“Монетен двор”

ЗА НАС

ScreenHunter 912Монетен двор е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България.

Монетен двор e единствен производител на възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както и на ордените и официалните държавни отличия на България.

Мисия
Нашата мисия е да изработваме продукти с високо качество, които покриват нуждите на БНБ от разменни и възпоменателни монети, необходими за надеждното функциониране на платежната система на Република България. Разполагаме с модерно оборудване, висококвалифицирани специалисти и ноу-хау, с което гарантираме срочното и качествено изпълнение на всяка поръчка, в диапазона от създаване на графичен и пластичен проект до производството на готовия продукт в желания от клиента тираж.

Базираме производството си на употреба на цветни и благородни метали и сплави, скъпоценни и полускъпоценни камъни, използване на бижутерийни силикатни емайли, органични емайли, смоли и лакове. Имаме възможности за използване на разнообразни декоративни галванични покрития от злато, сребро, платина, никел и мед.

Ние, екипът на Монетен двор, приемаме за наши необходими задължения: да осигуряваме качествени продукти за нуждите на паричното обръщение – български разменни и възпоменателни монети; да разширяваме гамата и обема продукти, предмет на колекциониране – ордени, плакети, медали, значки и други; да поддържаме качеството и количеството на продукти, предназначени за износ – възпоменателни монети и медали; да модернизираме разработените от нас производствени технологии, използвайки работещи и утвърдени световни практики.

Кратка история, структура и принципи
Българският Монетен двор се открива официално на 28 юли 1952 г. За първи път след Освобождението започват да се секат български монети. Същата година са отсечени първите разменни монети с номинал 1,3,5 стотинки от бронз; 10 и 20 стотинки от медно-никелова сплав. През 1952 г. се отсичат едва 2 500 000 броя монети, докато през следващите две години се отсичат по 27 млн. броя монети, които за това време напълно задоволяват паричното обращение в страната.

Поради насищане на нуждите на страната от монети от 1955 до 1958 година Монетен двор е затворен и през 1959 година започва отново нормална производствена дейност.

През 1962 г. Монетен двор усвоява технология за производство на ордени и медали. Оттогава до днес дружеството произвежда всички държавни отличия за Народно събрание, Президентство и министерства, съгласно изискванията на орденската и наградна система на Република България.

През 1965г са изработени и първите юбилейни монети от златна и сребърна сплав с образите на Георги Димитров и Св. св. Кирил и Методий.

В края на 1972 г. Монетен двор се премести в нова сграда, в която се помещава и до момента. По същото време се въвежда и нова структура на производство, която е запазена до момента и има следния вид:

Направление „Инструментално производство“
Направление „Монетно производство“
Направление „Ордени“
Направление „Производство на медали, значки и отличителни знаци“
През 1994 г. дружеството пуска в редовно производство първата българска юбилейна платинена монета с образа на Десислава от Боянската църква.

През 2010 г. Монетен двор ЕООД се преобразува, чрез промяна на правната форма в Еднолично акционерно дружество, което става негов универсален правоприемник.

В дейността си екипът на Монетен двор се ръководи от следните принципи:

Професионализъм и отговорност в обслужването на всеки клиент
Високо качество на предлаганите продукти и услуги
Коректно прилагане на утвърдените европейски стандарти и производствени технологии.
От 2004г Монетен двор притежава сертификат за система за управление на качеството, а от 2006г и система за управление на здравето и безопасност при работа.

В момента системите за управление са сертифицирани от международната организация TUV NORD CERT, която гарантира за дружеството постоянно качество на продуктите и безопасност при производството им.

Януари 2016г Монетен двор получи сертификат „Коректна фирма“ за отлична репутация в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към задълженията спрямо клиентите и контрагентите.

 

КЛИЕНТИ
 • Президентство на РБ www.president.bg
 • Народно събрание www.parliament.bg
 • Сметна палата www.bulnao.government.bg
 • Върховна касационна прокуратура www.prb.bg
 • Конституционен съд www.constcourt.bg
 • Българска стопанска камара www.bia-bg.com
 • Национална агенция по приходи www.nap.bg
 • Национална разузнавателна служба www.nrs.bg
 • Национална служба за охрана www.nso.bg
 • Министерство на финансите www.minfin.government.bg
 • Министерство на външните работи www.mfa.government.bg
 • Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg
 • Министерство на държавната политика при бедствия и авариии др. министерства www.mdpba.government.bg
 • Български олимпийски комитет www.bgolympic.org
 • Държавна агенция за младежта и спорта www.youthsport.bg
 • Комисия за защита от дискриминация www.kzd-nondiscrimination.com
 • Национално управление по горите www.nug.bg
 • Български фармацевтичен съюз www.bphu.org
 • БНР www.bnr.bg
 • БАН www.bas.bg
 • “Реверк БГ” ООД
 • Международен панаир – Пловдив www.fair.bg
 • Община Варна www.varna.bg
 • Община В. Търново www.veliko-tarnovo.net
 • Община Монтана www.montana.bg
 • Община Сливен www.sliven.bg
 • Община Хасково www.haskovo.bg
 • Община Кърджали www.kardjali.bg
 • Община София и др. общини www.sofia.bg
 • Кумерио Мед www.cumerio.com
 • МО-Сухопътни войски www.md.government.bg
 • Българска патриаршия
 • Централен кооперативен съюз www.ccu-bg.com
 • БФБокс www.bgboxing.org
 • БФВдигане на тежести www.bgwf.org
 • БФБорба www.bul-wrestling.org
 • “Белла България” АД www.bella.bg
 • УНСС www.unwe.acad.bg
 • СУ “Климент Охридски” www.uni-sofia.bg
 • НХА “Н. Павлович” www.nha-bg.org
 • ТУ – София www.tu-sofia.bg
 • ВСУ “Л. Каравелов” www.vsu.bg
 • РУ “Ангел Кънчев” www.ru.acad.bg
 • ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и много др. висши училища www.uni-vt.bg
 • ЧПГ “Банкер” и др. средни у-ща www.banker-school.com
 • ВМА www.vma.bg
 • Ротари клуб www.rotary-sofia.org
 • Български лекарски съюз www.blsbg.com
 • “Унифарм” АД www.unipharm.bg
 • Застрахователно дружество “Виктория” АД www.victoria-insbg.com
 • Български червен кръст www.redcross.bg
 • “Кабелкомерс” ООД www.cablecommerce.bg
 • Икона Комюникейшънс груп www.icona-bg.com
 • ДЗИ www.dzi.bg
 • и още много други предприятия и организации.
КОНТАКТИ

“Монетен двор” – mint.bg

Адрес: гр. София, Гара Искър, ул. 5006 №6
Тел. : 02 807 18 33, 02 807 18 38
Факс : 02 973 25 02
E-mail: mint@ omega.bg
Работно време: понеделник-петък 8.00-16.30 часа


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mint.bg

За автора