ISO Professional Consult Ltd.

ЗА НАС

ScreenHunter_22523 Jun. 11 23.24Здравейте, приятно ни е да се запознаем!
Ще се опитаме да се представим не с думи, целящи да Ви впечатлят, не чрез демагогия, а споделяйки с Вас мечтата си, която се стремим да се материализира с времето.
Ние се стремим към по- висок статус. Желанието ни да бъдем предпочитаният консултант ни подтиква към мобилизиране на цялата ни енергия, за достигане на по-високо ниво и осъществяване на потенциалните ни възможности. Водач ни е перфекционизма, любовта към детайла, желанието да предоставим на клиента, възможно най-добрия продукт, желанието да обслужваме клиентите си по най-добрия начин. …… или за нас можем да кажем:

НИЕ СМЕ АМБИЦИОЗНА КОМПАНИЯ
Интегрирани стандарти и системи за управление. Консултации по ИСОФирмата ни не е голяма, хората, които работят в нея са еднакво съпричастни към постигането на общата цел и работят заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си, за да изпълнят целта. Отборната работа е фундаментална за нас. Взаимопомощта е в основата на успешния край на всеки проект. Освен това е осигурен достъп на всички служители до всякаква информация за това, което става във фирмата (финансово състояние, пазари, конкуренция, потребители), за да може всеки служител да се ангажира в тяхното разрешаване, като разчита на своите многобройни функционални умения. Така, че за нас можем да кажем:
НИЕ СМЕ ЕКИП
Интегрирани стандарти и системи за управление. Консултации по ИСОЕкипът ни се състои от хора способни да мислят, да разсъждават, да разбират материалното и абстрактното. Можем да вземем бързо правилни решения в непознати ситуации и да се избегнат грешките от субективен характер. За подобряване вземането на управленски решения използваме съвкупност от понятия, методи и процеси, като се използват различни източници на информация, прилага се предишен опит и се правят предложения с цел да се получи точна представа за динамиката на бизнеса ни. С основание можем да кажем за нас:
НИЕ СМЕ ИНТЕЛИГЕНТНА КОМПАНИЯ
Интегрирани стандарти и системи за управление. Консултации по ИСОНие знаем, че “Съвършенство е да се създава висока и стабилна стойност за клиента“. Убедени сме, че лоялността на клиентите ни е решаващ фактор за дългосрочния успех на нашата организация. Това е причината да се стремим да опознаваме и да разбираме своите клиенти, да изградим с тях отношения на взаимно доверие и синхрон между лоялни партньори. За нас обслужването на клиентите вече не е само въпрос на личностни умения, а се стремим очакванията да са превишени. Ние знаем, че ентусиазмът е движеща сила на качеството. За това не предлагаме просто услуги, а Ви предаваме ентусиазма идващ от вътрешната ни убеденост, че това, което правите, е добро, значимо и важно. Най-отговорно мажем да кажем за нас:
НИЕ СМЕ КОМПАНИЯ ФОКУСИРАНА ВЪРХУ КЛИЕНТА
„ISO Professional Consult” Ltd. – ние сме
Интегрирани стандарти и системи за управление. Консултации по ИСО
компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти.
„ISO Professional Consult” Ltd е редовен член на Сдружение Клуб 9000.
Продуктите на фирмата са специализирани, но приложими във всички сфери на стопанския живот.
Ние вярваме, че само компаниите с визия ще оцелеят и ще постигнат устойчив растеж.Чрез предоставянето на качествени услуги имаме възможност да се отличим и да завоюваме пазарна позиция. Ние и нашите клиенти се радваме на успех, като реализираме предимствата от трансфер на знания и внедряване на добри бизнес практики.

СТАНДАРТИ

разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация , усъвършенстване и вътрешен одит на:
ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството
ISO 14001: 2004 – Системи за управление по отношение на околната среда
BS OHSAS 18001: 2007 – Системи за управление на безопасността и здравето при работа
ISO 27001: 2005 – Системи за управление на информационната сигурност
ISO 22000: 2005 – Системи за управление безопастността на храните
ISO/TC 16949: 2002 – Системи за управление на качеството в автомобилостроенето
QS 9000 – Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици
TL 9000 – Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги
ISO 13485: 2003 – Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството
AS/EN 9100: 2004 – Системи за управление на качеството в авиационната индустрия
HACCP – Анализ на опасността и контрол на критичните точки
GMP – ДХПП – Добри Хигиенни и Производствени Практики
GLOBALGAP – Стандарт за качествена земеделска продукция
Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации и още предлагаме:
√ внедряване на разработени системи;
√ поддръжка;
√ консултации по ИСО на място и по телефона;
√ обучение на персонала;
√ обучение за вътрешни одитори – курсове и индивидуално

