операциите, ремонт на локомотиви, спасителни операции.

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ
Монтажи АД София

Mостстрой АД Пловдив

Химремонтстрой АД София

Алпине Майредер ГМБХ Бау Австрия клон България

Юнион Миниер Белгия клон България

Кумерио Пирдоп

Челопеч Майнинг Челопеч

МОК Елаците

МОК Асарел

Сиенит Пловдив

Стройконсулт Сливен

Енемона Козлодуй

Техноремонтстрой София

Промишлено Монтажно Управление София

НЕК

Чугунолеене Ихтиман

Оптикоелектрон Панагюрище

Пристанище Бургас

Терна Гърция – клон България

Ер ликид Франция клон България

и мн.др.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_30459 Oct. 19 15.35ScreenHunter_30469 Oct. 19 15.38ScreenHunter_30468 Oct. 19 15.37ScreenHunter_30467 Oct. 19 15.37ScreenHunter_30466 Oct. 19 15.37ScreenHunter_30465 Oct. 19 15.37ScreenHunter_30464 Oct. 19 15.36ScreenHunter_30463 Oct. 19 15.36ScreenHunter_30462 Oct. 19 15.36ScreenHunter_30461 Oct. 19 15.35ScreenHunter_30460 Oct. 19 15.35
КОНТАКТИ

Експрес-В – Строителни дейности Карлово – express-lifting.com
Адрес: гр. Карлово, ул. “Тодор и Ана Пулеви” 8
Тел./Факс: 0335 935 68
Моб.тел.: 0888 907 723
E-mail: office@ express-lifting.com

Текст и изображения: express-lifting.com

За автора