Любчев ЕООД – Селскостопанска дейност Бургас

ЗА НАС

ScreenHunter_28678 Sep. 09 09.13Любчев ЕООД се занимава със специализирана в почвоподготовка на лозови насаждения, подготовка на почви за овощни насаждения, обработка на почвата на земеделски площи и почвоподготовка на горите за залесяване.

Работи в областта на горското стопанство и селското стопанство.

Любчев ЕООД се занимава и с направа на горски пътища за износ на дървен материал.

Почвоподготовката е процес, при който почвите на земеделските земи се подготвят така, че да се създадат най-благоприятни условия за развитие на растенията.

Основните дейности при обработка на почвата са риголване, фрезоване, подравняване, механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на пънове, избутване на изкоренени пънове, подравняване на площта след изкореняване, подравняване на площта след риголване

Чрез подходяща обработка се подобряват някои от качествата на почвата и особено водопропускливостта, влагоемността, способността й да пропуска повече въздух и др.

Чрез обработка на почвите се подобряват въздушният, топлинният, водният и хранителният режим в по-долните слоеве и се улеснява проникването на кореновата система на растенията на по-голяма дълбочина.

Заедно с нея в почвата трябва да се внесат и колкото може повече органични вещества — компост, оборски тор и др.

Риголване на почва

Дълбоката обработка на мястото, което ще се засажда със земеделски насаждания, се нарича риголване или обръщане. При риголване богатият с хранителни вещества повърхностен почвен пласт се поставя отдолу, а подпочвата се изнася на повърхността.

Риголването създава възможност за по-дълбоко проникване на въздуха в почвата, който е необходим за развитието на кореновата система и за по-активната дейност на почвените микроорганизми.

Извършва се при засаждане на овощни градини и лозя.

Едновременно с риголването може да се извърши и торене. Така почвата ще се обогати с хранителни вещества и ще се подобри структурата й.

Торът се разхвърля предварително по повърхността на почвата и с риголването се заравя дълбоко. Когато се изкопават ямки или се риголва на ленти, торът се поставя в рова или ямката, след като на дъното е нахвърлян пласт почва около двадесет см.

Обогатяването на почвата с повече хранителни вещества преди риголването има голямо значение за създаването на силни растения, от които е възможно да се получават високи добиви.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_28678 Sep. 09 09.13ScreenHunter_28668 Sep. 09 09.07
КОНТАКТИ

Любчев ЕООД – Селскостопанска дейност Бургас
Адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 70, вх. 3, ет. 1
Моб.тел.: 0898 462 885
E-mail: aktivistite@ abv.bg

За автора