МАККЕНА 08 ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_47401 Aug. 30 21.25Фирма МАККЕНА 08 ООД е регистрирана през 2008 година със седалище и адрес на управление село Голямо Враново , област Русе. Компанията е специализирана в сферата на Овощарството, като по – конкретно основната ѝ икономическа дейност е насочена към производството на праскови и череши. МАККЕНА 08 ООД залага само и единствено на екологично чистото производство на своите насаждения.

„МАККЕНА 08” ООД село Голямо Враново разполага с :
– трайни насаждения , които са засети на площи от 105 дка череши и праскови ;
– покрити оранжерии с изградена отоплителна инсталация от 20 дка ;
– изграждане на складово стопанство за пропан – бутан и метан с инсталация за изгаряне на биомаса ;
– охлаждащ цех за съхранение на плодове и зеленчуци с обем 1500 куб. метра.
МАККЕНА 08 ООД е сред утвърдените и наложени производители на пазара, в своя регион.
Компанията произвежда висококачествени култури, благодарение на екипа от специалисти, които се грижат за продукцията през целия процес през който преминава до получаването на крайния резултат.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47397 Aug. 30 21.20ScreenHunter_47398 Aug. 30 21.20ScreenHunter_47399 Aug. 30 21.20ScreenHunter_47400 Aug. 30 21.21
КОНТАКТИ

МАККЕНА 08 ООД
Адрес: с. Голямо Враново, ул. Стефан Караджа 5
Моб.тел.: 0899 863 332
E-mail: makkena08@abv.bg

За автора