“МАКАВЕ” ЕООД – Био козметика София

ЗА НАС

ScreenHunter_5836 Nov. 20 23.34МАКАВЕ ЕООД е българско търговско дружество, създадено през март 2007 г. със 100% частен капитал съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Централния офис и склада на дружеството се намират в София, столицата на Република България. Дружеството разполага със складова площ от 200 кв. м. базирана при Вектра ООД и отговаряща на всички Български и Европейски изисквания за съхранение на стоки от значение за здравето на населението, в т.ч. лекарства, медицински изделия, санитарни материали, хранителни продукти и добавки, козметика

Складът има възможност за съхранение на стоки и продукти при специален температурен режим.

В момента в дружеството работят трима служители – един представител за северна България, един представител за южна България и един отговорен за София, контактите с чуждестранните партньори, мениджмънта и администрацията. За подкрепа реализацията на различните проекти се използват нает персонал на пълно или почасово работно време в зависимост от спецификата на продукта и съответната маркетингова стратегия. Дружествотo разполага с три леки автомобила за извършване на дейностите във връзка с поетите ангажименти към своите партньори и клиенти. Дружеството се представлява и управлява от Иван Метев.

В момента дружеството има подписани договори за представителство и изключително партньорство със следните фирми:

Crosscare Limited – Република Ирландияwww.colief.com, продукт Colief® капки за бебета за България, Румъния www.colief-ro.com , Македония www.colief-mk.com , Сърбия и Черна гора, и Гърция

Parico Cosmetics GmbH – Федерална Република Германия www.parico-cosmetics.de, марката Micro Cell® за здрави и красиви нокти, за България

Petrus Pharmaceuticals – Австралияwww.petrus.com.au, продукт ORAPLEX ®/ Ораплекс таблетки срещу херпес, за България

ДЕЙНОСТ
Дружеството е специализирано в търговията, разработването и реализацията на маркетингови проекти свързани с лекарствени, фармацевтични, медицински, санитарни и козметични продукти, както на българския, така и на пазара на такива продукти на Балканския полуостров.

Във портфолиото от извършвани дейности на дружеството се включват и такива, касаещи продукти различни от горе изредените, но с възможности за реализиране на добри обороти на съответния пазар.

Дейността на дружеството е свързана с, маркетингови проучвания в контекста на съответния продукт.Регистрация и съгласуване на продуктите, както и тяхната опаковка с местните законови изисквания. Разработването на маркетингова и рекламна стратегия, дистрибуция на продуктите до краен клиент или междинно звено аптека или магазин по пътя на тяхната реализация. Фактическото прилагане на маркетинговия микс от дейности в подкрепа и осъществяването на по-добри от заплануваните продажби на продуктите, пряка или косвена работа с крайните клиенти или междинни звена във веригата на продажбата и др.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5826 Nov. 20 23.28ScreenHunter_5827 Nov. 20 23.28ScreenHunter_5828 Nov. 20 23.28ScreenHunter_5830 Nov. 20 23.28ScreenHunter_5831 Nov. 20 23.28
КОНТАКТИ

“МАКАВЕ” ЕООД – Био козметика София – makave.eu
Адрес: гр. София, Сухата река бл. 24, вх. Б
Моб.тел.: 0878 702 023
E-mail: metev.ivan@ gmail.com

Текст и изображения:

За автора