Мегакомерс ЕООД

ЗА НАС

megaФирма МЕГАКОМЕРС разполага със собствена лаборатория ЛОТИК, която е акредитирана от ИА БСА за калибриране на рН метри, спектрофотометри, везни.

Във фирмата има Дирекция Оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие.

ДЕЙНОСТ

Дирекция за оценяване на съответствието със съществените изисквания на везни с неавтоматично действие

Основна информация
Дирекцията започва своята дейност на 22.02.2007г. с разрешение № 044 – ОС / 22.02.2007г. на ДАМТН и е утвърдена под № NB 1863 като нотифициран орган от Европейската комисия, чрез Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на Директивите от „Нов подход” (NANDO). Нотификацията е по Директива 90 / 384 / ECC допълнена с Директива 93 / 68 / ECC.

Местонахождение на Дирекцията
Намира се на пресечката на бул. „Ал. Стамболийски” и бул. „К.Величков” в триетажната сграда на „Нипроруда” АД, на втори етаж, офис 43. Входа за сградата е откъм бул. „К.Величков” през градинката със зелените площи. Влизането до паркинга с автомобил се извършва от бул. „К.Величков” и ул.”Позитано”.

Обхват на дейността
Везни с неавтоматично действие
ü Клас II – с Max до 4 kg
ü Клас III– с Max до 300 kg
ü Клас IV – с Max до 300 kg

Процедури за оценяване на съответствието (Purpose of Examination)
ü Изследване на типа – EC Type – Examination
ü Проверка на продукта – EC Verification
ü Осигуряване качеството на производството – EC Declaration of conformity
ü Проверка на единичен продукт – EC Unit Verification

ЛАБОРАТОРИЯ ЛОТИК

Лаборатория „ЛОТИК”

Основна информация
Лаборатория „ЛОТИК” започва своята дейност през 2000г., която е акредитирана, съгласно БДС ISO EN / IEC 17025. Актуалната акредитация е от ИА”БСА” и е със срок на валидност…………..

Адрес за кореспонденция
1309 София, бул.”Александър Стамболийски” № 205, ет.3, офис 73В
(сградата на Нипроруда)

Ръководител на лаборатория”ЛОТИК” – инж.Елеонора Крафти
Основни направления:
ü Калибриране на спектрофотометри по химичен път
ü Калибриране на везни с неавтоматично действие до 200kg
ü Калибриране на pH- метри

Заявка за калибриране, могат да се правят чрез:
ü тел / факс 02 / 920 21 18
ü GSM 0888873627
ü e-mail: calibration@megacommerce.bg

КОНТАКТИ

Мегакомерс ЕООД – megacommerce.bg

Адрес: гр. Аофия, бул.”Александър Стамболийски” № 205,
Тел.: 02 920 21 18
Моб. тел.: 0888 873 627
E-mail: calibration@ megacommerce.bg; kgovedarov@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: megacommerce.bg

За автора