“Яйца и птици-ЗОРА” АД

ЗА НАС
logo-zora“Яйца и птици-ЗОРА” АД има над 40 годишна традиция в производството на яйца за консумация.
Дружеството е правоприемник на Комбината за производство и преработка на птиче месо и яйца, който стартира своята дейност през 1964 година, когато е заредена първата партида еднодневни пилета за подрастващи стокови носачки. С напълно затворен цикъл за производство на стокови носачки Птицекомбинатът влиза в експлоатация през 1969 година. През годините дейността на дружеството се развива, извършват се редица структурни и производствени промени.

За да повиши и подобри конкурентно способността си, фирма  “Яйца и птици-ЗОРА” АД обработва около 35 000 декара земеделска площ. Произведената продукция осигурява фуража на половин милион птици.

Основната дейност на фирмата е: Производство, преработка и търговия в страната и чужбина с яйца за консумация и разплодни яйца, еднодневни пилета, птици, птичи продукти и земеделска дейност.

Дружеството е най-големият производител на яйца за консумация в България и за износ. От създаването си до сега фирмата подържа добър имидж сред своите клиенти, поради което тя е добре позната както на вътрешния така и на външния пазар.
“Яйца и птици-ЗОРА”АД, е Юридическо лице, учредено като акционерно дружество с 100 % частно участие. Седалището и производственото предприятие се намират в с. Дончево, обл. Добричка.

ПРОИЗВОДСТВО
proizvodstvoПроизводствените мощности на дружеството са разположени сред богата естествена растителност и в изкуствено създадени паркове. Цялостната дейност на дружеството се осъществява чрез затворен цикъл на производство с изключение на вноса на еднодневни разплодни пилета от най-високо продуктивни хибриди “ISABROWN” от ISA-Institut De Selection Animal-Франция, “BOVANS GOLDLINE” от Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандия и “HYBRO PN” от Hybro B.V.-Холандия.

Отделните ферми и звена са технологично специализирани и териториално обособени. Към тях има прикрепен постоянен състав от работници. Организационно-производствената структура включва следните звена: развъдна ферма, която включва сектор подрастващи родители, родители носачки, люпилня; ферма подрастващи стокови носачки, която включва четири сектора; ферма стокови носачки с капацитет 520 000 носачки; заготвителен участък за окачествяване, сортиране, пакетиране и експедиция на яйцата за пазара. Спомагателни звена: две парови централи, авторемонтна работилница, звена за поддръжка на технологичното оборудване.

A4Годишното производство на яйца за пазара в момента е 130 000 000 бр. Средно целогодишно се отглеждат 1 000 000 бр. птици.

” Яйца и птици-ЗОРА” АД, гарантира най-високо качество на своите продукти, постигнато и контролирано чрез най-добрите европейски технологии. Името на предприятиего е гарант за коректност към неговите клиенти и бизнес-партньори.

Предимства на нашето дружество пред другите конкуренти на вътрешния и външния пазар са:
* ритмично целогодишно производство,
* качество на произвежданите яйца,
* предлагане на различни по асортимент разфасовки,
* обема на производството и предлаганите конкурентни цени.
Качеството на яйцата се гарантира, чрез пълноценното хранене на птиците с чист растителен фураж, от който са изключени продукти от животински произход.
Заготвителният участък на дружеството е първият в България, който отговаря на всички изисквания на Европейския пазар, което е предпоставка за високо качество на окачествяване, контрол, категоризиране и пакетиране на яйцата както за вътрешния така и за международния пазар.
Ето защо ” Яйца и птици-ЗОРА” АД може да гарантира на своите клиенти най-добрите яйца – извор на живот, с неповторим вкус и качество, без риск от заразяване със салмонела и други инфекциозни болести – здраве за всеки ден.

ПРОДУКТИ

Яйца за Консумация 

В “Яйца и птици-ЗОРА” АД средно целогодишно се отглеждат 520 000 броя носачки. Годишното производство на яйца за консумация е 125-130 милиона броя.
    Заготвителният участък на дружеството е първият в България, който отговаря на всички изисквания на Европейския пазар, което е предпоставка за високо качество на контрол, категоризиране, маркиране, опаковане и съхранение на яйцата както за вътрешния така и за международния пазар. Въведени са системи за управление на качеството – ISO 9001:2008; ISO 22 000:2005; FSSC 22 000.
    В съответствие с тази наредба, яйцата за консумация, които се предлагат от дружеството са маркирани с трайно, неизмиващо се и издържащо на варене, немиришещо и безвредно за здравето мастило и категоризирани в следните категории:
Категория ХL  с грамаж от 73 до 80 г.
Категория L с грамаж от 63 до 73 г.
Категория М с грамаж от 53 до 63 г.
Категория S с грамаж от 45 до 53 г.
 

“ Яйца и птици-ЗОРА” АД гарантира на своите клиенти най-добрите яйца – извор на живот, с неповторим вкус и качество, без риск от заразяване със салмонела и други инфекциозни болести – здраве за всеки ден.

Разплодни яйца

Произвежданите раплодни яйца от “Яйца и птици-ЗОРА” АД произхожда от високо продуктивни хибриди с доказани качества на международния пазар.
Разплодните яйца, който произвеждаме са за кокошки носачки и за бройлери.
Яйцата са чисти от финни наранявания с незамърсена черупка, без пукнатини и най-вече свободни от заразни и други епидимични болести.
Разплодните яйца за кокошки носачки произхождат от световно реномираните хибриди BOVANS GOLDLINEна Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандияи ISABROWN хибрид на ISA-Institut De Selection Animal-Франция.Разплодните яйца бройлерно направление произхождат от високо качество родители за бройлери HYBRO PN на Hybro B.V.-Холандия. Процета на оплодяемост на разплодните яйца е не по-малък от 95 % за яйценосно направлевние и 90 % за бройлерно направление. При подходящо транспортиране, съхранение и обичайни технологични операции в люпилня процента на люпимост е не по-малък от 90%. 

Еднодневни пилета

“Яйца и птици-ЗОРА” АД има утвърдени позиции на българския пазар като производител на еднодневни пилета.
Произвежданите еднодневни пилета за кокошки носачки и за бройлери са с контролирано здравословно състояние и гарантирано качество. Родителските стада от които произхождат са с утвърдено качество на международния пазар и са хибриди на Hendrix Poultry Breeders B.V.-Холандия , ISA-Institut De Selection Animal-Франция и Hybro B.V.-Холандия.

Дружеството разполага със собствена люпилня изградена съобразно всички зооветеринарни и технологични изисквания, гарантиращи високо качество на продукта, чийто капацитет е 4 500 000 еднодневни пилета годишно.
Люпилнята работи единствено с разплодни яйца произхождащи от родителските стада на фирмата.
Предлаганите еднодневни пилета яйценосно направление са сексирани по пол, ваксинирани срещу акутна Марекова болест и се предружават с необходимата информация за тяхното отглеждане.

КОНТАКТИ
“Яйца и птици-ЗОРА” АД – zora-donchevobg.com
Адрес: с. Дончево
Тел.: 058 62 55 34, 058 62 66 12, 058 62 53 70
Факс:  058 622 766
Е-mail:  marketing@ zora-donchevobg.com, zora@ netplusdb.bg


Вижте по-голяма карта

За автора