“ИКоМС” ЕООД – Професионално обучение Плевен

ЗА НАС

ScreenHunter_6145 Nov. 26 06.13ИКоМС” ЕООД извършва високо квалифицирано консултиране по:

F Правен анализ;
F Бизнес оценки;
F Разработка на предприватизационна експертиза и приватизационни проекти;
F Оценки на недвижимо имущество, земя и машини и съоръжения;
F Подготовки на тръжна и конкурсна документация;

“ИКоМС” ЕООД е сред водещите организации в града която извършва професионално обучение по 68 професии и 139 специалности в следните области:

@ Архитектура и строителство;
@ Стопанско управление и администрация;
@ Техника;
@ Производство и преработка;
@ Изкуство;
@ Селско стопанство;
@ Обществена сигурност и безопасност;

Фирмата е обучила над 1200 безработни на ДБТ гр. Плевен, Враца, Габрово и Русе. По Схема „Развитие” на „ОП РЧР” през 2010г./2011г. ИКоМС-ЕООД е обучила 532 обучаеми по 10 специалности от 10 общини, както следва:

1.Община Долна Митрополия
2.Община Враца
3.Oбщина Червен Бряг
4.Община Павликени
5.Община Сухиндол
6.Община Ботевград
7.Община Мездра
8.Община Белене
9.Община Левски
10.Община Ловеч

Обучението е извършено успешно и без забележки и всички обучаеми са назначени от съответните общини, съгласно заявените от тях работни места.

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз (ИКоМС) е юридическо лице със седалище гр. Плевен и офиси в Габрово, Велико Търново и Бон-Германия.
Фирмата е създадена през 1992 г. с подчертано консултантски характер и специализация в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическо състояние на фирми, общи и проблемни експертизи, анализи за изпълнение на договорните задължения на фирмите, организационното развитие и управление, подбор и обучение на кадри. В дейността си “ИКоМС” ЕООД използва широк кръг консултанти и експерти с висока квалификация и професионален опит. Съчетанието от професионални възможности и проверени в практиката методики осигуряват високо качество на предлаганите услуги. В
Едно от приоритетните направления, в които дружеството успешно развива дейността си, е обучение и професионална квалификация на човешките ресурси.
Центърът за професионално обучение (ЦПО) към дружеството притежава лицензия от НАПОО за обучение по 29 направления, 68 професии и 139 специалности, за които се издават удостоверения и свидетелства за професионална квалификация. Провеждат се и езикови курсове. Обучението се извършва от авторитетни, висококвалифицирани консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. За провеждане на качествен и ефективен учебен процес са подсигурени материални бази със съвременно оборудване.
Фирмата успешно е реализирала проект „Трайни насаждания по бюджетна линия”, Активни дялове на пазара на труда, финансиран от Агенция по заетостта(АЗ).
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОП. РЧР) е участвала в разработването и внедряването на пет проекта – „Плевен – БТ” – АД, „Пелтина” – ЕООД и др. По Схема „Развитие” на „ОП РЧР” през 2010г./2011г. ИКоМС-ЕООД е работила с 10 общини, като е обучила 532 обучаеми по 10 специалности почти всички от тях са се реализирали на трудовия пазар – встъпили са в трудово-правни отношения с общините заявителите. и
Фирмата работи успешно и по схема „Аз мога” и „Аз мога повече” на „ОП РЧР” като до месец Ноевмри 2011г. са обучени или в процес на обучение са, 131 обучаеми. Ние имаме опита по усвояването на Евросредствата. В това отношение можем да Ви бъдем полезни.

ОБУЧЕНИЕ

“ИКоМС” ЕООД е проактивна и гъвкава обучаваща организация, притежава лицензия на Център за професионално обучение (ЦПО)No:200512289 по 68 професии и 139 специалности въз основа на разработени и утвърдени от НАПОО програми за обучение и е оторизирана от нея да издава удостоверения за професионална квалификация. Дружеството работи с авторитетни, висококвалифицирани консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. За провеждане на качествен и ефективен учебен процес са подсигурени материални бази със съвременно оборудване.

