Месна компания Елтекс ООД

ЗА НАС

screenhunter_45289-dec-05-21-14Месна компания Елтекс ООД е фирма със седалище град Силистра.

Развива своята дейност в областта на животновъдството.

Занимава се с отглеждане на свине, производство и преработка на месо и месни продукти.

След приватизация Месна компания Елтекс ООД и Евросвин ООД закупуват свинекомплекс Карапелит ДФ и го преобразуват в акционерно дружество.

Карапелит АД е регистрирано през април 1994 година с предмет на дейност свиневъдство, производство и преработка на месо и месни продукти.

Дружеството разполага с 328 декара земя и около сто декара сграден фонд.

В момента има двеста и двадесет работни места, но се предвижда разкриването на още.

След преоборудването на комплекса с машини предимно от заводите Щор, качеството на месните изделия ще се повиши, тъй като по хранително – вкусови качества на месото в Карапелит АД е без конкуренция.

Продукцията се предлага на българския пазар в градовете София, Пловдив, Търговище, Благоевград и Смолян.

КОНТАКТИ

Месна компания Елтекс ООД
Адрес: гр. Силистра, ул. Генерал Попов № 17
Тел.: 0571 423 35
Моб.тел.: 0898 424 369
E-mail: tds_ood@ abv.bg

За автора