Геосфера

ЗА НАС

screenhunter_44565-nov-10-22-29Фирмата Геосфера е основана през 2009 година. Основната дейност на фирмата е извършване на много видове геодезически измервания и проектирането на пътища и съоръжения.

По договори фирмата е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти, голям брой парцеларни планове, регулационни планове, подробни устройствени планове и лесоустройствени планове на територията на страната.

Фирмата Геосфера разработва проекти в областа на пътната инфраструктура, пътища и улици I, II, III, IV, V .

В областта на пътното строителство Геосфера разработва:

Полигониране – включени полигони от подробни точки и репери по изискванията на наредбата, репериране, трасиране на пикетажа с милметрова точност, включени нивелачни ходове по пикетажа, заснемане на базата на геометрична нивелация по проектния пикетаж, трасиране на оста и петите на откосите на пътното тяло, изготвяне на строителна документация по време на изпълнението.

Във фирмата работят 2 инженери геодезисти, 2 пътни инженери и един счетоводител. Всички служители във фирмата са високо квалифицирани, което е предпоставка, проектите изработени в Геосфера да са с високо качество. Собственик на фирмата е инж. Юлиян Хинков.

УСЛУГИ

Предлага следните услуги:

-Трасиране;

- Заснемане;

- Геодезиия;

- Вертикални планировки;

- Топографски планове;

- Инженерна геодезия.

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_44558-nov-10-22-25screenhunter_44559-nov-10-22-25screenhunter_44560-nov-10-22-25screenhunter_44561-nov-10-22-25screenhunter_44562-nov-10-22-25
КОНТАКТИ

Геосфера
Адрес: гр. София, ул. Кричим 35
Моб.тел.: 0876 089 008
E-mail: geosfera@ abv.bg

За автора