Мегаинвест Холдинг

ЗА НАС

ScreenHunter_33341 Feb. 03 07.22Мегаинвест е основана 1997г под формата на еднолично дружество с ограничена отговорност. Управлява се и се представлява от нейния собственик Цветан Цветанов.

Мегаинвест се занимава с много бизнес дейности, едни от основните са:
-Мега Конструкция, позната също като ПП Дуница, занимаваща се с пътища, строителство, сгради и производство на чакъл и асфалт.
-Лактис Бяла произвежда млечни продукти.
-Мегаконсепт изнася хранителни продукти за чужбина.
-РВС Русе лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали.

ЛАКТИС

Фирма „ЛАКТИС” ЕООД гр. Бяла е основана през 1963 г. Първоначално работи като поделение на “Млечна промишленост” гр. Русе, а от 1991 г. функционира самостоятелно.

Предметът на дейност на фирмата е производство и търговия с мляко и млечни произведения, като успява да се наложи като пазарен лидер на българския пазар и да изгради своя клиентска мрежа в цял свят.

Мандрата е специализирана в производството на кашкавал, сирене и топени сирена, и притежава технологически възможности за производство на прясно и кисело мляко, извара, масло и други млечни продукти.

„ЛАКТИС” ЕООД разполага със модернизирана производствена база, оборудвана със съвременна техника и апаратура, изпитателна лаборатория, отлично изграден склад за съхранение на готовата продукция. Бързите темпове на развитие на компанията от една страна и нарастващата конкуренция на местния и международните пазари от друга, наложиха разширяване на производството с изграждането на нова производствена база за „Mozarella” и увеличаване на асортиментната ни листа.

Качеството на суровините и готовата продукция се контролира от съвременно оборудвана лаборатория. Мандрата разполага със записващи устройства за проследяване на качествени показатели по време на производствения процес. Фирмата разполага и с висококвалифициран персонал и ръководен екип.

Търговският асортимент на мандрата включва:
– бяло саламурено сирене от краве мляко
– бяло саламурено сирене от овче мляко
– кръгло сирене
– настъргано сирене
– сирене „Фета”
– сирене „Мизитра”
– кошер сирене
– топени сирена за мазане
– кашкавал от краве мляко
– кашкавал от овче мляко
– настъргана „Mozarella” за пици

Всички продукти на „ЛАКТИС” ЕООД са с гарантирано качество. Последовател на новите технологии в производството и в крак със световните тенденции към здравословен начин на живот, компанията се стреми да задоволява повишените потребителски изисквания като непрекъснато инвестира за подобряване качеството и дизайна на произвежданите продукти, както и разширяване на предлагания от нея асортимент.

Търговската политика е насочена към реализация на готовата продукция както на българския, така и на международния пазар. Продуктите на „ЛАКТИС” ЕООД са добре познати в Великобритания, САЩ, Испания, Швейцария, Кипър, Ливан, Румъния, Македония, Косово, ОАЕ и др.
Фирмата е регистрирана по системата HACСP и има Европейски лиценз

Имаме удоволствието да Ви предложим Българско сирене от овче и краве мляко в следните опаковки – пластмасови кутии и тенекии:
0,200 кг; 0,400 кг; 0,800 кг; 1,00 кг; 2,00 кг; 4,00 кг; 8,00 кг; 14,00 кг; 15.00 кг.
Кашкавал от овче и краве мляко:
Разфасовки от 0,500 кг; 1,00 кг, 2,00 кг, 6,00 кг, 9,00 кг..

МЕГАКОНСЕПТ
Най-новото попълнение на дружеството е фирма МЕГАКОНСЕПТ – създадена специално за разработване на пазарите в Англия и Ирландия.

Фирмата успешно развива и намира нови пазарни ниши, и бързо се налага като един от основните дистрибутори на утвърдени марки като ОЛИНЕЗА, ДЕРОНИ, БУЛВИТА, КОМПАС, КАКТО И Е ЕДИНСТВЕН ДИСТРИБУТОР НА СИРЕНЕ С КРЪГЛА ФОРМА-СПЕЦИАЛЕН ПАТЕНТ НА ЛАКТИС ЕООД.
Макар и отскоро на британския пазар МЕГАКОНСЕПТ успешно установи контакти с водещи търговски компании.

