“ГЕОТЕХ ГРУП” ООД

ЗА НАС

фсадгсфФирма “ГЕОТЕХ ГРУП” ООД е основана през 2006 г. в гр.София. От своето създаване ГЕОТЕХ ГРУП се стреми съвместно с български проектантски фирми, да предложи съвременни технически решения на редица инженерни проблеми най-вече в областта на екологията и инфраструктурното строителство.

Фирмата е водеща в инженеринга и доставката на материали за решения на проблеми, свързани с:
► масивни скални свличания, срутища и падащи камъни;
► корекция на реки;
► изграждането на депа за отпадъци, както и рекултивацията на сметища;
► укрепването на свлачища;
► осигуряване на защита от лавини;
► укрепителни мероприятия при скални и почвени откоси;
► подпорни стени от габиони;
► пътно строителство.
ГЕОТЕХ ГРУП доставя богата гама от материали за изграждане на системи за защита от природни опасности (падащи камъни, неустойчиви откоси, лавини, наносни потоци и др.), съоръжения от габиони и стабилизиране на скатове, геосинтетика (геоклетки, геомрежи, геомебрана HDPE, геоглинен екран GCL и геотекстил).
Наши партньори са утвърдени световни и регионални производители, чиито продукти са доказали успешно своята ефективност по цял свят.

ПРОДУКТИ

- Системи за защита от падащи камъни – Geobrugg
– Габиони и защитни оградни системи
– Геоклетъчна система PRS-Neoweb®
– Геосинтетика

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_34516-Feb.-28-22.05ScreenHunter_34517-Feb.-28-22.05ScreenHunter_34519-Feb.-28-22.05ScreenHunter_34521-Feb.-28-22.05IMG_3489
КОНТАКТИ

“ГЕОТЕХ ГРУП” ООД – geotechgroup.eu
Адрес: гр. София, ж.к. Младост I, бл.12, вх.Б, ет. 4, ап.30
Тел.: 02 974 48 86
Факс: 02 875 32 80
Моб.тел.: 0885 648 561
Е-mail:office@ geotechgroup.eu

Текст и изображения: geotechgroup.eu

За автора