ЦПО към “ИКоМС” ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

1. Професия “Компютърен аниматор”, код 213050
– специалност “Компютърна анимация”, код 2130501, ІІІ СПК
2. Професия “Компютърен график”, код 213060
– специалност “Компютърна графика”, код 2130601, ІІІ СПК
3. Професия “Графичен дизайн”, код 213070
– специалност “Графичен дизайн”, код 2130701, ІІІ СПК
4. Професия “Дизайнер”, код 214010
– специалност “Интериорен дизайн”, код 2140106, ІІІ СПК
5. Професия “Продавач – консултант”, код 341020
– специалност “Продавач – консултант”, код 3410201, ІІ СПК
6. Професия “Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020
– специалност “Маркетингови проучвания”, код 3420201, ІІ СПК
7. Професия “Финансист”, код 343010
– специалност “Банково дело”, код 3430101, ІІІ СПК
8. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030
– специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, ІІІ СПК
9. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
– специалност “Малък и среден бизнес”, код 3450501, ІІ СПК
10. Професия “Касиер”, код 345060
– специалност “Касиер”, код 3450601, І СПК
11. Професия “Икономист”, код 345120
– специалност “Индустрия”, код 3451201, ІІІ СПК;
– специалност “Търговия”, код 3451202, ІІІ СПК;
– специалност “Земеделско стопанство”, код 3451203, ІІІ СПК;
– специалност ”Икономика и мениджмънт”, код 3451204, ІІІ СПК
12. Професия “Офис – мениджър”, код 346010
– специалност “Бизнес – администрация”, код 3460101, ІІІ СПК
13. Професия “Офис – секретар”, код 346020
– специалност “Административно обслужване”, код 3460201, ІІ СПК
14. Професия “Програмист”, код 481010
– специалност “Програмно осигуряване”, код 4810101, ІІ СПК;
15. Професия “Системен програмист”, код 481020
– специалност “Системно програмиране”, код 4810201, ІІІ СПК
16. Професия “Икономист – информатик” , код 482010
– специалност “Икономическа информатика”, код 4820101, ІІІ СПК;
17. Професия “Оператор на информационно осигуряване”, код 482020
– специалност “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201, ІІ СПК
18. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
– специалност “Текстообработване”, код 4820301, І СПК
19. Професия “Организатор Интернет приложения”, код 482040
– специалност “Електронна търговия”, код 4820401, ІІІ СПК
20. Професия “Машинен оператор”, код 521030
– специалност ”Металорежещи машини”, код 5210301, ІІ СПК;
– специалност “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, ІІ СПК
21. Професия “Машинен монтьор”, код 521040
– специалност “Металообработващи машини”, код 5210414, ІІ СПК
– специалност “Машини и съоръжения за химическата и хранително – вкусовата промишленост”, код 5210415, ІІ СПК;
– специалност “Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост”, код 5210416, ІІ СПК;
22. Професия “Заварчик”, код 521090
– специалност “Заваряване”, код 5210901, І СПК
23. Професия “Шлосер”, код 521110
– специалност “Шлосерство”, код 5211101, І СПК
24. Професия “Електромонтьор”, код 522020
– специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201, ІІ СПК;
– специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204, ІІ СПК;
– специалност “Електр ообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207, ІІ СПК;
– специалност “Електрически инталации”, код 5220210, ІІ СПК;
– специалност “Електродомакинска техника”, код 5220211, ІІ СПК
25. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
– специалност “Газова техника”, код 5220406, ІІ СПК;
– специалност “Топлотехника”, код 5220409, ІІ СПК
26. Професия “Огняр”, код 522060
– специалности “Огнярство”, код 5220601, І СПК
27. Професия “Монтьор по комуникационни системи”, код 523020
– специалност “Телекомуникационни системи”, код 5230202, ІІ СПК
28. Професия “Монтьор на компютърни системи”, код 523060
– специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230601, ІІ СПК;
– специалност “Компютърни мрежи”, код 5230602, ІІ СПК
29. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020
– специалности: “Автотранспортна техника”, код 5250201, ІІ СПК;
– специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, ІІ СПК
30. Професия “Монтьор на подемно – транспортна техника”, код 525060
