Каменоделно училище Кунино

ЗА НАС

logo-uchilishteУчилището е създадено с държавен указ през 1920 г. с идеята за “осъвременяване на каменоделието”, според нуждата от висококвалифицирани специалисти в тази об- ласт на бързо развиващата се тогава към икономически разцвет нова България.
Поради наличието на превъзходна суровина – варовик, развит ка- меноделски поминък у местното население и стратегическа железо- пътна артерия, за място е избрано с.Кунино – разположено сред кра- сива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.

От създаването на училището до днес почти всички професи- оналисти в обработката на камъка в България са получили образовани- ето си в Кунино. По-голяма част от тях са скулптори, архитекти, строители, каменоделци и други специалисти в бранша, прославили се с професията си в България и по целия свят. Голяма част от завърши- лите продължават образованието си в Националната художествена академия, а впоследствие намират утвърдено място в българското изобразително изкуство. Сред тях са: Недко Кръстев, Цвятко Сиромашки, Данко Байрамов, Маньо Славов, Янаки Кавръков, доц. Стефан Янакиев, проф. Димитър Сотиров, Любен Черкезов, Иван Димчев.

В каменоделното училище броят на учениците е достигал до петстотин от цялата страна.
Понастоящем в професионалната гимназия по каменообработва- не се обучават ученици от IХ до ХIII клас, които получават образова- ние по професия каменоделец.

От 2007 г. предстои прием след завършен VII клас по професия “Художник”, специалност “Скулптура”, а след VIII клас – професия “Каменоделец”, специалност “Каменоделство”.

Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино е уникална школа, единствена по рода си на Балканите, с осемдесет и пет годишна история, големи професионални традиции в обучението, даваща една вечна като камъка, винаги актуална и ценна професия.

ПРИЕМ
Приемен изпит:
Дата на изпита: 05.07.2014 г. от 09:30 часа

Срок за приемане на документи: от 10.06.2014 г. до 04.07.2014 г.

За специалности:

  • Специалност СКУЛПТУРА – след завършен 7-ми клас
  • Специалност КАМЕНОДЕЛИЕ – след завършен 8- ми клас

И за двете специалности може да се кандидатства след 9-ти клас, с предварително издържани приравнителни изпити.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1078 Feb. 27 16.41ScreenHunter_1094 Feb. 27 16.49ScreenHunter_1093 Feb. 27 16.48ScreenHunter_1092 Feb. 27 16.48ScreenHunter_1091 Feb. 27 16.48ScreenHunter_1090 Feb. 27 16.48ScreenHunter_1089 Feb. 27 16.48ScreenHunter_1088 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1087 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1086 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1085 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1084 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1083 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1082 Feb. 27 16.47ScreenHunter_1081 Feb. 27 16.46ScreenHunter_1080 Feb. 27 16.41ScreenHunter_1079 Feb. 27 16.41
КОНТАКТИ
Каменоделно училище “Кунино” – www.comunicatorbg.com/kunino.html
Адрес: с. Кунино, ул. “Петко Лалов” № 1
Тел.: 091202 216; 091202 23 80
Моб. тел.: 0877 063 787
E-mail: kuninostone@ abv.bg

Кл. думи: скулптура от камък, каменоделна школа, надгробни фигури от камък, бюстове, каменни изделия

За автора