INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND

ЗА НАС

ScreenHunter_46342 Jan. 12 23.44INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND е основано през 1997 година от Юлия Пчеларова и Зарина Филева-Иванова.
Увекинд изпълнява държавните образователни изисквания на МОН и едновременно с това работи по престижни международни програми. Училището е частно и се финансира изцяло от таксите на своите ученици.
От основаването си през 1997 година до днес INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND расте с броя и възрастта на своите ученици. Историята на Увекинд започва със създаването на детската градина в малка и уютна къща на улица „Н. В. Гогол” в центъра на София. През 2001 година децата от детската градина продължават своето образование като първия випуск ученици в училище Увекинд. Естествено следва създаването на основната степен, а първият ни гимназиален клас започва обучението си през 2011 година.
Днес първите Uwekinder успешно следват мечтите си в различни краища на света и в България като отговорни граждани на света, а в момента в Увекинд учат и растат като свободни и самостоятелно мислещи личности повече от 300 деца.
Учебният процес се провежда в три самостоятелни сгради, а за качественото образование на учениците ни работи екип от повече от 50 висококвалифицирани преподаватели.

Учебни програми
Ние в Увекинд се стремим да предлагаме модерно образование, което е в синхрон с най-успешните международни практики и затова наред с националните, работим и по международни прогами, които обхващат всички образователни степени.

Увекинд е оторизирано IB училище от 2011 година и е единственото училище в България, което предлага две IB програми – Middle Years Programme(MYP) и Diploma Programme (DP).
От 2015 година в началното училище ние работим по програмата на IPC.

Учебните програми, които прилагаме се разпределят в отделните степени както следва:
Детска градина с 3 групи от две до петгодишни деца. В детската градина прилагаме държавните образователни изисквания както и собствени програми за ранно чуждоезиково обучение.
Началното училище обхваща класовете от предучилищен до 4 клас. В началната степен ние се придържаме към българската национална програма и IPC.
Основно училище 5-7 клас – В основната степен ние работим съгласно държавните образователни изисквания. 5 клас е част от програмата IPC. MYP започва от 6 клас. В нея влизат както класовете 6 и 7, които са част от основната степен, така и гимназиалните класове 8, 9 и 10.
Гимназия – 8-12 клас В гимназията ние прилагаме учебен план за интензивно чуждоезиково обучение. За международните програми гимназиалният курс е разделен на два етапа. MYP обхваща 8, 9 и 10 клас, а DP 11 и 12 клас;

Защо да изберете Увекинд?
Ние предлагаме висококачествено обучение във всички образователни степени – детска градина, начално и основно училище, гимназия.
В Увекинд отделните степени са свързани в една обща образователна концепция, реализирана чрез академичните ни програми.
Ние гарантираме осъществяването на плавни преходи между отделните възрасти и степени, подкрепяме и насърчаваме децата в тяхното израстване, решаваме всички проблемни ситуации съвместно с родителите.
Работейки с деца от различни възрасти с помощта на съвременни програми и методи, ние знаем в кой етап от обучението им какви подходи към тяхното учене да използваме, за да развиваме техните качества и умения по най-добрия начин.
Създали сме и поддържаме подкрепяща учебна среда, в която всеки член на Увекинд общността (ученик или възрастен) се чувства равноценен на останалите, свободен да изрази себе си и отговорен към другите.

УСЛУГИ
  • Частна детска градина
  • Начално училище
  • Основно училище
  • Гимназия
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_46333 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46341 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46340 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46339 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46338 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46337 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46336 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46335 Jan. 12 23.41ScreenHunter_46334 Jan. 12 23.41
КОНТАКТИ

INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND – uwekind.com
Адрес: гр. София кв. Бояна ул. Деян Гьоргов 4
Моб.тел.: 0888 916 555
Е-mail: kindergarten@ uwekind.bg

Текст и изображения: uwekind.com

За автора