– специалност “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътно – транспортни средства”, код 5250601, ІІ СПК;
– специалност “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, ІІ СПК
31. Професия “Оператор в хранително – вкусовата промишленост”, код 541020
– специалност “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201, ІІ СПК;
– специалност “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202, ІІ СПК
– специалност “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203, ІІ СПК;
– специалност “Производство на консерви”, код 5410204, ІІ СПК;
– специалност “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205, ІІ СПК
– специалност “Производство на захар и захарни изделия”, код 5410206, ІІ СПК
– специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410208, ІІ СПК
32. Професия “Шивач”, код 542110
– специалност “Шивачество”, код 5421101, І СПК
33. Професия “Техник – технолог в дървообработването” код 543010
– специалност “Мебелно производство”, код 5430101, ІІІ СПК;
– специалност “Тапицерство и декорация”, код 5430106, ІІІ СПК
34. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020
– специалност “Производство на мебели”, код 5430201, ІІ СПК
35. Професия “Работник в дървообработването”, код 543090
– специалност “Производство на фасонирани материали”, код 5430901, І СПК;
– специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430902, І СПК;
– специалност “Производство на мебели”, код 5430906, І СПК
36. Професия “Строител”, код 582030
– специалност “Кофражи”, код 5820302, ІІ СПК;
– специалност “Армировка и бетон”, код 5820303, ІІ СПК;
– специалност “Зидария”, код 5820304, ІІ СПК;
– специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305, ІІ СПК;
– специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, ІІ СПК;
– специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307, ІІ СПК;
– специалност “Бояджийски работи”, код 5820309; ІІ СПК;
– специалност “Строително дърводелство”, код 5820310, ІІ СПК;
– специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311; ІІ СПК;
– специалност “Покриви”, код 5820312, ІІ СПК
37. Професия “Строител – монтажник”, код 582040
– специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, ІІ СПК;
– специалност “Метални конструкции”, код 5820402, ІІ СПК;
– специалност “Сухо строителство”, код 5820403, ІІ СПК;
– специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, ІІ СПК
38. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050
– специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, ІІ СПК;
– специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502, ІІ СПК
39. Професия “Помощник в строителството”, код 582080
– специалност “Основни и довършителни работи”, код 5820801, І СПК
40. Професия “Помощник пътен строител”, код 582090
– специалност “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901, І СПК
41. Професия “Техник – растениевъд”, код 621010
– специалност “Полевъдство”, код 6210101, ІІІ СПК;
– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102, ІІІ СПК;
– специалност “Трайни насаждения”, код 6210103, ІІІ СПК;
– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210105, ІІІ СПК;
– специалност “Гъбопроизводство”, код 6210106, ІІІ СПК;
– специалност “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107, ІІІ СПК
42. Професия “Растениевъд”, код 621030
– специалност “Полевъдство”, код 6210302, ІІ СПК;
– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210303, ІІ СПК;
– специалност “Трайни насаждения”, код 6210304, ІІ СПК;
– специалност “Селекция и семепроизводство”, код 6210305, ІІ СПК;
– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210306, ІІ СПК;
– специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури”, код 6210307, ІІ СПК;
– специалност “Растителна защита”, код 6210308, ІІ СПК;
43. Професия “Животновъд”, код 621050
– специалност “Говедовъдство”, код 6210502, ІІ СПК;
– специалност “Овцевъдство”, код 6210503, ІІ СПК;
– специалност “Свиневъдство”, код 6210504, ІІ СПК;
– специалност “Птицевъдство”, код 6210505, ІІ СПК;
– специалност “Зайцевъдство”, код 6210506, ІІ СПК;