Качеството и навременната дистрибуция на предлаганите стоки, както и политиката на коректност и лоялност към вече създадените партньорства, и същевременно постоянното реализиране на нови такива направиха МЕГАКОНСЕПТ желан и надежден партньор.

ПП ДУПНИЦА
Фирма „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД, гр. Дупница е образувана с разпореждане № 6 от 29.06.2000 г. на МС на Република България. Регистрирана е с решение № І – 655/09.08.2000г. от Кюстендилски окръжен съд.

От 01.10.2000г. към дружеството са прехвърлени личен състав и материална база от ОПУ – Кюстендил.
С решение на кюстендилски окръжен съд от 21.01.2004г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „Пътно поддържане – Дупница „ ЕООД става фирма „МЕГАИНВЕСТ” ЕООД – гр. Годеч, с управител Цветан Славейков Цветанов.

Основен предмет на дейността на фирмата е проектиране, изграждане на обекти от пътната инфраструктура и прилежащите принадлежности към тях, хидротехническо строителство, жилищно строителство, ремонт на жилищни и промишлени сгради и инженерингова дейност, професионална вертикална планировка на обекти, високо строителство и др.

Деиноста на фирмата е:
* Пътно строителство – всички видове пътни,железопътни и инфраструктурни съоръжения от републиканската пътна мрежа и инфраструктурата на населените места/пътища, магистрали, летища и др./

* Рехабилитация на пътища и асфалтополагане

* Поддържане на пътища и пътни съоръжения включително при зимни условия

* Обекти, свързани с подобряване на вертикалната планировка на урбанизираните територии, като изграждане на паркове и паркинги

РВС РУСЕ
РВС гр .РУСЕ e модерна и високотехнологично оборудвана лаборатория за изпитване на храни, фуражи и биологични материали.
Акредитирана е на дата 21.03.2008г, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

В ОБХВАТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА СА ВКЛЮЧЕНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ХРАНИ И ФУРАЖИ, ПРОБИ ОТ ЖИВОТНИ И ДР.

Създадена идеята за спомагане и контрола върху качеството на производствения процес, РВС-РУСЕ бързо се наложи като желан и търсен партньор в Русенския регион, а и не само. Фактът на постоянно нарастващия списък с клиенти на лабораторията, говори сам за точността и бързината с която се изпълняват заявените изпитвания и тестове, а висококвалифицираният персонал изпълнява максимално коректно поетите ангажименти.

При изследванията се прилагат методи и подходи на химията, биохимията, биологията, биотехнологиите и др., които се използват самостоятелно или комбинирано на различни структурни нива.

РВС-РУСЕ работи за въвеждане на европейските норми и стандарти за производство. Персонала на ЛАБОРАТОРИЯТА формира група амбициозни и образовани СПЕЦИАЛИСТИ, чиято цел е издигането на ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ от професия и наука до ниво, съответстващо, както на световното, така и на все по-високите изисквания на стопаните и придприемачите, доверили се на точността на РВС.

Целта на всички в КОЛЕКТИВА е да осигурят качество, експедитивност и удобство, както за колегите си, така и за клиентите.

Стремежът на РВС-РУСЕ е непрекъснато разширяване на диапазона от услуги, без компромис в качеството!

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_33323 Feb. 03 07.16ScreenHunter_33336 Feb. 03 07.18ScreenHunter_33335 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33334 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33333 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33332 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33331 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33330 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33329 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33328 Feb. 03 07.17ScreenHunter_33327 Feb. 03 07.16ScreenHunter_33326 Feb. 03 07.16ScreenHunter_33325 Feb. 03 07.16ScreenHunter_33324 Feb. 03 07.16
КОНТАКТИ

Мегаинвест Холдинг – megainvestholding.com
Адрес: гр. София
Тел.: 02 951 65 68

Текст и изображения: megainvestholding.com

За автора