Куриерски услуги “Спиди”

ЗА НАС

ScreenHunter_5236 Jun. 26 08.16Основната дейност на Спиди от създаването й до момента е свързана с предлагането на куриерски и транспортни услуги от врата до врата с фирмен транспорт. За времето от основаването на фирмата до сега, Спиди се наложи като една от водещите куриерски компании в България. Услугите на Спиди представляват значителен пазарен дял, който осигурява на компанията водеща позиция на пазара на вътрешни куриерски услуги.

Мрежата от 87 офиса в 55 населени места в страната и собственият автопарк дават възможност за 100% покритие на територията на Република България за целите на фирмата и предлаганите услуги.
Към настоящия момент в системата на Спиди се обработват над 550 000 пратки месечно, с тегло от 0,5кг. до 6000кг.

През 14-те години от съществуването си, Спиди разшири гамата на предлаганите услуги, като диверсифицира съществуващите и предложи на своите клиенти нови услуги, с които да подпомогне и оптимизира техния бизнес.

Спиди доставя пратки не само на територията на Р България, но вече и до всяка точка на света. В края на 2010г. стана факт и партньорството на Спиди с DPD – може би най-добрата мрежа за сухопътни доставки в Европа. Това даде възможност на клиентите на Спиди да изпращат и получават пратки за и от Европа на изключително атрактивни цени с качество, гарантирано от стандарта DPD.

“Спиди” АД е първата българска куриерска компания, сертифицирана по ISO 9001:2008.

НАШАТА МИСИЯ

“С нас идеите на клиентите ни достигат целта си”.
Идеите на нашите клиенти се превръщат в реално доставени решения, защото ние сме ангажирани:
– Непрекъснато да подобряваме нашите куриерски, транспортни и логистични услуги;
– Да предвиждаме и удовлетворяваме променящите се потребности на нашите клиенти;
– Да насърчаваме служителите си да постигат значими резултати;
– В дейностите си да се ръководим от високи етични и професионални стандарти.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъдем предпочитания партньор за бизнеса на нашите клиенти.

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата основна цел е да запазим водещата позиция на компанията в областта на куриерските услуги на вътрешния пазар, да се превърнем в регионален лидер в куриерския бизнес на Балканите и да поддържаме имиджа си на социално ангажирана компания.

ЦЕННОСТИ

За изпълнение на основната цел на компанията ние установихме ценности, които ще ни помогнат да осъществим нашата мисия и визия, и които са в основата на нашата идентичност и на всички взаимоотношения, в които влизаме с нашите клиенти, партньори и служители:
– ангажираност към обществото
– ентусиазъм
– позитивност
– отговорност
– откритост и искреност
– лоялност
– отношения със служителите
– безопасност на труда и защита на околната среда

Ангажираност към обществото. Ние обръщаме внимание на индивида, независимо дали е потребител, доставчик, служител или гражданин и сме ангажирани да вземаме икономически решения, които да са съобразени с последствията върху обществото. Полагаме постоянни усилия да предложим най-добрите услуги на нашите клиенти, да бъдем най-добрия партньор на нашите доставчици и да помагаме на служителите ни да се развиват, както и да направим справедлива оценка на техните умения.

Ентусиазм. Ентусиазъм за нас означава смелост и страст. Ние вярваме, че няма граници, а само предизвикателства, които ни помагат да се развиваме. Дързостта ни символизира желанието и способността да поемаме рискове и да изследваме нови, нетрадиционни и непредвидени възможности. Тя означава широта на възгледите, липса на страх и предубеждения, както и способност да превъзмогваме неуспеха. Страстта, с която работим е синоним на убеденост, стремеж да убеждаваш, да изпитваш удоволствие от работата и желание да надхвърлиш себе си.

Позитивност. Ние сме оптимистично настроени, вярваме в успеха на всичко, което правим, отнасяме се добронамерено към всички, с които влизаме в професионални взаимоотношения, това са нашите стандарти в работата. Те характеризират желанието ни да сме в хармония с другите, да бъдем адаптивни и изпълнени с енергия.

