Голяма Мелница Червен бряг ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_62 May. 29 07.13Голяма Мелница Червен бряг ООД се намира в град Червен бряг.

Мелницата се занимава с изкупуване на пшеница, производство и складиране на брашно. Голяма Мелница Червен Бряг произвежда висококачествени брашна с търговска марка Мелко.

Мелницата гарантира високо качество и произход на брашно с търговската марка Мелко.

Голяма Мелница Червен Бряг ООД разполага с модерно оборудвана лаборатория, в която се извършва пълен анализ на зърното и брашното.

Лабораторията дава възможност за разработка на нови продукти, като се повиши качеството и се следи постоянно за доставяните и закупувани суровини, използвани в процеса на производство на брашно.

Голяма Мелница Червен Бряг ООД разполага с високотехнологично немско оборудване,отговарящо на всички стандарти за качество.

Дружеството има изградена добра организация на труда в областта на зърнопреработката (преработка на пшеница) и производството на брашно Мелко.

ПРОДУКТИ

Производство на брашно:

Мелницата разполага със силозни клетки за сортиране на пшеницата по качествени показатели. Силозите са снабдени с прецизна смесителна система, позволяваща производството на продукция с различни характеристики, в зависимост от използваните количества пшеница.

Мелницата разполага с пекарна, в която се тества всяка произведена партида брашно, за да се гарантира високото качество и да се провери, дали брашното отговаря на поставените стандарти.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_54 May. 29 06.59ScreenHunter_55 May. 29 07.00ScreenHunter_56 May. 29 07.01ScreenHunter_57 May. 29 07.01
КОНТАКТИ

Голяма Мелница Червен бряг ООД
Адрес: гр. Червен бряг, ул. Славейков №2
Тел.: 0659 921 51;
Факс:0659 921 51;
Моб.тел.:0889 268 942;
E-mail: tdinkov.melko@ gmail.com

За автора