“ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_4128 Jun. 10 23.34Мисия

“ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е създадено да предоставя на своите клиенти първокласни услуги и прагматични решения в сферата на финансите с цел оптимизиране на техния бизнес и умножаване на резултатите от дейността им.

Обща информация

“ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, София е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано по смисъла на българския Търговски закон през 2008 година.
“ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е пълен правоприемник на Бюро “Финансов Инженеринг” – София, създадено през 1996 година.

Адрес на управление:

София 1504, бул .”Евлоги и Христо Георгиеви” № 123.

Предмет на Дейност:

Финансово проектиране и управление, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

Акцент от дейността

От 1996 г. до сега чрез чуждестранни възложители нашият екип е извършил множество Анализи по Разходи и Ползи на инвестиционни проекти, получили съфинансиране от структурните фондове на Европейския съюз и дългосрочно кредитиране от Европейска Инвестиционна Банка.

ОПЕРАТИВЕН ЕКИП

Александър Драганов – управляващ съдружник.

Финансов аналитик.
Експерт по международни финанси и счетоводство, “ORACLE-finance” консултант.
Дипломирал се през 2003 г. – Портсмутски Университет, Великобритания,
специалност “Международни финанси и търговия”.
Отличен английски; френски и руски – основни познания.

Красимир Драганов – съдружник.

Финансов аналитик, доктор по икономика.
Експерт по корпоративни финанси, консултант по финансов инженеринг и бизнесоценителство.
Дипломирал се през 1978 г. – Университет за национално и световно стопанство, София,
специалност “Икономика, организация и управление на промишленото производство”.
Работен английски и руски.

Светла Драганова – съдружник.

Преводач – редактор.
Експерт по финансов и технически английски.
Дипломирала се в Софийския Университет, специалност “Английска филология”.
Отличен английски; много добър френски и руски.

Членовете на екипа имат множество успешно завършени специални курсове
за непрекъснато натрупване и актуализиране на знания и умения в областта на своята дейност.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4119 Jun. 10 23.27ScreenHunter_4119 Jun. 10 23.28
КОНТАКТИ

“ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – financial-engineering-bg.com
Адрес: гр. София, Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 123
Моб. тел.: 0888 443 658
E-mail: office@ financial-engineering-bg.com; f_e_b@ mail.bg

Текст и изображения:financial-engineering-bg.com

За автора