Национален център по заразни и паразитни болести

ЗА НАС

ScreenHunter_10503 Feb. 24 22.16НЦЗПБ е най-старият научно-практически институт в областта на здравеопазването в България. Създаден в 1881 г., веднага след Освобождението на България от отоманско владичество, с него се слага началото на съвременната борба против заразните и паразитни заболявания в страната на основа последните постижения на световната наука. Значително допринася в това отношение изграждането и оборудването на настоящата сграда на НЦЗПБ с финансовата помощ на Рокфелеровата фондация през 1932-1935 г. Преминал повече от 125 годишно развитие, спечелил през годините голям национален и международен авторитет, НЦЗПБ и до днес е основна национална структурна единица в областта на здравеопазването, сътрудниците на която разработват научните основи и методичните подходи за успешния контрол на заразните болести – тяхната етио-патогенеза, епидемиология, лабораторна диагностика, имунотерапия и специфична и неспецифична имунопрофилактика, съобразно най-съвременните постижения на науката и изисквания на СЗО и Европейския съюз. В това отношение са допринесли много дългогодишните традиции, приемственост, широките международни контакти и много добрата лабораторна база в НЦЗПБ, а така също и високите изисквания към специалистите работещи в него. Всичко това прави днес НЦЗПБ много авторитетна и уважавана в страната и чужбина научно-изследователска и научно-приложна институция. Специално трябва да се спомене за комплексния, мултидисциплинарен подход при решаване на всички научни и практически проблеми и задачи в борбата със заразните и паразитни болести, основан на тясното сътрудничество на специалисти от различни области: епидемиолози, микробиолози, вирусолози, паразитолози, имунолози, химици, биохимици, ветеринари и др, работещи в НЦЗПБ, което е гаранция за успех.
Основните активности на НЦЗПБ включват:
– научно-изследователска дейност;
– обучение на студенти и главно на специализанти и докторанти по линията на СДО;
– референтна лабораторна диагностика и експертиза;
– организационна и методична помощ на РИОКОЗ и всички други здравни заведения в страната и издателска дейност в областта на инфектологията;
– производство на някои биологични препарати за диагностика, терапия и имунопрофилактика.

ДЕЙНОСТИ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
РЕФЕРЕНТНА И ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ
ЕКСПЕРТИЗНА ДЕЙНОСТ
ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

КОНТАКТИ

Национален център по заразни и паразитни болести – ncipd.org
Адрес: гр. София, бул. “Янко Сакъзов” 26
Тел.: 02 944 69 99; 02 944 28 75
Факс: 02 943 30 75
E-mail: ncipd@ ncipd.org

Текст и изображения: ncipd.org

За автора