УСЛУГИ

Елиминирането на техническите бариери за търговията винаги е бил един от основните приоритети на международните институции (правителства и неправителствени организации).
Свободното движение на стоки е основен приоритет на Европейската комисия не само в рамките на Единния пазар, но и извън границите му при международното движение на стоки с другите основни търговски партньори (САЩ, Япония, Австралия и др.). Европейската комисия отдава голямо значение на всички тези въпроси и общностното законодателство покрива повечето от тях.
Свободното движение на стоки може да бъде застрашено от разликите в националните наредби и процедурите по тестуване, сертификация и контрол. Следователно непрекъснатото развитие и последователното спазвате на международните стандарти е от съществено значение, за това ние Ви предлагаме помощ, чрез използване на нашите услуги:
Стандарти и системи за управление, консултации по ИСО√ разработване и внедряване;
√ поддържанe;
√ интегриране;
√ адаптация;
√ усъвършенстване на:
ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството
ISO 14001: 2004 – Системи за управление по отношение на околната среда
BS OHSAS 18001: 2007 – Системи за управление на безопасността и здравето при работа
ISO 27001: 2005 – Системи за управление на информационната сигурност
ISO 22000: 2005 – Системи за управление безопасността на храните
ISO/TC 16949: 2002 – Системи за управление на качеството в автомобилостроенето
QS 9000 – Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици
TL 9000 – Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги
ISO 13485: 2003 – Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството
AS/EN 9100: 2004 – Системи за управление на качеството в
авиационната индустрия
HACCP – Анализ на опасността и контрол на критичните точки
GMP – ДХПП – Добри Хигиенни и Производствени Практики
GLOBALGAP – Стандарт за качествена земеделска продукция
CE маркиране – начин за маркиране в съответствие с правилата на Европейската общност
Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации по схемата:
Стандарти и системи за управление, консултации по ИСО
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ и ние ще Ви предоставим:
◊ разработка на удобна и ориентирана към Вас система;
◊ акцентиране върху повишаване на контрола в дружеството чрез разработената от нас система за управление;
◊ индивидуално отношение към Вас, нашият клиент;
◊ навременна реакция при възникнал проблем или нужда;
◊ гъвкава структура и високо ниво на координация;
◊ съпричастност към Вашите нужди
СОРТИРАЙ: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, УСЛУГИ
Одитни услуги. Стандарти и системи за управление, консултации по ИСОВсеки по един или друг начин е чувал думата одит – най-малко като финансов одит. Видовото разнообразие на одитите се определя от различните му цели и задачи.
Тези от Вас, които имат внедрена и действаща Система за управление със сигурност знаят и какво е вътрешен одит.
Тези от Вас, които имат внедрена и сертифицирана Система за управление със сигурност знаят какво е не само вътрешен одит, а и сертификационен, надзорен, може би и ресертификационен или трансферен одит.
За Вас на които Ви е било интересно прибиваването в страниците на сайта ни и сте стигнали до тук или сте решили да внедрите в организацията си Система за управление, ще се опитаме да Ви бъдем полезни с малко информация относно одитите.
Одитни услуги. Стандарти и системи за управление, консултации по ИСОСтандартът ISO 9000 дава няколко определения, свързани с думичката одит и те са:
“Одит – систематичен, независим и документиран процес за получаване на доказателства от одита и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени критериите на одита”;
“Одитор – лице, което има доказани персонални качества и способности, както и компетентности, необходими за извършване на одита”
Одитни услуги. Стандарти и системи за управление, консултации по ИСООсновополагащия стандарт ISO 9001 в точка 8.2.2 изисква “Организацията да извършва вътрешни одити през планирани интервали от време, за да определи дали Системата за управление на качеството е в съответствие с планираните мерки, с изискванията на този международен стандарт и с изискванията на системата за управление на качеството, създадени от организацията; и е внедрена и поддържана ефикасно”.
На всички Вас, които ще внедрите или имате вече внедрена система можем да бъдем полезни предлагайки Ви нашата услуга ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ. Ако не знаете, имате пропуски или просто не сте доразбрали нещо ще имаме възможността да Ви помогнем като Ви разясним и какво е клиент на одита, критерии за одит, план и обхват на одита,доказателство от одита и още много неща свързани с одита. Извършвайки Ви вътрешен одит ние ще се превърнем във Ваши приятели, защото
Приятел
– е този, който е винаги насреща в трудни моменти…;
Приятел
~ е този, който винаги ти казва истината – дори тогава, когато тя не ти харесва…, защото
вътрешният одит ще Ви бъде извършен съгласно всички изисквания на ISO 19011 – стандартът даващ указания за одитиране на системи за управление на качеството и околната среда. Вътрешният Ви одит ще бъде извършен от одитори, отговарящи на критериите за притежаване на необходимите знания и опит, свързани с одитирания стандарт, можещи да докажат необходимата провоспособност и компетентност за извършване на вътрешен одит. Одиторите ни спазват добрите одиторски практики, с което Ви гарантираме, че вътрешният Ви одит ще бъде извършен добросъвестно, компетентно, обективно, с гаранция за конфиденциалност. Нашите одитори ще станат Ваши приятели!
Вземайки предвид, че одитите биват одит от първа, втора и трета страна, одит на доставчици, одит на съответствието и т.н. ние можем да Ви бъдем полезни и в случай, че:
√ сте решили практически да оцените Ваш доставчик или да изберете нов и за целта е необходим одит от” втора страна” – НИЕ ЩЕ ГО НАПРАВИМ ВМЕСТО ВАС;
√ Ви предстои сертификационен, надзорен или трансферен одит – НИЕ ЩЕ ИЗВЪРШИМ ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРОПУСКИ – сертификационния, надзорен или трансферен одит ще премине безпрепятствено.
Ако пък сте решили и имате ресурс НИЕ МОЖЕМ ДА ОБУЧИМ ВАШ СЛУЖИТЕЛ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР и той ще знае:
→ принципите на одитиране;
→ управлението на програмата на одита;
→ дейностите на одита;
→ изискванията за независимост на длъжността на одитора с одитираната област.
Одитни услуги. Стандарти и системи за управление, консултации по ИСОАко ни се доверите ние ще бъдем доволни от това, че ВИЕ ще се развивате успешно и конкурентноспособно.
Казват, че вътрешния одитор за фирмата е като личният ни лекар……………..

КОНТАКТИ

ISO Professional Consult Ltd. – iso-bg.org
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Гладстон“ №37, ет 3, офис 1-2
Тел./Факс: 034 443 863
Моб.тел.: 0894 319 643
Е-mail: iso_professional@ abv.bg

Текст и изображения: iso-bg.org

За автора