ЮРИЙ ГАГАРИН АД – печатница Пловдив

ЗА НАС

ScreenHunter_5436 Nov. 13 22.50ЮРИЙ ГАГАРИН АД е фирма със седалище град Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.

Предприятието е създадено през 1964 година като единствен производител на територията на България на печатни опаковки от картон и хартия, филтри за цигари, резервни части, нестандартно оборудване и рециклиране на машини за цигарената и тютюневата промишленост.

През 1993 година е преобразувано в акционерно дружество като правоприемник на комбинат Юрий Гагарин – Пловдив и на съответната част от активите и пасивите на Стопанско обединение Булгартабак София. Юрий Гагарин АД е едно от първите акционерни дружества, чиито акции са регистрирани на българската фондова борса от 1998 година.

До 2006 година, Юрий Гагарин АД е дъщерно дружество и част от група Булгартабак холдинг АД, София, когато бе извършена продажба на притежаваните от Булгартабак холдинг АД акции в капитала на Юрий Гагарин АД.

Днес Юрий Гагарин АД е водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености и на филтри за цигари за цигарената промишленост.

Разполага с производствена база и административни сгради, разположени на площ от 26 000 кв.м. в северната индустриална зона на град Пловдив.

Компанията се стреми да бъде добър бизнес партньор, осъществявайки дейността си отговорно, развивайки продуктите си в глобален аспект, осигурявайки най – доброто за своите клиенти.

ПЕЧАТНА ДЕЙНОСТ

ПЕЧАТНИЦАТА НА “ЮРИЙ ГАГАРИН” АД Е ОБОРУДВАНА СЪС СЪВРЕМЕННА ПОЛИГРАФИЧЕСКА ТЕХНИКА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС.

Печатницата на “Юрий Гагарин” АД притежава големи технологични възможности за изработване на разнообразна полиграфическа продукция – многоцветни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености.

ПРЕДОСТАВЯ СЕ ШИРОКА ГАМА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ:

Предпечат
Офсетов печат
UV частично и цялостно лакиране
Дълбок и флексо печат
Топъл печат, релеф, биговане
Щанцоване, PVC прозорчета
До шест пунктово лепене
С производствен капацитет на преработка на над 1500 тона картон и хартия на месец, печатницата на Юрий Гагарин АД гарантира сигурност на изпълнението на поръчките в договорените с клиентите срокове. Поддържането на оптимални количества различни видове картон на склад позволява изпълнението на поръчките в кратки срокове.

ФИЛТРОВ ЦЕХ

“Юрий Гагарин” АД е традиционен производител на филтри за цигари със силно пазарно присъствие, основаващо се на съвременно технологично оборудване и продуктово развитие. “Юрий Гагарин” АД предлага богат асортимент от моноацетатни и комбинирани филтри за цигари, които по желание на клиентите могат да бъдат с различна дължина, диаметър, вентилация, смукателно съпротивление и сегментация.

Моноацетатни филтри;
Двойно и тройно комбинирани филтри;
Филтри с активен въглен;
Рецес филтри;
Филтри за влагане в производството на крайни комбинирани филтри;
МОНОАЦЕТАТНИ ФИЛТРИ ЗА ЦИГАРИ:

дължина на филтърната пръчка – 60-150 mm.
диаметър на филтърната пръчка – 5.3-9.0 mm
КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ ЗА ЦИГАРИ:

дължина на филтърната пръчка – 60-150 mm.
диаметър на филтърната пръчка – 5.3-9.0 mm.
нарязване до 20 сегмента от една филтърна пръчка.
съдържание на активен въглен – до 90 mg/cm3.
равномерно разпределение на активния въглен с ниска частична деградация и прахово развитие.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5428 Nov. 13 22.40ScreenHunter_5429 Nov. 13 22.40ScreenHunter_5430 Nov. 13 22.40
КОНТАКТИ

ЮРИЙ ГАГАРИН АД – печатница Пловдив – gagarin.eu
Адрес: гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1
Тел.: 032 907 213
Факс: 032 945 405
E-mail: gagarin@ gagarin.eu

Текст и изображения: gagarin.eu

За автора