“Има Груп” ЕООД

ЗА НАС

IMA„ИМА ГРУП” ЕООД е създадена с предмет на дейност: техническа консултация, инженеринг, енергийно-ефективни решения, внос на промишлени машини и съоръжения, сервиз на енергийни машини и др.

 

 

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Технически консултации за енергийни машини, компресори, помпи, честотни управления, вакуум помпи, техника за пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).

Енергийно-ефективни решения:
Разполагаме с опитни специалисти, които след посещение и оглед на Вашето енергийно стопанство да предложат конкретни мерки за спестяване на ел. енергия и при Ваше желание да реализират съответните проекти.

Решения, свързани с техники за ПСОВ и ПСПВ:

Поетапно изпълнение (механично стъпало, биологично стъпало);
Управление на процесите;
Помпи за активна утайка и управление;
Нетрадиционни решения за водочистка;
Основната ни цел е създаване и внедряване на високотехнологични и автоматизирани модули за водоподготовка и пречистване на водите. Използваме различни съвременни технологични методи, за да удовлетворим изискванията на клиента. Предоставяме консултации, в основата на които са заложени високоефективни методи за пречистване на водите.

ИНЖЕНЕРИНГ

Фирмата извършва пълен инженеринг и предлага цялостни решения в областта на енергийните машини и съоръжения, включващи: техническа консултация, проектиране, директна доставка на качествени машини и съоръжения и техните резервни части, изграждане на съответната инсталация, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
Фирмата разполага с висок интелектуален потенциал, съчетан с натрупан опит, който може да бъде полезен при решаването на разнообразни технически проблеми.

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Електродвигатели

 • Внос на електродвигатели.
 • Нисковолтови и високоволтови;

ПОМПИ

 • Хоризонтални центробежни помпи;
 • Вертикални помпи;
 • Хидравлични помпи;
 • Индустриални помпи;
 • Противопожарни помпи;
 • Помпи за отпадни води;
 • Предлагаме едностъпални или двустъпални помпи, с едностранно или двустранно засмукване и др.
 • Задвижващи системи с честотно преобразуване.Честотни преобразуватели .

КОМПРЕСОРИ

 • Голямо разнообразие на компресори с различен клас на мощност:
 • винтови;
 • бутални, безмаслени;
 • сухи бутални;
 • компресори за PET бутилки;

ВЪЗДУХОДУВКИ

ИЗСУШИТЕЛИ

ФИЛТРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

РЕСИВЕРИ

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА /ЧИЛЪРИ/

ВАКУУМ ТЕХНИКА

Spoiler title

 Фирма „ИМА ГРУП” ЕООД разполага с квалифицирани и опитни специалисти.
Предлагаме сервизно обслужване на:

 • Компресори
  • винтови;
  • бутални, безмаслени;
  • сухи бутални компресори;
  • компресори за PET бутилки;
 • Помпи;
 • Въздуходувки;
 • Вакуум помпи;

“ИМА ГРУП” предлага следните услуги, свързани с обслужването на енергийни машини:

 • Инсталация- Въвеждането на машината в експлоатация, съгласно инструкциите на производителя;
 • Сервизно обслужване- квалифицирана намеса от екипа на фирма „ИМА ГРУП” ЕООД, за да се осигури нормална работа на машината, съгласно инструкциите на производителя, или за разрешаването на възникнал проблем при нейното функциониране.
 • Гаранционно сервизно обслужване- безплатно сервизно обслужване на машината през време на гаранционния срок, включително и дефектните части с нови.
 • Абонаментно сервизно обслужване- работи се по договор, по който се заплаща месечна/годишна абонаментна такса за осигуряване на сервизно обслужване за абонираната машина.
КОНТАКТИ

“Има Груп” ЕООД – imagroupltd.com

Адрес: гр. Пловдив, ул. “КОНСТАНТИН НУНКОВ” No 22, ет. 1, ап. 7
Тел./факс: 032 62 58 37
Моб. тел.: 0887 760 789
Е-mail: imagroup@ abv.bg; ima.group@ yahoo.com

Текст и изображения: imagroupltd.com

За автора