– специалност “Пчеларство”, код 6210507, ІІ СПК;
– специалност “Коневъдство и конна езда”, код 6210508, ІІ СПК
44. Професия “Фермер”, код 621060
– специалност “Земеделец”, код 6210601, ІІ СПК;
– специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602, ІІІ СПК
45. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080
– специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, ІІ СПК
46. Професия “Лозаровинар”, код 621090
– специалност “Лозаровинарство”, код 6210901, ІІ СПК
47. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110
– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101, І СПК;
– специалност “Трайни насаждения”, код 6211102, І СПК;
– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6211103, І СПК;
– специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури”, код 6211104, І СПК
48. Професия “Работник в животновъдството”, код 621120
– специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201, І СПК;
– специалност “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202, І СПК;
– специалност “Свиневъдство”, код 6211203, І СПК;
– специалност “Птицевъдство”, код 6211204, І СПК;
– специалност “Зайцевъдство”, код 6211205, І СПК;
– специалност “Пчеларство”, код 6211206, І СПК
49. Професия “Озеленител”, код 622020
– специалност “Цветарство”, код 6220201, ІІ СПК;
– специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, ІІ СПК
50. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030
– специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, І СПК
51. Професия “Механизатор на горска техника”, код 623030
– специалност “Механизация на горското стопанство”, код 6230301, ІІ СПК;
52. Професия “Лесовъд”, код 623040
– специалност “Горско стопанство”, код 6230401, ІІ СПК
53. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060
– специалност “Лесокултурни дейности”, код 62300601, І СПК;
– специалност “Билкарство”, код 62300604, І СПК
54. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
– специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, ІІІ СПК;
– специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, ІІІ СПК;
55. Професия “Социален асистент”, код 762040
– специалност “Подпомагане на деца”, код 7620401, ІІ СПК;
– специалност “Подпомагане на възрастни”, код 7620402, ІІ СПК;
56. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020
– специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, ІІІ СПК
57. Професия “Камериер”, код 811030
– специалност “Хотелиерство”, код 8110301, І СПК
58. Професия “Портиер – пиколо”, код 811040
– специалност “Хотелиерство”, код 8110401, І СПК
59. Професия “Ресторантьор”, код 811060
– специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110602, ІІІ СПК;
– специалност “Кетеринг”, код 8110603, ІІІ СПК
60. Професия “Готвач”, код 811070
– специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, ІІ СПК
61. Професия “Сервитьор – барман”, код 811080
– специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, ІІ СПК
62. Професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
– специалност “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901, І СПК;
– специалност “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 8110902, І СПК
63. Професия “Екскурзовод”, код 812030
– специалност “Екскурзоводско обслужване”, код 8120302, ІІІ СПК
64. Професия “Организатор на спортни прояви и първенства”, код 813080
– специалност “Организация на спортни прояви и първенства”, код 8130801, ІІІ СПК
65. Професия “Организатор на обредно – ритуални дейности”, код 814030
– специалност “Организация на весели обредно – ритуални дейности”, код 8140301, ІІІ СПК;
– специалност “Организация на траурни обредно – ритуални дейности”, код 8140302, ІІІ СПК
66. Професия “Фризьор”, код 815010
– специалност “Фризьорство”, код 8150101, ІІ СПК
67. Професия “Еколог”, код 851010
– специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, ІІІ СПК
68. Професия “Охранител”, код 861010
– специалност “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, ІІІ СПК;
– специалност “Лична охрана”, код 8610102, ІІІ СПК;
– специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103, ІІІ СПК

