ФИШИНГ ГРУП 09 ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_46227 Jan. 12 21.28“Фишинг Груп 09 ЕООД” е компания, намираща се на територията на град Карнобат. Към дадения момент рибовъдната ферма е една от най-големите дружества, които се занимават с рибопроизводство в страната. В нея се отглеждат различни видове риба :
– шаран ;
– толстолоб ;
– амур ;
– сом ;
– щука ;
– сулка.
Общата водна площ на фермата е 3000 дка включва басейни за отглеждане на :
– зарибителен материал ;
– басейни за угояване на шаран, сом, щука и растителноядни риби ( толстолоб, бял амур). Максималният капацитет на стопанството е 300 т. риба за реализация. За консумация се отглеждат: шаран, толстолоб, бяла риба и сом.
Язовирите на фирмата се намират в околността на град Карнобат.
“Фишинг Груп 09 ЕООД” разполага с професионалисти, които се грижат за рибите, както и с необходимите материали нужни за отглеждането им.
“Фишинг Груп 09 ЕООД” е едно от най – добрите рибовъдни предприятия и е добре познато сред клиенти и партньори.

КОНТАКТИ

ФИШИНГ ГРУП 09 ЕООД
Адрес: гр. Карнобат, ул. Климент Охридски No 1
Моб.тел.: 0887 307 009; 0893 531 616

За автора