‘’Квинс – Арго и С-ие’’ СД

ЗА НАС

ScreenHunter_43144 Sep. 07 19.07ScreenHunter_43144 Sep. 07 19.07Фирма ‘’Квинс – Арго и С-ие’’ СД има 17 годишен опит в производството и предлагането на висококачествени яйца за консумация.През 1996 година фирмата отвори своята първа ферма която се намира в село Буйново,община Търговище,разположена върху обща площ 13756 дка.,включваща две халета с капацитет 39600броя кокошки носачки.

През годините наши основни правила на работа са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците.Следвайки тези правила фирмата си осигури дългогодишни партньори и разшири пазарите си и извън границите на България.Необходимостта от преустройство и модернизация на фермата наложи преустановяване на производството и затварянето и .През 2013 година предстои на нейно място да се изгради нова,модерна и отговаряща на всички изисквания на европейския съюз ферма за стокови носачки.

В същото време през 2012 година,ние отворихме своята втора ферма в село Презвитер Козма,Община Омуртаг,намираща се на 13 км.от областен град Търговище на главен път София – Варна по посока София.Фермата е построена по изцяло модерен дизайн и снабдена с последно поколение техника за отглеждане на кокошки носачки в уголемени клетки на фирма BIG DUTCHMAN и машина STAALKAT за събиране,овоскопиране,сортиране,маркиране и опаковане на яйца на фирма SANOVO.

От 2012 година фирмата е собственик и на ферма в град Поморие област Бургас,която се намира в местност ‘’Хонят’’.

Има капацитет 33940 броя кокошки носачки.Технологията на отглеждане е подова в закрити помещения или така наречената волиерна система,която се изразява в липсата на отделни клетки,птиците се движат свободно по всички етажи,включително и по пода на помещението.

Скоро предстои и нейното пускане в експлоатация.

ФЕРМИ

През 1996 година фирмата отвори своята първа ферма която се намира в село Буйново,община Търговище,разположена върху обща площ 13756 дка.,включваща две халета с капацитет 39600броя кокошки носачки.

През годините наши основни правила на работа са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците.Следвайки тези правила фирмата си осигури дългогодишни партньори и разшири пазарите си и извън границите на България.Необходимостта от преустройство и модернизация на фермата наложи преустановяване на производството и затварянето и .През 2013 година предстои на нейно място да се изгради нова,модерна и отговаряща на всички изисквания на европейския съюз ферма за стокови носачки.

В същото време през 2012 година,ние отворихме своята втора ферма в село Презвитер Козма,Община Омуртаг,намираща се на 13 км.от областен град Търговище на главен път София – Варна по посока София.Фермата е построена по изцяло модерен дизайн и снабдена с последно поколение техника за отглеждане на кокошки носачки в уголемени клетки на фирма BIG DUTCHMAN и машина STAALKAT за събиране,овоскопиране,сортиране,маркиране и опаковане на яйца на фирма SANOVO.

От 2012 година фирмата е собственик и на ферма в град Поморие област Бургас,която се намира в местност ‘’Хонят’’.

Има капацитет 33940 броя кокошки носачки.Технологията на отглеждане е подова в закрити помещения или така наречената волиерна система,която се изразява в липсата на отделни клетки,птиците се движат свободно по всички етажи,включително и по пода на помещението.

Скоро предстои и нейното пускане в експлоатация.

* гр. Поморие

От 2012 година фирмата е собственик и на ферма в град Поморие област Бургас,която се намира в местност ‘’Хонят’’.

Има капацитет 33940 броя кокошки носачки.Технологията на отглеждане е подова в закрити помещения или така наречената волиерна система,която се изразява в липсата на отделни клетки,птиците се движат свободно по всички етажи,включително и по пода на помещението.

Скоро предстои и нейното пускане в експлоатация.

* с.Буйново

През 1996 година фирмата отвори своята първа ферма която се намира в село Буйново,община Търговище,разположена върху обща площ 13756 дка.,включваща две халета с капацитет 39600броя кокошки носачки.

През годините наши основни правила на работа са били и ще бъдат коректността с партньорите,качеството на продукцията и професионализма на работниците.Следвайки тези правила фирмата си осигури дългогодишни партньори и разшири пазарите си и извън границите на България.Необходимостта от преустройство и модернизация на фермата наложи преустановяване на производството и затварянето и .През 2013 година предстои на нейно място да се изгради нова,модерна и отговаряща на всички изисквания на европейския съюз ферма за стокови носачки

* с. Презвитер Козма

През 2012 година, ние отворихме своята втора ферма в село Презвитер Козма,Община Омуртаг, намираща се на 13 км. от областен град Търговище на главен път София – Варна по посока София. Фермата е построена по изцяло модерен дизайн и снабдена с последно поколение техника за отглеждане на кокошки носачки в уголемени клетки на фирма BIG DUTCHMAN и машина STAALKAT за събиране, овоскопиране, сортиране, маркиране и опаковане на яйца на фирма SANOVO.

