“МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ” ООД – София

ЗА НАС

ScreenHunter_9351 Oct. 24 06.24“МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ” ООД – създаден през 1991 г. от Българска народна банка и Българска външнотърговска банка (от 1994 г. – Булбанк)

МИСИЯ – повишаване ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение.

ДЕЙНОСТ:
• Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика
• Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента
• Обучение на преподаватели
• Прилагане на нови форми и методи за професионално обучение
• Въвеждане на съвременни информационни технологии в учебния процес
• Проучване и анализ на нуждите от обучение
• Оценяване ефективността на учебния процес

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – Общо събрание на съдружниците и трима управители, един от които изпълнява длъжността директор

СЪДРУЖНИЦИ – Асоциация на търговските банки, Българска народна банка, Учебен банков център – Париж и Народна банка на Република Македония

ЧЛЕНСТВО – От 1994 г. е асоцииран, а от 1997 г. пълноправен член на Европейската мрежа за банково обучение. Директорът на института е член на Съвета на директорите на тази организация.

БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКАТА / ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на “Международен банков институт” ООД, въведен в края на април 2003 година. Набирането на материали и организацията на дейността се осъществява с финансовата подкрепа на на Американската агенция за международно развитие и препоръките от страна на изпълнителни директори, консултанти, участници в курсовете и програмите на МБИ, лектори и университетски преподаватели.
Информационният център предлага професионално подбрана специализирана икономическа литература, разпределена в 14 категории в областите Банково дело, Финанси, Застраховане, Малки и средни предприятия, Мениджмънт, Стратегическо планиране, Маркетинг, Управление на човешките ресурси, Обучение и самоусъвършенстване. Наличните материали надхвърлят 300 заглавия и са в разнообразна форма – печатни материалиелектронни носители ( CD-ROM и дискети ) и видео материали на различни езици – английски, български и руски език.

УСЛУГИ:
• Отдаване под наем на печатни издания и електронни носители
• Отдаване под наем на допълнителни материали за подготовка на лекторите на МБИ
• Осигуряване на материали за участниците в семинарите на МБИ
• Фотокопиране на печатни материали

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП:
• Неограничен достъп до всички услуги за членове на библиотеката
– условия за корпоративни клиенти
– условия за индивидуални клиенти
– условия за лектори на МБИ
– условия за студенти
• Ограничен достъп за не-членове на библиотеката – фотокопиране на печатни издания и наемане на някои електронни носители
– условия за не-членове

ВИДОВЕ АБОНАМЕНТ И ТАКСИ:
• Абонамент за корпоративни клиенти
– едногодишен абонамент
– шестмесечен абонамент
– тримесечен абонамент
• Абонамент за индивидуални клиенти / студенти
– едногодишен абонамент
– шестмесечен абонамент
– тримесечен абонамент
• Абонамент за лектори на МБИ /40% намаление /
– едногодишен абонамент
– шестмесечен абонамент
– тримесечен абонамент
• Абонамент за участниците в дистанционното обучение на МБИ
– едногодишен абонамент / 14% намаление /
– шестмесечен абонамент  / редовна цена /
– тримесечен абонамент / редовна цена /

480.00 лв.
240.00 лв.
120.00 лв

84.00 лв.
42.00 лв.
21.00 лв.

50.40 лв.
25.20 лв.
12.60 лв.

72.00 лв.
42.00 лв.
21.00 лв.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък, 09:30 – 17:00ч.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

През пролетта на 2008 година към “Международен банков институт” ООД /МБИ/ стартира дейността си Център за професионално обучение.

Център за професионално обучение /ЦПО/ е самостоятелно специализирано звено в структурата на Международен банков институт, което предлага разнообразни курсове за желаещите да актуализират и повишат своята професионална квалификация, както и на желаещите да придобият нова професия. Нашият стремеж е  да отговорим на най-новите тенденции в образованието – обучение през целия живот. Няма възрастови ограничения за участниците.

Лицензия

Методи на обучение:
Курсовете се провеждат в:

  • лекционни занятия
  • дистанционна форма на обучение;
  • вечерни или съботно-неделни занятия,
  • комбинирана дистанционна форма на обучение с присъствени занятия и консултации

КАЛЕНДАР
График
Магистърска програма “Банков мениджмънт”

Магистърска програма “Банков мениджмънт” – София

Магистърска програма “Банков мениджмънт” – ЛЦ Пловдив

График
Курсове и семинари 2014 г., по месеци

Подробна информация за семинари проведени през 2013 г. можете да намерите ТУК или в рубриката Каталог

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЯВАНЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_9339 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9348 Oct. 24 06.23ScreenHunter_9347 Oct. 24 06.23ScreenHunter_9346 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9345 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9344 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9343 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9342 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9341 Oct. 24 06.22ScreenHunter_9340 Oct. 24 06.22
КОНТАКТИ

“МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ” ООД – София – ibi-bg.com
Адрес: гр. София, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Тел.: 02 980 76 89
Факс: 02 980 41 79
E-mail: ibi@ ibi-bg.com

Телефон: Факс:
Директор
Мария Георгиева 980 7689 980 4179
Център за професионално обучение
Анна Колова 980 5639 980 4179
Галя Драганова 980 5639 980 4179
Даниела Александрова 980 5639 980 4179
Отдел “Маркетинг” – краткосрочно обучение
Милена Николова 980 6087 980 4179
Ралица Вълчева
980 6087 980 4179
980 6087 980 4179
Отдел “Финанси и счетоводство”
Десислава Попова 986 2504 980 4179

Текст и изображения: ibi-bg.com

За автора