Гео Дрил ЕООД – Геоложки проучвания

ЗА НАС

i4Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията.

Фирмата от град София проектира и строи хидротехнически съоръжения на територията на цяла България.

Извършва концесионни анализи, които включват технически, екологичен, финансово-икономически и правен анализ.
Подготвя експертизи от гледна точка на изискванията и стандартите в екологията.
Компанията извършва геоложки проучвания за нуждите на строителството.

Гео Дрил предлага и извършване на сондажи.
За да постигне високите цели, които си е поставила, фирмата разчита на екип от опитни геолози, инженери, юристи и строителни работници, притежаващи нужната квалификация и опит.

Всичко това, заедно с непрекъснатото инвестиране в техническите съоръжения, прави фирмата една от най-динамично развиващите се компании в България.

ГАЛЕРИЯ

1KU1L12-01330200702_323034345_1----геоложки-проучвания-и-доклад
КОНТАКТИ

Гео Дрил ЕООД – Геоложки проучвания

Адрес: гр. София, ж.к. Обеля 2, бл. 232, вх. Б
Моб. тел.: 0888 251 106, 0889 428 277
E-mail: geo_dril@ mail.bg

За автора