Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик

ЗА НАС

ScreenHunter_5419 Oct. 01 12.11Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик е самостоятелен музеен институт, чийто предмет на дейност е събирането, опазването и популяризирането на движими културни ценности на изобразителното изкуство.
Галерията е създадена през 1963 г. като отдел на Общия народен музей в Пазарджик. През 1966 г. се обединява с къща-музей „Станислав Доспевски” с решение № 50 / 02.08.1966 г. на ИК на ОНС – Пазарджик в Художествена галерия „Станислав Доспевски”. Основател и първи директор на галерията е художникът Цветан Радулов.

Художественият фонд е структуриран в следните раздели: „Живопис”, „Графика и рисунка”, „Скулптура”, „Икони”, както и авторските колекции „Стоян Василев” и „Георги Герасимов”. Към края на 2012 г. основният фонд наброява 2585 бр. инвентарни единици, а с авторските колекции около 10 000 творби.
Галерията има два филиала: къща- музей „Станислав Доспевски” и къща-музей „Георги Герасимов”. Къща-музей “Станислав Доспевски” е паметник на културата и един от 100-те национални туристически обекта в България. Тя е построена през 1864 г. по проект на художника Станислав Доспевски от брациговски майстори, и е характерна за периода на Възраждането. Къща-музей “Георги Герасимов” е построена през 1905 г., обявена е за индивидуален паметник на културата през 1985 г. Притежава статут на музеен обект – филиал на Художествена галерия “Станислав Доспевски” от 1993 г. Завещана е на град Пазарджик от нейния собственик – художника Георги Герасимов, заедно с цялото му художествено наследство от творби, покъщнина, лични вещи, между които с музейна и етнографска стойност, личен и фамилен архив, ценна библиотека от 1974 тома, пособия за рисуване и други.

Художествената галерия е била инициатор и домакин на национални изяви: ОХИ “Април 1876”, ОХИ “Портрет-живопис”, “Автопортрет-живопис”, “Поколения”, “Стил”, “Левски и времето”. Гостувала е на галерии в страната, уредила е изложби зад граница: Ставрпол (1974), Улан Батор (1986), Кипър (1987), Дамаск (1989), Алжир (1990).

Уредени са изложби на пазарджишки художници от национална величина: Георги Герасимов (1966), Георги Машев (1978,1988), Станислав Доспевски (1973,1984), Елисавета Консулова – Вазова (1982), Анна Крамер – Бехар (1989), Величко Минеков (1998,2008).

Галерията е културен център, който разполага с четири експозиционни зали, отворен за съвместни проекти с други галерии, творци и организации от страната и чужбина. Предпочитано пространство за интелектуални и образователни събития.

Екип:

Директор
Леон Бабачев

Фондови отдел
Здравко Здравков – гл. уредник
Людмила Илиева – уредник
Мария Баракова – Радева – уредник
Екатерина Иванова – уредник
Иван Караджов – реставратор
Никола Стоименов – фондохранител

Културен отдел и връзки с обществеността
Петя Стойнова – уредник
Христинка Проданова – пазител

Къща-музей „Станислав Доспевски”
Наталия Точева – гл. уредник

Къща-музей „Георги Герасимов”
Славчо Славчев – уредник

Администрация
Кирил Точев – домакин

Хигиенисти
Илиана Зайкова

Работно време

понеделник – събота

9.00 ч. – 17.00 ч.

неделя
10.00 ч. – 14.00 ч.

ФИЛИАЛИ
  • Къща-музей „Станислав Доспевски”

Къща-музей „Станислав Доспевски” е единственият в България дом – музей на възрожденски художник. Сградата е построена през 1864 г. по проект на Станислав Доспевски от прочутите брациговски майстори, и е в стил характерен за периода на Възраждането. На фронтона й е изписано: ”Притяжание Станислава Д. Доспесково – Самоковца, 1864”. В салона на къщата, Станислав Доспевски рисува стенописи изобразяващи: “Смяна на стражата пред императорския дворец в Петербург”, “Площада на Пушкин в Одеса” и “Протока “Златният рог” в Цариград”.
В дома на Станислав Доспевски са се уреждали първите сбирки на вътрешния революционен комитет и на първото женско дружество в България “Просвета”. През 1945 г. къщата е дарена от вторият син на художника – Борис Доспевски. Обявена е за музей през 1952 г., а през 1964 г. за паметник на културата. С Решение № 50 от 2 август 1966 г. на Окръжния народен съвет  град Пазарджик, къщата-музей се обединява с Художествена галерия „Станислав Доспевски”.
Днес къщата на Станислав Доспевски е сред 100-те национални туристически обекта.

 

Станислав Доспевски

     Станислав Доспевски с рождено име Замфир (Зафир) Зограф е син на Димитър Зограф и племенник на Захари Зограф, видни представители на Самоковската иконописна школа. Доспевски е един от първите художници с академично образование в България. Художественото му наследство включва икони, портрети, рисунки и стенописи.
Станислав Доспевски дейно участва в обществения живот, той е един от създателите на читалище „Виделина” в град Пазарджик. Включва се в националноосвободителното движение. Поддържа връзки с Васил Левски, Ангел Кънчев, Димитър Общи и други революционери. По време на Априлското въстание събира помощи, приютява бежанци и изпраща дописки до европейския печат.

