Монолит 3 ООД – Строителни дейности София

ЗА НАС

ScreenHunter_32196 Dec. 07 06.46Фирма „Монолит 3” ООД е с основен предмет на дейност – строителство на сгради и съоръжения. През годините са реализирани множество обекти в областта на жилищното, общественото и промишленото строителство, хотелски и курортни комплекси, инфраструктурни обекти.

Компаниите притежават удостоверения Първа група за всички категории на Централния професионален на регистър на Строителя.

Сертификати – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Във фирмите са ангажирани квалифицирани строителни инженери от всички специалности – Високо строителство, Инфраструктура и Съоръжения, ВиК, Електро и ОВИ, Геодезия.

Екипите работят със съвременни уреди и инструменти.

Фирма „Монолит 3” ООД има дългогодишен опит в няколко провинции на Германия и е съхранила и до днес добри партньорски взаимоотношения с Възложителите.

“МОНОЛИТ З” ООД е представител на:

завод “KORODUR WESTHAL HARTBETON GMBH&CO”, Германия – за материали за индустриални подове;
завод “BOTAMENT”, Германия – за хидроизолационни материали;
Caparol -

“МОНОЛИТ З” ООД е член на Българска строителна камара и на Занаятчийската камара в провинция Хесен, Германия.

КОНТАКТИ

Монолит 3 ООД – Строителни дейности София
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски 52
Тел.: 02 421 93 17
Моб.тел.: 0899 918 806
E-mail: office@ grouphss.com

За автора