Отговорност. Отговорността, която притежаваме, въплъщава грижа за сигурността и безопасността на нашите служители, грижа за предоставяне на нашите услуги според договорените параметри, заинтересованост към социалната и околната среда и благополучието на обществото. Ние носим отговорност за решенията и инициативите, които предприемаме.

Откритост и искреност. Ние поемаме ангажимент да съществува диалог, прозрачност и сплотеност, дискусиите и убеждението да стоят над пълномощията на властта, да създадем среда, която благоприятства дискусиите. Ние изслушваме и можем да приемем различни гледни точки. Нашите послания и поведение са искрени и лесни за разбиране. Те се отразяват в неформален стил на управление и мениджъри, които са на разположение на служителите. Ние вярваме, че откритата и честна конкуренция трябва да съществува на всички пазари и за всички сектори на бизнеса.

Лоялност. Лоялността при нас означава не само да не вредим с действията си на хората, с които работим, при нас тя се свързва и със съпричастността, с желанието да приемеш, че чувствата в човешките отношения са значими – като вярваш в другите и печелиш доверието им. Това означава да изградим взаимоотношения в екипите, с клиентите и доставчиците, които надхвърлят механичния процес на покупко-продажба и да не забравяме моралните норми, които ни правят ценни.

Отношения със служителите. Ние сме отговорни пред нашите служители, даваме им възможности и не проявяваме дискриминация, основана на пол, раса, религия, семейно положение, сексуална ориентация или възраст. Ние работим при практика на отворени врати, окуражаваме персонала си да работи в екип и непрекъснато да търси възможности, които да ни помогнат да бъдем конкурентноспособен партньор в нашия сектор.

Безопасност на труда и Защита на околната среда. Спиди се съобразява с всички нормативни актове, свързани с осигуряване здраве и безопасност при работа. Във фирмата има стандарти по безопасност, които редовно идентифицират и отстраняват съществуващите опасности. Ръководството прилага единна обща политика за превантивност, обхващаща работно оборудване, работн места, условията на труд и организация на работа. Ние разбираме важността на благоприятната околна среда за продължаване на човешкото съществуване и се стремим към постигане на високи стандарти по отношение на нейното опазване.

АВТОМОБИЛЕН ПАРК

Спиди оперира със собствен автопарк от над 500 автомобила от всички категории, които към момента осигуряват възможност за пълно покритие на територията и спазване на параметрите на предлаганите услуги.

ЛОГИСТИКА

Спиди обработва над 550 000 пратки месечно, с тегло от 0,5 до 6 000 кг. Обработката на пратките се извършва в 7 разпределителни центъра с денонощен режим на работа.

Всички складове на Спиди са оборудвани с модерни технически съоръжения – поточни линии с ролкови пътища, камери за видео наблюдение, компютри, снабдени със сканиращи устройства. Разполагат с рампи и паркинг площи с необходимия капацитет, съобразен с плановете за развитие на компанията за следващите 3 до 5 години.

ОБРАБОТКА НА ПРАТКИТЕ

Ние обработваме вашите пратки с помощта на корпоративен софтуер, разработен специално за Спиди, като всеки пакет се маркира, претегля и проследява на всяка стъпка по баркод. В системата на Спиди всяка пратка се обработва автоматично, регистрира и проследява от момента на приемането й от подателя до предаването й на клиента-получател.

За да предпазим съдържанието на вашите пратки от увреждане и за да гарантираме конфиденциалността на съдържанието, вида и целостта на пратката по време на транспортирането, предоставяме на своите клиенти безплатни полиетиленови пликове за опаковка на пратките с размери А2, А3, А4 и С5. В тази връзка и с оглед да се гарантира опазването на целостта и външния вид на пратките, компанията инвестира в закупуването и осигуряването във всеки свой офис и логистичен център на широк асортимент и брой амбалаж, предвиден за транспортиране на пратките: кутии за документи, метални скари и палети, метални клетки с обем 0,96 куб.м; 0,70 куб.м; и 0,65 куб.м и колички за нестандартни пратки и контейнери с обем 40 куб.м. Всички те се запечатват с пломби с уникален номер, като по този начин се гарантира сигурността на пратките.