1823  Роден на 3 декември в Самоков.
1835 – 1850  Работи заедно с баща си при изписването на иконите за църквите „Св. Никола” /1835/ и „Св. Неделя” /1840/ в Пловдив, като същевременно учи в Пловдивската гимназия. От 1841 до 1846 работят по стенописната и иконописна украсата на Рилския манастир.
1850   Заминава за Русия.
1851 – 1853   Студент в училището по живопис, скулптура и архитектура в Москва.
1853 – 1856  Учи в Императорската художествена академия в Санкт Петербург, при проф. Басин и проф. Бруни. За конкурсната работа „Академичен етюд  голо мъжко тяло” получава Сребърен медал.
1856   Завръща се в Самоков и обучава братята си Никола, Иван и Захари, които рисуват икони из цяла България.
1858   Жени се за Мариола, дъщеря на видния пазарджиклия Божко Куюмджията и се установява в Пазарджик.
1864    По негов проект си построява  къща с ателие, до канала Паша арк в Пазарджик.
1859   В дома на Найден Геров,  Станислав Доспевски урежда изложба с икони, която става първата персонална художествена изложба у нас.
1877    Арестуван от турските власти.
1878    Умира при неизяснени обстоятелства в затвора „Мехтерхане” в Цариград.

 

  • Къща-музей „Георги Герасимов”

Видният български художник Георги Герасимов е роден на 5 февруари 1905 г. в гр. Пазарджик. Завършва гимназия в родния си град, след което от 1926 до 1931г. изучава живопис при проф. Никола Маринов и графика при проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия.
Специализира графика в академията за приложно изкуство в Прага при проф.Шимон и Швабински. Дипломира се с отличен успех през 1938 г.     Работи като преподавател, чертожник и художник в София и Пазарджик. Първата си самостоятелна изложба, урежда в гр. Пазарджик през 1966 г. От 1930 г. участва във всички Общи художествени изложби в страната и представителни изложби на българското изобразително изкуство в чужбина. Носител на Орден “Кирил и Методий” и Почетен гражданин на гр. Пазарджик. Починал на 15 април 1977 г. в гр. Пазарджик.
Георги Герасимов дарява с Акт за нотариално завещание, Нот. Дело № 163 от 12. 02. 1977 г., на родния си град Пазарджик цялото си имущество, включващо голяма къща с ателие, магазин на бул. “България” в гр. Пазарджик и малък апартамент в гр.София, над 7000 художествени творби и албуми, повече от 840 лични, битови вещи и пособия за рисуване, своята нумизматична сбирка, спестовните си влогове и 1974 книги и списания както личният си и фамилен архив при условие, че Градския народен съвет – Пазарджик организира в къщата и ателието му постоянна изложба и музей с негови творби.
Споменатата в завещанието къща на Георги Герасимов, построена през 1905 г., е обявена за паметник на културата с протокол № 23 от 05.04.1989 г. на Архитектурната комисия при Експертния съвет на Националния институт за паметниците на културата, а с решение № 8 от 28.04.1993 г. на Колегиума на Министерството на културата на къщата на Георги Герасимов се дава статут на Къща-музей “Георги Герасимов”, филиал на Художествена галерия “Станислав Доспевски” – Пазарджик.
Музейната експозиция в къща-музей “Георги Герасимов” проследява творческия и житейски път на художника представяйки художествени произведения, документи и възстановеното му ателие.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5381 Oct. 01 12.04ScreenHunter_5402 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5403 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5404 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5405 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5406 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5407 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5408 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5409 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5410 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5411 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5412 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5413 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5414 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5415 Oct. 01 12.09ScreenHunter_5416 Oct. 01 12.10ScreenHunter_5417 Oct. 01 12.10ScreenHunter_5418 Oct. 01 12.10ScreenHunter_5401 Oct. 01 12.08ScreenHunter_5400 Oct. 01 12.07ScreenHunter_5399 Oct. 01 12.07ScreenHunter_5382 Oct. 01 12.04ScreenHunter_5383 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5384 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5385 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5386 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5387 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5388 Oct. 01 12.05ScreenHunter_5389 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5390 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5391 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5392 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5393 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5394 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5395 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5396 Oct. 01 12.06ScreenHunter_5397 Oct. 01 12.07ScreenHunter_5398 Oct. 01 12.07ScreenHunter_5419 Oct. 01 12.11
КОНТАКТИ

Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик – artgallerydospevski.com
Адрес: гр. Пазарджик, пл. “Константин Величков” 15
Тел.: 034 445 721
E-mail: citygallerypz@ abv.bg; citygallerypz@ gmail.com

Текст и изображения: artgallerydospevski.com

За автора