“Монетен двор”

ЗА НАС

moentenМонетен двор е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България.
Монетен двор e единствен производител на възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както и на ордените и официалните държавни отличия на България.

Мисия

Нашата мисия е да изработваме продукти с високо качество, които покриват нуждите на БНБ от разменни и възпоменателни монети, необходими за надеждното функциониране на платежната система на Република България. Разполагаме с модерно оборудване, висококвалифицирани специалисти и ноу-хау, с което гарантираме срочното и качествено изпълнение на всяка поръчка, в диапазона от създаване на графичен и пластичен проект до производството на готовия продукт в желания от клиента тираж.
Базираме производството си на употреба на цветни и благородни метали и сплави, скъпоценни и полускъпоценни камъни, използване на бижутерийни силикатни емайли, органични емайли, смоли и лакове. Имаме възможности за използване на разнообразни декоративни галванични покрития от злато, сребро, платина, никел и мед.
Ние, екипът на Монетен двор, приемаме за наши необходими задължения: да осигуряваме качествени продукти за нуждите на паричното обръщение – български разменни и възпоменателни монети; да разширяваме гамата и обема продукти, предмет на колекциониране – ордени, плакети, медали, значки и други; да поддържаме качеството и количеството на продукти, предназначени за износ – възпоменателни монети и медали; да модернизираме разработените от нас производствени технологии, използвайки работещи и утвърдени световни практики.

aboutus

Кратка история, структура и принципи

Българският Монетен двор се открива официално на 28 юли 1952 г. За първи път след Освобождението започват да се секат български монети. Същата година са отсечени първите разменни монети с номинал 1,3,5 стотинки от бронз; 10 и 20 стотинки от медно-никелова сплав. През 1952 г. се отсичат едва 2 500 000 броя монети, докато през следващите две години се отсичат по 27 млн. броя монети, които за това време напълно задоволяват паричното обращение в страната.

Поради насищане на нуждите на страната от монети от 1955 до 1958 година Монетен двор е затворен и през 1959 година започва отново нормална производствена дейност.

През 1962 г. Монетен двор усвоява технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички държавни отличия за Народно събрание, Президентство и министерства, съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

През 1965г са изработени и първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав с образите на Георги Димитров и Св. св. Кирил и Методий.

В края на 1972 г. Монетен двор се премести в нова сграда, в която се помещава и до момента. По същото време се въвежда и нова структура на производство, която е запазена до момента и има следния вид:
– Направление “Инструментално производство”
– Направление “Монетно производство”
– Направление “Ордени”
– Направление “Производство на медали, значки и отличителни знаци”

През 1994 г. дружеството пуска в редовно производство първата българска юбилейна платинена монета с образа на Десислава от Боянската църква.

През 2010 г. Монетен двор ЕООД се преобразува, чрез промяна на правната форма в Еднолично акционерно дружество, което става негов универсален правоприемник.
В дейността си екипът на Монетен двор се ръководи от следните принципи:
– Професионализъм и отговорност в обслужването на всеки клиент
– Високо качество на предлаганите продукти и услуги
– Коректно прилагане на утвърдените европейски стандарти и производствени технологии.

От 2004г Монетен двор притежава сертификат за система за управление на качеството, а от 2006г и система за управление на здравето и безопасност при работа.
В момента системите за управление са сертифицирани от международната организация TUV NORD CERT, която гарантира за дружеството постоянно качество на продуктите и безопасност при производството им.

Монетен двор е бил домакин и съорганизатор на няколко изключително любопитни експозициии.

Първата от тях БЪЛГАРСКИТЕ НАГРАДНИ ОТЛИЧИЯ е организирана от двете институции свързани с българската наградна система Националния военноисторически музей – съхраняващ най-богатата колекция с отличия в България, комплектована повече от 85 години – и Монетен двор – изработващ повече от 50 години българските отличия.

Изложбата показа ордените, създадени и присъждани в периода 1880 – 2004 в тяхното разнообразие от степени и модели.

