“Машо” ЕООД

ЗА НАС

logo-mashoМашо ЕООД е регистрирана през 2006г., като приема дейността, активите и пасивите на ЕТ МАШО – Маленко Цанов.

Като такава, фирмата вече е 17 години на бьлгарския пазар. Във фирмата работят в момента 13 човека.

 

Някои обекти изградени от фирма Машо ЕООД:

 • Блок 439 в Младост 4 гр. София
 • Блок “Здравец” на ул. Нишава
 • Хотел “Германея” гр. Сапарева баня
 • Хотел “Планински езера” комплекс “Паничище”
 • Блок на ул. “Три уши”
 • Блок на ул. “Гърдова глава”
 • Административна сграда в кв. Горубляне на “Praktiker”
 • Еднофамилни къщи и апартаменти
 • Складово-административна база в с. Лозен (система с термопомпа)
ДЕЙНОСТИ

masho11. Машо ЕООД произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.
Машо ЕООД изгражда:

 • вътрешни отоплителни инсталации съответно с медни , полиетиленови или черни газови тръби
 • вътрешни В и К инсталации
 • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на нафтови, газови, електрически и котли с твърдо гориво
 • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на слънчеви системи за топла вода
 • извършва ремонт на котелни стопанства

solar_pannels2. Слънчеви инсталации

 • При постоянно растящите цени на енергоносителите, слънчевите инсталации за топла вода и за отопление са особено актуални и необходими. Слънцето ежедневно излъчва големи количества енергия към Земята. Този безвреден за околната среда и безплатен енергиен източник може да се използва за отоплителни цели.
 • Може да се използва за затопляне на водата в плувни басейни.
 • Възвращаемост на инвестициите към днешните цени на енергоносителите
  5 – 6 години.

3. Машо ЕООД изгражда вътрешни ОиВ и ВиК инсталации в жилищни, административни, стопански сгради и сгради със смесени функции.
Също така изграждаме слънчеви инсталации за топла вода.
Изграждаме ремонтираме и реконструираме котелни стопанства с котли на електрически ток,нафта, газ и твърдо гориво.
Извършваме и сервизна дейност.

mosho2Инсталации

 • при изграждане на инсталациите използуваме висококачествени и сертифицирани материали, предварително съгласувани с инвеститора.
 • можем да работим със стоманени, медни, полиетиленови, полипропиленови и ПВЦ тръби.
 • имаме добър опит в изграждане на подово водно отопление.
 • гаранция за инсталациите – 3 години.

Сервизна дейност котелни и нафтови стопанства:

 • пуск и настройка на изградените инсталации и котелни стопанства.
 • сервиз и поддържане на изградените инсталации и котелни стопанства.

 

КОНТАКТИ
“Машо” ЕООД – mashoeood.com
Адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 64 вх. А
Тел.: 02 974 10 17
Факс: 02 974 10 17
Моб. тел: 0888 207 331
E-mail: malenko_tzanov@ abv.bg

Текст и изображения: mashoeood.com

За автора