БИЗНЕС ОЦЕНКИ

Фирмата е лицензирана от “Агенция за приватизация” за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества.

Има извършени повече от 200 оценки, като голяма част са по договори с Община Плевен. През последните три години фирмата е оценила 100% от активите на Община Долна Митрополия, подлежащи на оценка.
Професионален опит на ИКоМС- ЕООД

I. Консултански разработки:
“Плевенски цимент” ЕООД – Плевен
“Плевенско пиво” ЕООД – Плевен
“Химко” ЕООД – Враца
“Вапцаров” ЕООД – Плевен
“Трактор” ЕООД – Плевен
“Чучунолеарен завод” ЕООД – Плевен
“Българска захар” ЕООД – Плевен
“Илинден” ЕООД – Плевен
“Каменина” ЕООД Плевен
“Вит” ЕООД – Плевен
“Домостроителен комбинат” ЕООД – Плевен
“Сирма” ЕООД – Плевен
“Българска захар” ЕООД – Плевен
“Звезда” ЕООД – Плевен
“Фуражен завод” ЕООД – Плевен
“ТЕМП” ЕООД – Плевен
Други фирми от малкия и среден бизнес в регион Плевен.
Консултантските разработки на фирмата са в областта на приватизацията, мениджмънта, маркетинга, компютърните технологии, счетоводно-икономическите анализи, данъчното облагане, прогнозиране икономическото състояние на фирмата, общи и проблемни експертизи и анализи, изпълнение на договорните задължения между фирмите и контрагентите.
II. Приватизационни оценки
Оценки на обекти, обособени части и ДМА, собственост на:
Община Плевен
ОФ “Свежест” – оценка на цяло предприятие;
Ф “Хранителни стоки” – оценка на цяло предприятие – 3 обекта;
ОФ “Паркстрой” – оценка на цяло предприятие;
ОФ “Нармаг” – обособени части;
ОФ “Мебел” – обособени части;
Банка “Земеделски кредит” клон Плевен – сграден фонд;
Банка “Хеброс” клон Плевен – сграден фонд;
– Недвижими имоти – магазини, ателиета, почивни станции, кафе-
аперативи и др. – 22 бр.
Община Д.Митрополия – недвижими имоти – 15 бр.
Автомитропол ЕООД – обособени части – 5 бр.
“Саня” ЕООД – обособени части, машини и съоръжения – 6 бр.
Сторгозия ЕООД – 2 бр.
Областна администрация – Монтана – сграден;
“Гулянска консерва” ЕООД – обособени части;
Агровод – инвест – София, клон Плевен – обособени части;
3. 9. Геофизика ЕООД – София, база Пордим – обособени части;
10. Земеделски кооперации земя и сграден фонд 5 бр.
III. Определяне пазарна стойност на ДМА – земя, сграден
фонд, машини и съоръжения.
Община Плевен -15 оценки;
Община Долна Митрополия -120 оценки;
Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” -35 оценки;
Предприятие -добив на нефт и газ ЕООД недвижима собственост – 45 бр.;
“Плевенски цимент” ЕООД – Пленен – недвижима собственост – 15 бр.;
НЕК – София – Електропреносен район – Плевен и Ловеч – 32 бр.;
НЕК – София – Промишлена енергетика – клон Плевен;
Водно стопанство ЕООД – София, клон Плевен;
Заводски строежи ЕООД – Плевен;
Агровод инвест ЕООД – София, клон Плевен;
КЗУ ЕООД – София, клон Плевен;
Комел ЕООД – София;
Овобизнес ЕООД – Плевен;
ДМА с Възложител ОББ – клон Плевен;
ДМА с Възложител Общинска банка, клон Плевен;
ДМА с Възложител – Пощенска банка, клон Плевен;
ДМА с Възложител ДСК -8 оценки.
IV.Подготовка на тръжна и конкурентна документация.
ОФ “Свежест”;
ОФ “Стройпродукт”;
ОФ “Нармаг” – Плевен;
ОФ “Търговия” – Троян;
ОФ “Търговия” – Шумен;
” Промишлена енергетика”, клон Плевен;

КОНТАКТИ

“ИКоМС” ЕООД – Професионално обучение Плевен – icoms-bg.com
Адрес: гр. Плевен, ул. Кирил и Методий 18, Бизнес център Престиж
Тел.: 064 827 270; 064 832 343
Моб.тел.: 0898 446 988
E-mail: icoms_bg@ abv.bg

Текст и изображения: icoms-bg.com

За автора