Митническа агенция Бизоне Експрес – Пълна гама от митнически услуги, митническо агентиране, митническо представителство – Варна

ЗА НАС

ScreenHunter_14066 Jan. 26 15.34Митническа агенция Бизоне Експрес ЕООД е регистрирана и функционира от юли 2006 год., като успешно изгражда своя клиентска мрежа, непрекъснато се развива и разширява пакета от предлаганите услуги, в отговор на нуждите и динамиката на пазара.

Митническа агенция Бизоне Експрес е получила разрешение за митнически агент от Министерство на финансите № 443-2. Екип от високо квалифицирани специалисти може да Ви предложи всички услуги свързани с представянето на клиентите пред митническите власти.

Митническа агенция Бизоне Експрес предлага пълно митническо представяне на стоки преминаващи през РМД Варна. Фирмата може да изготви всички необходими документи и да реагира адекватно на всички възникнали спешни ситуации. Разполага с необходимите ресурси да посрещне отговорно и професионално всички нужди на клиента.

Митническа агенция Бизоне Експрес ще Ви представлява пред митническите органи, преодолявайки всички трудности и формалности при осъществяване на вносно – износните Ви операции. По този начин се стреми да намали до минимум времето за извършване на сделките Ви с цел по-благоприятна среда за бизнес развитието Ви.

УСЛУГИ

Митническа агенция Бизоне Експрес. Услуги, извършвани от Бизоне Експрес:
– Консултации по всички външнотърговски операции и режими.
– Митническо представителство.
– Оформяне на митнически документи за всички режими.
– Изготвяне на сертификати за произход (EUR1).
– Изготвяне на всички видове транспортни документи (TIR, CMR и др.)
– Обезпечение с банкова гаранция при режим “транзит”.
– Пълно съдействие при издаване на фитосанитарни сертификати.
– Съгласуване с ведомства.
– Деклариране по електронен път за режими “Износ”, “Внос”, “Транзит” и “ТИР”
– Електронно деклариране
– Групажни пратки от Турция

Митническа агенция Бизоне Експрес. Конфиденциалността на информацията е задължителна и гарантирана.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_14068 Jan. 26 15.34ScreenHunter_14069 Jan. 26 15.34ScreenHunter_14067 Jan. 26 15.34
КОНТАКТИ

Митническа агенция Бизоне Експрес – Пълна гама от митнически услуги, митническо агентиране, митническо представителство – Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Бачо Киро 16
Тел./Факс.: 052 603 428
Моб. тел.: 0898 751 800; 0898 751 909

За автора