ЛОВЕЦ 01 ЕООД – Охрана и търговия с дърва Търговище

ЗА НАС

ScreenHunter_28039 Sep. 01 07.14Фирма „ЛОВЕЦ – 01“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е основано през 2002 година, със седалище град Търговище. Основните дейности, с които е регистрирана фирмата са охранителни услуги и търговия с дърва и дървообработване.
От годината си на създаване, компанията притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, издаден от Дирекция Национална служба „Полиция“ при Министерство на вътрешните работи.
В охранителната дейност „ЛОВЕЦ – 01“ ЕООД извършва следните услуги :
– услуги в класическия сектор на физическа охрана, детективска и консултантска дейност:
– охрана на административни и стопански обекти;
– персонална охрана на физически лица;
– охрана на товари и ценни пратки по определен маршрут;
– широк спектър от детективски услуги и дискретни проучвания;
– видеонаблюдение и сигнално-охранителна дейност.
С цел развитие и повишаване на качеството на предлаганата охранителна услуга „ЛОВЕЦ – 01“ ЕООД има възможността да инсталира СОТ и видео-апаратура за наблюдение, според ситуацията.
Качеството е на първо място, в компанията, ето защо са внедрени и се прилагат „Система за управление на качеството” в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001: 2008 и „Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд“ в съответствие с изискванията на стандарт OHSAS 18001: 2007, за които фирмата притежава съответните сертификати. Също така, “Ловец – 01″ ЕООД – гр. Търговище е член на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО).

Управител на компанията и едноличен собственик на капитала е господин ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ.

УСЛУГИ

Услугите, които предлага фирма ЛОВЕЦ 01 ЕООД са следните :
– Охрана на административни и стопански обекти ;
– Персонална охрана на физически лица ;
– Охрана на товари и ценни пратки по определен маршрут ;
– Широк спектър от детективски услуги и дискретни проучвания ;
– Видеонаблюдение и сигнално-охранителна дейност ;
– Търговия с дърва за огрев ;
– Дървопреработване ;
– Търговия с мебели ;

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

Другата дейност на компанията е дървообработването и в тази сфера предлага следните дейности :
Изделия от дърво
– Фирма ЛОВЕЦ – 01 предлага изготвяне на евро – и други видове палети и детайли от дърво по поръчка.
Мебели
Ловец – 01 ЕООД е представител на Виденов Груп ООД – гр. Ямбол.
Фирмата изпълнява заявки на клиенти за доставка на мебели /включително на посочен адрес/ от различни производители в страната. Съществуват установени търговски взаимоотношения с мебелни предприятия от:
гр. Свищов – ФАВО – АД
гр. Русе- Уникат-2005 ЕООД
гр. Добрич – Мебел – 94 ООД
гр. Търговище – Мебел стил ООД
Ловец – 01 ЕООД е фирма държаща лидерски позиции и в двете си дейности, и е добре позната, благодарение на коректността, гъвкавостта и качеството, с което работи. Гаранция за това са множеството ѝ доволни клиенти и партньори !

КОНТАКТИ

ЛОВЕЦ 01 ЕООД – Охрана и търговия с дърва Търговище
Адрес: гр. Търговище, Широк Център, ул. Славейков 4, Офис 301
Тел./Факс: 0601 652 39
E-mail: lovec01@ abv.bg

За автора