ЗАЩО СПИДИ
– Спиди е лидер на пазара за куриерски услуги в България и предпочитан партньор и доставчик;
– Ние налагаме стандарти в сферата на куриерски услуги в България;
– Името на Спиди е гаранция за бързина, сигурност и качество на предлаганите услуги;
– Ние непрестанно работим в посока по-пълно предвиждане и задоволяване потребностите на своите клиенти;
– Намираме нови решения, с които да оптимизираме бизнеса на своите клиенти;
– Постоянните инвестиции, които прави Спиди, ни позволяват да предложим на клиентите си широка гама от услуги, нови решения и високо качество при благоприятни ценови условия;
– Избирайки Спиди за свой доставчик, избирате бързина, сигурност и качество на доставката на своите пратки;
– Спиди е единствената куриерска компания в България, която ви предоставя куриерски услуги до всяка точка на България на еднакво ниска цена;
– Ние имаме 100% покритие на територията на страната;
– Предоставяме на своите клиенти възможност да изпращат и получават пратки за и от Европа на изключително атрактивни цени чрез може би най-добрата мрежа за сухопътни доставки в България – тази на DPD
– За да оптимизираме финансово бизнеса на своите клиенти ние създадохме Икономична куриерска услуга със срок на доставка 2 работни дни и значително по-ниско финансово изражение;
– За пратки на територията на Р България, доставени до офис на Спиди и/или получени от офис на Спиди нашите клиенти ползват 15% отстъпка от цената;
– Предлагаме на своите клиенти услуга Наложен Платеж с гарантиран срок за изплащане на сумата по наложен платеж в деня на предаване на пратката на клиента-получател за клиенти със сключен договор. (когато пратката е получена до 13.00 часа) или на следващия работен ден за клиенти без договор;
– Сумите по наложен платеж изплащаме както в брой, така и по банков път. За суми по наложен платеж, изплащани по банков път комисионата е в размер на 0,5%!;
– За да отговорим на нуждите на своите клиенти създадохме допълнителен пакет услуги, който включва фиксиран час за доставка; обратна разписка; обратни документи; застраховка на пратки по обявена стойност; допълнителна опаковка, амбалаж;
– ние поддържаме постоянна двустранна връзка със своите клиенти: в меню „проследете вашата пратка” можете да се информирате за статуса на вашата пратка в реално време. Ние сме на разположение да отговорим на всеки ваш въпрос и в специално създадения за нашите клиенти Call Centre на тел 0 7001 7001 (на цената на един градски разговор от всяка точка на България);
– ние работим и в събота, като чрез логистичната си схема създадохме възможност вашите пратки, приети от нас в събота да достигнат до получателите си още в понеделник. От петък за събота – без допълнително оскъпяване на услугата!
– Чрез системата на Спиди ще бъдете известени с sms за пратките, които предстои да получите, както и за тяхното финансово изражение.

УСЛУГИ
  • Куриерски услуги на територията на република Бългаия
  • Международни куриерски услуги
  • Опаковка на пратките
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5226 Jun. 26 08.01ScreenHunter_5227 Jun. 26 08.02ScreenHunter_5228 Jun. 26 08.02ScreenHunter_5229 Jun. 26 08.02ScreenHunter_5230 Jun. 26 08.02ScreenHunter_5231 Jun. 26 08.02
КОНТАКТИ

Куриерски услуги “Спиди” – speedy.bg
Адрес: гр. София
Тел.: 0 7001 7001; 0 700 20 300; 1 7001 7001

Текст и изображения: speedy.bg

За автора