Исторически музей – Правец

ЗА НАС

ScreenHunter_2433 Sep. 10 17.09С Решение от 27.12.1978 г. на Комитета за култура към читалище ”Заря”, в Правец се създава Общоисторическа музейна сбирка.

На 18.04.1981 г.официално се открива сградата на Културния комплекс и тази на Исторически музей-Правец, с първата музейна експозиция.

От 26.12.1983 г. Исторически музей-Правец е включен в музейната мрежа на България. Той е научен и културно-просветен институт осъществяващ дейности по събиране, регистриране, документиране, опазване и съхраняване на културните ценности в община Правец.

По профил музеят е общоисторически. Разполага с постоянна музейна експозиция и място за временни изложби. Включва и Музеен комплекс с експозиционна зала и оригинална възстановка на късновъзрожденски балкански тип къща. В село Видраре се намират две – Старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан със скривалище на Васил Левски.
Основните отдели в Исторически музей-Правец са: Археология, Етнография, Българските земи ХV-ХІХ век, Нова и най-нова история, Художествен. Като помощни звена функционират Научен архив и библиотека.

Исторически музей Правец развива мащабна събирателска, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска и културно-просветна дейност. В своята работа музейните специалисти акцентират върху:

провеждане на археологически проучвания на тракийски могили, късносредновековна църква от ХІV в., част от манастирски комплекс край с. Осиковица и на античната крепост Боровец (ІІ-ІVв.) между селата Разлив и Правешка Лъкавица.
експониране и популяризиране не само на постоянната музейна експозиция, но и на ценни експонати от фонда на музея по теми и периоди, показвани във временни тематични изложби.
навременно експониране и популяризиране на откритите движими и недвижими ценности след всеки археологически сезон.

Исторически музей Правец предоставя възможност да се организират гостуващи изложби на други музеи, галерии и автори от страната и чужбина.

След 1990 г. със свои изложби са гостували Историческите музеи от Ботевград, Етрополе, Панагюрище, Троян, Самоков, Археологически музей Созопол, Национален археологически институт с музей при БАН-София (“Траките отблизо”, “Тракийски култов център Старосел”), Национален Исторически музей София (“Проучвания на НИМ”, “Римска Тракия”).

Свои експозиции в Исторически музей Правец са представяли Музеят за восъчни фигури в Санкт Петербург, посолството на Япония в Република България (“Японската култура през вековете”), Корейското посолство, Австрийското посолство, както и редица художници със свои творби.

От своя страна Исторически музей Правец е гостувал с тематични изложби на музеите в Ботевград, Етрополе, Панагюрище, Созопол и др.

Исторически музей Правец може да организира по покана на други музеи и нституции свои изложби, включващи експонати от колекцията подаръци на Тодор Живков, получавани от него в качеството му на държавен глава на България, както и картини от колекцията чуждестранно изкуство. Можем да представим и тематични изложби от фонда на музея: археологически и етнографски предмети и икони. За в бъдеще Исторически музей Правец ще се стреми да организира ежегодни теренни археологически проучвания. По отношение на финансирането им разчитаме на публично-частно патньорство с фирми и организации, които имат интерес да инвестират и разработват проекти в сферата и за развитието на културно-историческия туризъм.

ЕКСПОЗИЦИИ
  • Постоянна експозиция

Постоянната експозиция на Исторически музей-Правец отразява в общоисторически план развитието на правешкия край от древността до първите десетилетия на ХХ век. Тематико-експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал- археологически, етнографски и др.; ценни произведения на българската иконопис ХVІІ-ХІХ в., съхраняван във фонда. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.

Експозиционният разказ е осъществен спазвайки тематико-хронологическия принцип на показ на музейните експонати. Започва с най-древната история на Правешкия край през времето, когато днешните земи са били населявани от траките, средновековието, мрачните години на турското робство и българското Възраждане в т.ч. националноосвободителните борби, участието на правчани в четническото движение и създаването на комитетска мрежа по времето на Васил Левски, Освобождението и завършва със социално-икономическото и културно развитие през 20-те и 30-те год. на ХХ в.

В експозиционната част на музея е направена възстановка на домашен кът с богат етнографски материал. Интерес предизвикват старите носии характерни за правчани, тъканите, както и украшенията носени от жените .

В експозиционния пояс през 2001 г. по повод мероприятията по-случай 90- годишнината от рождението на Тодор Живков бе включена и експозицията “Мога да гледам хората в очите”, направена на основата на текстове и фотоматериали, свързани с личността на държавника и човека Тодор Живков и част от колекцията подаръци.

Исторически музей-Правец разполага както с постоянна експозиция, така и с място за временни изложби – тематични, художествени и др.