Птицефермата в село Презвитер Козма,област Търговище е разположена върху площ от 24626 дка. В местност ‘’БИЙОРМАН”. Организационно – производствената структура включва :

Ферма стокови носачки с капацитет 80640 носачки; цех за пакетиране и склад за съхранение на готовата продукция. Фермата за отглеждане на стокови носачки е вписана в регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ град Търговище с ветеринарен регистрационен номер № 3BG25312.

Тя включва четири халета оборудвани с най – модерна немска технология на фирма BIG DUTCHMAN за отглеждане на носачки,отговарящи на изискванията на европейския съюз за хуманно отглеждане. Оборудвани са с уголемени клетки тип EU1500 a EU – 20160 броя места за кокошки носачки.Всяко производствено хале е оборудвано с по четири поточни линии – за подаване на храна,за вода,за събиране на яйца и обдухване и транспортиране на изсушени птичи фекалии. Процесите на хранителната верига /фураж; водопой/, вентилационната система, температурния режим, светлината и микроклимата се контролират от компютърна система.

Комбинацията между комфорта,който създава системата за управление и координиране на процеса и качествения фураж, гарантира високо качество на яйцата за консумация.

Автоматизирани са и останалите производствени процеси.

Яйцата се събират ежедневно,като автоматично се приемат от халетата,чрез анакондата към сортировъчната машина в пакетиращия център на предприятието. Oт там те преминават през окачествяване, сортиране, маркиране и опаковане. Фирмата разполага с нова модерна сортировъчна машина ALPHA 100 STAALKAT с капацитет 36000 яйца на час.

Готовата продукция се съхранява в склада на предприятието при въведени мерки за контрол на температурата на съхранение и срока на годност.

ПРОДУКТИ

’Квинс – Арго и С-ие’’СД предлага високо качествени яйца за консумация с търговска марка ‘’КВИНС’’.

Яйцата се окачествяват в четири категории:

- XL – много големи – над 73 грама

- L – големи – над 63 грама

- M – средни – над 53 грама

- S – малки – под 53 грама

Маркировката на яйцата се извършва като се спазват изискванията на наредба № 31 от 06.07.2001 година за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация.При маркировката се използва трайно,не измиващо се и издържащо на варене,не миришещо и безвредно мастило.Фирма ‘’Квинс – Арго и С-ие’’ е една от малкото фирми която маркира продукта си с име на фирмата,регистрационен номер и категория.

Видовете опаковки в които предлагаме нашия продукт са:

- овоцелови табла,съответно с по 30 броя яйца от категории L , M и S / 180 броя в кашон;

- овоцелови табла , съответно с по 20 броя яйца от категория XL / 120 броя в кашон;

- Малки опаковки съответно по 6 и 10 броя.

Опаковките са под постоянен контрол според изискванията на наредбата.Върху тях е предоставена пълна информация за фирмата : адрес и телефони за връзка,начин на отглеждане на кокошките,ветеринарно регистрационен номер,партида,срок на годност.

Ние от „КВИНС – АРГО И С-ИЕ’’ стриктно спазваме хигиенните и санитарни изисквания за производство и съхранение на яйца за консумация.

Гарантираме качеството на нашия продукт,като проследяваме и контролираме всяка стъпка от неговото производство,чрез използването на НАССР система в съответствие с DS 3027 : 2002 , която ръководството на фирмата въведе отчитайки високите критерии и изисквания за съществуване и оставане не само на Българския пазар,но и запазване на досегашните и привличане на бъдещи чужди клиенти.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_43108 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43128 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43129 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43130 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43131 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43132 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43133 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43134 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43135 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43136 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43137 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43138 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43139 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43140 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43141 Sep. 07 19.01ScreenHunter_43142 Sep. 07 19.02ScreenHunter_43143 Sep. 07 19.02ScreenHunter_43127 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43126 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43109 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43110 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43111 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43113 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43114 Sep. 07 18.58ScreenHunter_43115 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43116 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43117 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43118 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43119 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43120 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43121 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43122 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43123 Sep. 07 18.59ScreenHunter_43124 Sep. 07 19.00ScreenHunter_43125 Sep. 07 19.00
КОНТАКТИ

‘’Квинс – Арго и С-ие’’ СД – kvins.eu
Адрес: с. Презвитер Козма, обл. Търговище, главен път София – Варна
Моб.тел.: 0888 350 796; 0887 361 134; 0899 937 470; 0899 937 779
E-mail : kvins@ abv.bg; info@ kvins.eu

Текст и изображения: kvins.eu

За автора