“Каро Трейдинг” ООД

ЗА НАС
logo-karo-treidingКАРО ТРЕЙДИНГ ООД е едно от водещите строителни дружества със специализация в областта на инфраструктурното строителство.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД разполага с високо квалифицирани работници, технически специалисти и мениджърски екип.
Професионализма и натрупания с годините опит позволяват на екипа да реагира бързо, гъвкаво и да намери най-ефективните решения на всяка възникнала трудност по време на изпълнение на обекта.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД притежава модерни машини и съоръжения за изпълнение на възложените дейности.

Осъзнавайки ролята на ресурсите като ключов фактор за постигане на високо качество, ръководството непрестанно инвестира в професионалното развитие на персонала и в обогатяване на машинния парк.

Основни направления на дружеството са:

  • Изграждане на водопроводни мрежи в населени и извън населени места;
  • Изграждане на канализационни мрежи, канализационни колектори и пречиствателни станции;
  • Строителство и поддръжка на пътища и прилежаща инфраструктура;
  • Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради;
  • Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата;
  • Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е носител на БРОНЗОВА НАГРАДА в раздел ГОЛЕМИ ФИРМИ в годишната класация на КСБ за постигнати добри резултати през 2012 г. в изпълнението на СТРОЕЖИ ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ
“Каро Трейдинг” ООД – karotrading.com
Адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев бл. 22
Тел.: 02 951 61 78
Факс: 02 858 10 78
E-mail: karotreiding@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Адрес – Асфалтова база: с. Белотинци
Моб. тел: 0897 929 933
E-mail: karotreiding_ab@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

За автора