  • Музеен комплекс – Експозиционна зала и Родна къща на Тодор Живков

През 2002 г. ОбС на Община Правец предоставя на ИМ- Правец “Приемна сграда Правец”, която понастоящем се използва като Експозиционна зала. В нея са експонирани предадените на отговорно пазене от резиденция “Бояна”- София част от колекцията подаръци на Тодор Живков, подарявани в качеството му на държавен глава на НР България. Експонатите включват предмети от цял свят и показват културното многообразие на различни страни и народи.

В Музейния комплекс се включва и родната къща на Тодор Живков, която също е отворена за посетители. Къщата е реставрирана през 1974 г. Представлява архитектурна и етнографска възстановка на късновъзрожденски, балкански тип къща на два ката /етажа/.

Музейният комплекс е място за многообразна и многопосочна експозиционна и информационна дейност, където се представят различни по характер изложби – археологически, етнографски, исторически и художествени.

  • Старо класно училище

Местоположение- в центъра на селото, до църковния двор.

Сградата е строена през 1846 – 1847 г. Новобългарското училище във Видраре отваря врати на 01.01.1848 г., само 13 г. след Габрово. Разположената на втория етаж експозиция отразява развитието на Видраре от древността до първите години след Освобождението от турско робство. Направена е оригинална възстановка на класна стая.

Ханът на Вутьо Попиванов /Туняковски хан/

Местоположение- на главния път, в края на селото.

Построен през 1820 г. Реализирана е оригинална възстановка на хана. Експозицията отразява дейността на ЧБРК “Хасан Касан “ с. Видраре, 1870 г. , един от най-големите селски революционни комитети в България. Има запазено скривалище на Васил Левски.

КОЛЕКЦИИ
  • Колекция ИКОНОПИС

Иконата в българската традиция не е просто образ на светец. Иконата е съществена част от нашата традиция, концентрация на култура, историческо наследство и изкуство. Иконата е съвършеният, най-непосредствен израз едновременно на религиозните и естетически чувства, присъщи на Източното Християнство.

Исторически музей – Правец разполага с колекция икони принадлежали на някои от църквите в общината. Сбирката включва част от Апостолски фриз от ХVІ-ХVІІ в., дясна част от царски двери с позлата от ХVІІ в., няколко големи икони от 1834 г., всичките с произход от с. Осиковица и множество по-малки икони от ХІХ в от с. Видраре. Това са произведения, притежаващи всички достойнства на възрожденската българска иконопис.

  • Чуждестранно изкуство

Колекцията включва картини, подарявани на Българската държава по повод честването на 1300-годишнината от създаването й. Това са картини подарявани от официални чуждестранни делегации, гостуващи на България по време на вековния юбилей. Колекцията е съхранявана във „Фонд 13 века България”, а впоследствие в Национален исторически музей – София. Предадена е на Исторически музей – Правец по договор с НИМ за съхранение и експониране. Колекцията съдържа картини на известни автори от различни страни, голяма част от които притежават качества на произведения на изкуството.

  • Колекция подаръци на Тодор Живков получавани от него в качеството му на държавен глава в продължение на повече от три десетилетия.

Колекцията включва картини, сувенири, статуетки, маски, произведения на изкуството и народните занаяти, макети на известни недвижими културни ценности, копия на антични предмети на народите от Африка – Мозамбик, Судан, Танзания, Етиопия, Гана, Замбия, Нигерия, Либия, Зимбабве; от Близкия и Далечен изток – Израел, Кувейт, Ирак, Йемен, Китай, Япония, Монголия, Корея, Лаос, Индия, Шри Ланка; от Европа – България, Испания, Гърция, Кипър, Румъния, Полша, Германия, Австрия, Чехия, Англия, Холандия, Франция, Унгария, Малта, Сан Марино, от бившия СССР ( Русия, Узбекистан, Грузия); от Австралия; от САЩ, от Латинска Америка – Колумбия, Куба, Никарагуа, Чили, Еквадор, Перу, от близки и далечни страни от цял свят. Подарявани са от държавни и правителствени делегации и международни организации.

Това са произведения от кристал, слонова кост, всякакъв порцелан, желязо, мед, сребро, позлата, дърво, кожа, копия на уникати, инкрустирани със скъпоценни камъни, предмети носещи белезите на националната и културна идентичност на всяка една нация. Затова говорят много.

Те са не само художествени произведения, а и отражение на нравите на епохата на едно не толкова отминало настояще. Подаръците са свидетелство за широките дипломатически, икономически и културни взаимоотношения на България, като държава с останалия свят. Свидетелство за едно сътрудничество основано на взаимен интерес, приятелство и зачитане на националните и културни традиции. Неща за които говорим и днес в епохата на световна глобализация.

