КОСМОС ЕООД – преводи и легализация на документи – София

ЗА НАС

ScreenHunter_13750 Jan. 21 07.50Фирма КОСМОС ЕООД е на пазара от 1995 година.
Работим в областта на услугите – преводи и легализация на документи.

Услугите ни можете да ползвате всеки работен ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.

Фирмата за превод и легализация КОСМОС работи с екип от квалифицирани преводачи, извършващи преводи на всякакъв вид документи от следните области: право, икономика, медицина, туризъм, техника и др.
Приоритет на дейността са качеството и бързината на обслужването.

В отговор на изискванията на своите клиенти ние предоставяме качествени устни и писмени преводи, редакция на текстове и локализация на сайтове в широка гама от области. Нашата цел е както да задоволим потребностите на индивидуалните си клиенти, така и да бъдем надежден партньор на българските и чуждестранните фирми, които се нуждаят от ефективни и комплексни решения в областта на превода.

ПРЕВОДИ

Официални писмени преводи

ScreenHunter_13749 Jan. 21 07.49Фирма КОСМОС е оторизирана от Министерството на външните работи на Република България да извършва както официални преводи на документи, така и да ги подготви за по-нататъшна легализация.
Преводите се извършват от квалифицирани преводачи с гарантирано високо качество на работата, професионално оформяне и срокове за изпълнение, съобразено с нуждите на нашите клиенти.
Фирмата гарантира точността на извършените преводи.

Предлагаме следните преводачески услуги:
– Специализирани преводи на икономически, правни, технически, медицински, художествени и други текстове. – Експресни преводи както за Варна, така и за страната. Поръчаният от клиента превод се доставя по електронен път или чрез куриер.

Превод на документи
Група І – бланкови докум енти: общински, съдимост, паспорти, фактури, имунизационни карти, здравни картони;
Група ІІ – стандартен текст: дипломи, приложения, договори, нотариални актове, пълномощни, фирмена документация, тръжна документация и т.н.
Група ІІІ – специализирани текстове: медицински, технически, икономически, правни и др.
Писмен превод

 • Дипломи
 • Сертификати
 • Пълномощни, декларации, удостоверения, свидетелства, общински и банкови документи.
 • Технически – спецификации, характеристики
 • Рекламни материали – брошури, рекламни текстове
 • Художествен – сценарии, книги, статии
 • Лични документи, кореспонденция и др.

Устен превод

 • Придружаване
 • Бизнес разговор
 • Конферентен превод
 • Разговори по телефона
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Процесът на легализация удостоверява истинността (валидността) на всеки един документ, издаден в Република България и подлежащ на легализация.

Легализацията се извършва от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи, и допълнително от съответното Министерство според вида на заверявания документ.

Сроковете за легализация биват три:

– нормален
– бърз
– експресен
като те зависят строго индивидуално от всеки отделен документ.

На легализация подлежат и документи, издавани от различни държави за България.
Документи, идващи от Страни – членки по Хагската конвенция от 05 октомври 1961 г, е задължително да носят печат Апостил. Документи, идващи от други държави е нужно да притежават печат на Министерство на външните работи на съответната държава. Документи, не попадащи в горните два случая следва да носят печат на Посолство на Република България в съответната държава. Ако ваш документ не е в никой от двата случая, не се колебайте да ни запитате чрез сайта или по телефон.

Дали един документ ще бъде легализиран или придружен само от лицензиран превод, зависи от това как документа се изисква да бъде представен от вас в чужбина.

Заверка на български документи в чуждестранни представителства (консулства, посолства) в Република България

Ако вашият казус налага това, можем да извършим услугата по заверка на документите ви в чуждестранни посолства и консулства на територията на Р България.

Легализацията на документи е удостоверяване на автентичността на документа. Извършва се за документи, необходими за чужбина или издадени там. Легализацията представлява заверки в различните държавни или частни инстанции, като последната инстанция в България е oтдел “Консулски отношения” към Министерство на Външните работи на Република България.

Документи от чужбина

• Всички официални документи, издадени в чужбина, подлежат на легализация и/или заверка на верността на направения им превод. За целта преди няколко години България ратифицира Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове сключена на 5 октомври в Хага, известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, издадени от страните, които са ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE – печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено Министерство на правосъдието, общинска или полицейска служба). По този начин се избягва допълнителното заверяване на документите, идващи от чужбина, в съответните дипломатически и консулски представителства в България.

• Съществува и друг режим за легализация на документи с някои страни на основание т. нар. договори за правна помощ. Това са нормативни документи – договори, сключени между България и други страни (например страните от бившия социалистически лагер). Все пак съществува възможност за отказ от страна на МВнР да извърши легализация на документи, идващи от някои от тези страни, поради специфичните условия посочени в съответния договор или поради промяна на междудържавните отношения.

Документи за чужбина

• Почти винаги официалните документи, предназначени за чужбина, подлежат на легализация и/или заверка на верността на направения им превод. За целта е необходимо тези документи да преминат през различни заверки, удостоверяващи истинността им. Например едно свидетелство за съдимост трябва да бъде в оригинал, след което да се завери от Министерство на Правосъдието на Р. България, където му се поставя т. нар. АПОСТИЛ съгласно конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, сключена на 5 октомври в Хага известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, идващи или заминаващи за страните, ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE – печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено Министерство на правосъдието, общинска или полицейска служба). След това този документ се превежда и преводът му се заверява в отдел “Консулски отношения” към МВнР.

КОНТАКТИ

КОСМОС ЕООД – преводи и легализация на документи – София – cosmos.bg

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 12
Тел.: 02 980 1278; 0886 838 987
E-mail: cosmos.bg@ abv.bg

Текст и изображения: cosmos.bg

За автора