Сред най-забележителните експонати, които бяха изложени, са:

„Св. Александър”, учреден през 1881 г от Александър I Батенберг;
„Св. Равноапостоли Кирил и Методий”, учреден през 1909 от цар Фердинанд I;
„13 века България”, учреден през 1981 с Указ на ДС на НРБ;
„Орден на розата”, учреден през 1966 с Указ на Президиума на НС.

Съвместно дело на Община Велико Търново, Регионалния Исторически музей – гр. В. Търново и Монетен двор е експозицията КАЛОЯН.

С тази уникална експозиция, представихме на българското общество възможността да види в автентичен вид – тленните останки, археологическите находки и реконструкции от погребението на един велик български владетел.
Българският цар Калоян прославя себе си и българската държава, не само като непобедим пълководец, но и като мъдър и вещ държавник и дипломат, постигнал межународно признание на възстановената българска държава и независимост на българската църква.
На 14 април 1205 година, преди 800 години, цар Калоян (1197-1207) в грандиозна битка край Одрин развенча мита за непобедимостта на латинците – рицарите от IV кръстоносен поход. С победата си над тях и пленяването на императора им Балдуин I Фландърски битката се е превърнала за историята в едно от най-значимите събития на Средновековна България. Тази победа намерила широк отзвук в цяла Европа.

Един от най-великите държавници на България, който при общуването си с папа Инокентий ІІІ отдавна е заявил българското присъствие в европейската географска и политическа територия.

През октомври 1972 г. при редовни археологически разкопки е разкрит известният в археологическата наука гроб № 39.

Етнографски институт с музей при БАН и Монетен двор реализираха експозицията ПАВУРИ .

Производството на павури от оловно-калаени сплави в България се свързва с периода ХVІІІ- началото на ХХ век. Тогава занаятът, известен като павурджийски или витленичарски, изживява своя разцвет. Той е характерен за Балканите и се формира под въздействието на източни и западни влияния. Центрове на производството на павури през Възраждането са Тетевен, Карлово, Етрополе, Враца, София, Самоков, Неврокоп, Пловдив, Солун, Битоля, Прилеп, Велико Търново и т.н.
Павурите се използват за пиене на ракия по време на големи празници и поради високата производствена цена притежанието им е белег за по-висок социален статус. Подаряването на тези съдове на сватби и при влизане в нова къща се считало за скъп дар. Съществуват няколко старинни названия на произведенията на този занаят – павури, пинти, плоски, витленици, чутури, шулета и др., като част от тях се употребяват за сходните керамични и дървени изделия.
Калаят и оловото, от които се изработват павурите като метали имат сродни качества : ливкост, мекота и пластичност. Това позволява разгръщане на въображението при моделирането на формите на изделията и тяхната декорация. Двата метала дават сребристо-сив отблясък, който има въздействие на благородно сребро.

ПРОДУКТИ

Продуктите на Монетен двор се изработват от благородни и неблагородни метали и техните сплави. Използват се органични и силикатни емайли, смоли, лакове и голямо разнообразие от галванични обработки, форми и големини.

Многообразието от дизайнерски решения и високи технологии позволяват изделията да бъдат изпълнени пластично, графично или монтажно от няколко части.

Монети

Монети

Българските разменни и юбилейни монети се изработват вМонетен двор. За изработката им се използват разнообразниметали и сплави – злато, сребро, платина, мед-никел, желязо идр.

Монетата е паричен знак и универсално платежно средство,еталон за стойност. Монетата е метален къс с определенотегло, размери, вид и чистота на метала или сплавта, наповърхността на която има гравюри, одобрени от официалната власт. Монетата има винаги две страни: лице – аверс, носи символите номинал и емисия, а обратнатастрана – реверс съдържа изображения и надписи, присъщи на епохата и времетопрез което са сечени. Това са паметни събития, видни личности и националнисветини. Това ни дава основание да твърдим, че всяка монета е паметник наизкуството, съхранил частица от историческата памет на нацията, ценен източникна информация за всестранно изучаване на икономическата, политическата икултурна история на народите, да съдим за тяхната материална и духовна култура,за националното богатство и финансова мощ на държавата отсякла тези монети.

