“Кадастър-ти” ЕООД – Геодезия, кадастър и проектиране

ЗА НАС

ЛогоФирмата е основана от инж. Светослав Илиев практикуващ от 1992 година геодезически дейности.

Предлагаме следните услуги:

 

 

 • Трасиране на имотни граници.
 • Делби на поземлени имоти.
 • Трасиране на сгради и съоръжение (издаване на протокол за строителна линия и ниво).
 • Заснемане на сгради и подземни проводи и нанасяне в кадастралния план за издаване на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР.
 • Заснемане на достигнати нива на изградени строежи.
 • Изработване на кадастрални планове и карти.
 • Изработване на специализирани кадастрални карти.
 • Изработване на нивелетни проекти.
 • Изработване на проекти за вертикално планиране.
 • Проектиране на линейни обекти.
 • Разработване на Подробни Устройствени планове.
 • Дигитализиране на картни материали.
 • Определяне на обема иззета маса.
 • Представителство на геодезически инструменти на фирмите KOLIDA, GEOMAX, HAUCE, Kovinoplastika Zupanc (тотални станции, нивелири, GPS-и, теодолити, лати, призми, репери, пирони, колчета и др.).

Работим съвместно с ” ГЕО+ “

Разполагаме със следния лицензиран софтуер и техника:

 • TPLAN – софтуер за обработка на геодезически измервания
 • MKAD – направата им в цифров вид
 • Pythagoras (Белгия) – Програма за обработка на геодезически измервания в 3D пространството
 • Leica TCR 705 – Тотална станция
 • Garmin – GPSMAP 60CSx
 • PENTAX AP-128 – Автоматичен нивелир
 • ROBOTOOLZ – RoboTape RT-9000 – Лазерна ролетка
КЛИЕНТИ

Фирми:

 • Mr. Bricolage
 • Petrol АД
 • Калцит АД
 • Сокотаб България ЕООД
 • Vi & Rus ООД
 • Агроерк ООД
 • Агроасу ООД
 • Пенон ООД
 • ВиК ЕООД
 • Нафтекс инженеринг АД
 • Контрол Инвест ООД
 • Айва – Б ЕООД
 • Ва&Ми ООД
 • Айлин строй ЕООД
 • Илест ЕООД
 • Подем ЕООД
 • ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД
 • Алекс – 2003 ЕООД

Общини:

 • Куклен
 • Раковски
 • Родопи

Както и много други частни инвеститори.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6777 Aug. 01 07.06ScreenHunter_6778 Aug. 01 07.06
КОНТАКТИ

“Кадастър-ти” ЕООД – kadastar-ti.com
Адрес: гр. Пловдив, ул. “Бугариево” №2
Тел.: 032 679 966
Моб.тел.: 0888 817 234; 0899 965 598; 0899 370 560

Текст и изображения: kadastar-ti.com

За автора