Лабораторен комплекс “Интерлаб”

ЗА НАС

interlabЛабораторен комплекс Интерлаб е с основна дейност калибриране на средства за измерване – везни, термометри, термодвойки, спектрофотометри, рефрактометри, термохигрометри, пехаметри, кондуктометри, уреди за измерване на скоростта на движение на въздуха, уреди за пламна температура, титратори Карл Фишер.

Лаборатория за калибриране Интерлаб е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента. Разумния съвет и персоналната консултация са от същественно значение.

Това, което правим в областта на калибрирането на измервателни уреди, е важно за нас, за да бъде връзката с клиентите ни на по-високо ниво от това на чисто техническите услуги.

Основна цел на Лаборатория за калибриране на уреди за измерване Интерлаб е постоянно развитие, както на материално техническата база, така и по отношение на квалификацията на персонала. Индивидуалният подход повишава нивото на техническите услуги и разширява, както преимуществата на клиента, така и нашите възможности.

Заповед 2020

КАЛИБРИРАНЕ НА УРЕДИ
 • Везни с неавтоматично действие (I, II, III, IV клас)
 • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха
 • Титратори – метод Карл Фишер
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • рН метри
 • Кондуктометри
 • Рефрактометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – затворен тигел (закрит тип)
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел (открит тип)
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха
ЗАПОВЕД

2020-04-22 15_08_08-Microsoft Edge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ

CK 3 ЛК -Ilab

КОНТАКТИ

Лабораторен комплекс “Интерлаб”

Aдрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 13, ет. 7, офис 709 (Aдминистративна сграда на Булгарплод Слатина)
Тел.: 02 971 2279; 02 979 0667
Моб. тел.: 0889 558 925; 0886 402 306;
E-mail: interlab@ abv.bg

За автора