Монетосеченето в България датира от 1218-1240 година, по времето на цар ИванАсен II, когато за първи път върху монетите е изписано името на българскивладетел.

Второто обикновено Народно събрание, през юни 1880г., приема “Закон за правотона резание на монети в Княжеството”, с който се дава изключителното право надържавата да сече и пуска в обръщение монети. Създава се национална паричнаединица ЛЕВ, разделен на 100 стотинки.

Принципите на Латинския монетен съюз са основа за монетната ни система, коятодава право да се секат и използват три вида монети – златни, сребърни и медни.Младата българска държава не разполага със собствена монетарница, и първите новобългарски монети са отсечени още следващата година в Бирмингам – Англия.През различните периоди, в зависимост от това в кои прерогативи попадаемитирането на националните парични знаци, на  Министерство на финансите илина БНБ, те препоръчват отсичането на монетите да бъде изпълнявано от най-добрите за времето си европейски монетни дворове в Русия, Австро-Унгария,Германия, Франция и Белгия.

Българският Монетен двор се открива през 1952 година.

Ордени

Ордени

Ордените и останалите официални държавни отличия попоръчка на Президентството на Република България сеизработват от Монетен двор.

Старите царски емисии ордени и отличия са произвеждани вчужбина, регентските и първите републикански емисии саизработени в някои частни ювелирни работилници в Българиядо 1960 г., а от тогава до днес при нас са изработени всичкиордени от Републиканската емисия.

През 1962 г. Монетен двор усвоява технологията за производство на ордени имедали и от тогава до днес произвежда всички държавни отличия, като обслужва Народното събраниеМинистерства и Президентсво, съобразно изискванията наорденската система на Република България.

Почетни знаци на общините в РБългария

Почетни знаци на общините в РБългария

През 80-те години започва разнообразяване на производството на Монетен двор и  въвеждане на новости с изработването на почетни знаци на градове и огърлици. Произвеждат се по орденската технология, но от неблагородни метали.

 

Почетни и отличителни знаци

Почетни и отличителни знаци

Монетен двор изработва отличителни знаци за Министерствона отбранатаМинистерство на вътрешните работи и другидържавни институции.

Плакети

Плакети

Монетен двор изработва възпоменателни плакетиза юбилейни чествания, годишнини и тържества.

Огърлици

Монетен двор изработва огърлици за ректори и декани наВисшите училища, Конституционен съд идруги институции. Всяка огърлица е уникална и носи елементиот съответната символика.

Медали

Медали

Монетен двор изработва медали и отличия за спортнисъстезания и мероприятия.

 

 

Плакети – икони Християнски Светци

Плакетите представляват пластично разработенипопулярни канонични иконографски изображения на светци,като автор на художествените проекти е скулптора на Монетендвор – Пламен Чернев.

Ювелирни изделия

Ювелирни изделия

Монетен двор изработва по поръчка ювелирни изделия отблагороден метал с инкрустирани скъпоценни илиполускъпоценни камъни.

Жетони и значки

Жетони и значки

Жетони, значки, ключодържатели, игли за вратовръзки,копчета за ръкавели и др. изработени от цветни и благородниметали в разнообразни форми и големини.

 

Значки с образи на български царе

Значките, с пластични образи на български царе, саизработени от посребрен месинг с благородна патина насребърното покритие.

Печати

Печати

Монетен двор е единственият производител на печати с държавния герб на Република България. Изработваметалически  печати, клейма, фотополимерни печати с механизъм  и фотополимерни печати с дървена и пластмасова дръжка, печати за червен восък и сухо преге.

Колекционни серии с разменни монети

Колекционни серии с мат-гланцови разменни монети, емисия 2002 г. Мат-гланцовата колекция е част от поредицата колекционни серии на държавите от европейския континент.

КОНТАКТИ

“Монетен двор” – mint.bg

Адрес: гр. София, Гара Искър, ул. 5006 №6
Тел. : 02 807 18 33, 02 807 18 38
Факс : 02 973 25 02
E-mail: mint@ omega.bg
Работно време: понеделник-петък 8.00-16.30 часа


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mint.bg

За автора