Голяма част от представените предмети в колекцията притежават качества на произведения на изкуството и сами по себе си са уникати. Изящната изработка, изключителното ювелирно майсторство, прецизността при представянето на детайлите ги превръщат в такива.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
През 1986 г. започва изпълнение на програма за археологическо проучване на територията на община Правец. Целта е регистриране археологическото наследство на района, изработване на археологическа карта и провеждане на разкопки. Ръководител на проучванията до 1993 г. е д-р Георги Китов (АИМ при БАН) с участието на експедиция ЕТАП, по късно ТЕМП, заместник ръководител Таня Борисова от ИМ-Правец. От 1994 г. до настоящия момент археологическите проучвания продължават да се извършват от ИМ-Правец. На територията на община Правец до момента са регистрирани 120 тракийски могили, няколко селища и пет крепости. От тях са проучени 53 могили в землищата на селата Джурово, Осиковица, Равнище, Калугерово, Разлив, Видраре, Правешка Лъкавица и в Правец.

През 2004 г. е проучена късносредновековна църква от ХІV в., част от манастирски комплекс в района на с. Осиковица.

През последните години се осъществява теренно проучване на Антична крепост Боровец, разположена между селата Разлив и Правешка Лъкавица.
Могилите на територията на община Правец безпорно са най-достоверните археологически паметници на тракийската култура, развиваща се в планинската зона на Предбалкана и Северозападна Тракия. Проучените гробни и ритуални съоръжения, практикуваният погребален ритуал и откритите археологически материали доказват стабилно тракийско присъстие през VІ-ІІІ в пр. Хр.

През цялата желязна епоха местните тракийски племена практикуват и двата начина на погребване на своите мъртви – трупоизгаряне и трупополагане. Регистрирана е устойчивост в погребалните и ритуални практики и в римската епоха ІІ-ІІІ в., както и преизползването на могилните насипи за погребения през Средновековието.

За първи път в региона в землището на с. Видраре в могилата “Св. Петка” е открито гробно съоръжение, изградено от ломени камъни, датирано в ХІ-Х в пр. Хр. Извършено е трупополагане на мъжки индивид.

Проведените разкопки на църквата “Св. Богородица” част от манастирски комплекс в с. Осиковица разкриха еднокорабна, едноапсидна сграда без притвор, изградена от ломени обработени камени блокове и подово ниво от големи плочести камъни. Църквата е била богато украсена със стенописи, използвана е смесена техника “ал фреско” и рисуване с “яйчена темпера”. Въз основа на палеографския анализ и близостта на стенописите в църквите яйчена темпера и Беренде, както и на базата на архитектурните и технологичните особенности, храмът се датира в ХІV в. Западно от църквата са открити основите на по-ранна сграда от тракоримския период. Предстои консервация и реставрация на църквата.

Теренните проучвания на античната крепостта Боровец ІІ-ІVв. разкриват укрепителната система на крепостта от северозапад, входа от югоизток и сгради в цитаделата. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени със здрав хоросан. Във вътрешността са разчистени помещения от ломени камъни на калова спойка, както и една сграда с хоросан. Входът е фланкиран с две правъгълни кули, асиметрично разположени. Крепостта е построена върху светилище, съществувало през І-во хил. пр. Хр. Намерените археологически материали датират съществуването на човешка дейност на това място от І-во хил. пр. Хр. до VІ в. Следващите археологически сезони и предстоящите консервационно-реставрационни дейности ще превърнат крепостта в атрактивна туристическа дестинация.

Теренните археологически проучвания осъществени до момента на територията на община Правец допринасят за изграждане на по-цялостна представа за развитието на материалната и духовна култура на древните обитатели на този район.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2401 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2419 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2420 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2421 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2422 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2423 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2424 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2425 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2426 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2427 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2428 Sep. 10 17.07ScreenHunter_2429 Sep. 10 17.08ScreenHunter_2430 Sep. 10 17.08ScreenHunter_2431 Sep. 10 17.08ScreenHunter_2432 Sep. 10 17.08ScreenHunter_2418 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2417 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2416 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2402 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2403 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2404 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2405 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2406 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2407 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2408 Sep. 10 17.05ScreenHunter_2409 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2410 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2411 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2412 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2413 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2414 Sep. 10 17.06ScreenHunter_2415 Sep. 10 17.06
КОНТАКТИ

Исторически музей – Правец – museum-pravets.com
Адрес: гр. Правец, пл. “Тодор Живков” No. 4
Тел.: 07133 21 54 -
E-mail: muzeum@ abv.bg

Текст и изображения: museum-pravets.com

За автора