“Навибулгар Сървисес” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_4245 Jun. 12 11.27„Навибулгар Сървисес“ ЕООД е водеща компания, специализирана в съпътстващи корабния бизнес дейности. Услугите, които предлагаме, са:

Корабно снабдяване и логистика
Корабни комуникационни решения
Софтуерни решения за корабния мениджмънт
Сервиз “Корабно радио-навигационно оборудване”

„Навибулгар Сървисес“ ЕООД е основана през 2009 г. в гр. Варна. Компанията оперира на всички български и черноморски пристанища и има свое представителство в Констанца. Наши клиенти са редица местни и чуждестранни корабособственици, корабни оператори, корабостроителни и кораборемонтни фирми.

Екип
Нашият екип се състои от специалисти с богат практически опит и задълбочено познаване на корабния бизнес. Ние помагаме на нашите клиенти да анализират всички възможности и им предлагаме най-добрите решения в кратки срокове и спестявайки им излишни разходи.

„Навибулгар Сървисес“ ЕООД винаги се стреми да предлага добро качество на конкурентни цени, да търси нови доставчици и да разширява своето портфолио, за да може да предостави на своите клиенти продукти и услуги с висока добавена стойност.

В следващите няколко години компанията планира да завоюва нови пазари в Черноморския регион. Първата стъпка в тази посока беше откриването на представителен офис в румънския пристанищен град Констанца.

Нашата стратегия:

Да поддържаме отношения на доверие с нашите бизнес партньори.
Да насърчаваме високи стандарти на работа в условията на глобална конкуренция.
Да развиваме и интегрираме уникални решения и услуги за потребителите.

Мисия
„Навибулгар Сървисес“ ЕООД има за цел да предоставя висококачествени продукти и услуги в сферата на корабното снабдяване и корабните сателитни комуникации – в най-кратки срокове и на най-ниски цени. Нашата мисия е да помагаме на нашите клиенти да анализират всички възможни варианти и да направят най-добрия избор.

Визия
„Навибулгар Сървисес“ ЕООД се стреми да стане пазарен лидер в областта на корабното снабдяване и корабните комуникации в региона на Черно море. Вярваме, че можем да постигнем тази амбициозна цел чрез комбинация от широка гама на предлаганите продукти и услуги, разширено регионално покритие и решения, съобразени с индивидуалните потребности на клиента.

Корпоративни ценности:
Партньорство
Надеждност
Гъвкавост

КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ И ЛОГИСТИКА
Нашият екип „Корабно снабдяване“ помага на малки и средни компании да намалят основните разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на корабите (бои, масла, резервни части, логистика, швартови въжета и др.) „Навибулгар Сървисес“ ЕООД има необходимите условия за съхранение на всички видове стоки (независимо от техния размер и тегло) в подходяща и защитена среда. Определеният за целта митнически склад предлага съхранение на стоки, за които не се дължат митнически такси.
Разполагаме с екип от опитни специалисти в областта на митническото обслужване и логистиката, който се занимава с уреждане на митнически формалности за освобождаване на всички видове стоки и товари. На корабособствениците предлагаме съхранение на всички видове резервни части (доставени от различни снабдители) с последваща доставка на кораба във всички български и световни пристанища. Частите се доставят на борда в съответствие с получените инструкции. Различните видове транспортни средства, с които разполагаме, ни дават възможност да вземем частите от кораба за ремонт и поддръжка или временно съхранение до изясняване на следващата дестинация.

Нашият екип от професионалисти извършва всички услуги, свързани с вноса и износа и митническите операции. Ние предлагаме цялостно представителство на стоки и части при тяхното преминаване през българските митници. Поради добрата ни мобилност можем да спестим време и да реагираме адекватно на всяка спешна ситуация.

Нашите услуги:
спедиция и логистика на корабни резервни части;
митническо освобождаване за съхранение и износ на резервни части;
организиране на транспорт за резервните части по въздух или земя до кораба;
лицензирано митническо посредничество;
Нашите услуги:

спедиция и логистика на корабни резервни части;
митническо освобождаване за съхранение и износ на резервни части;
организиране на транспорт за резервните части по въздух или земя до кораба;
лицензирано митническо посредничество;

МОБИЛНИ И САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ
Ролята на разчетно бюро
Бюрото за международни разчети на морски комуникации работи като посредник между мобилните радио и сателитни станции на борда на плавателните съдове и доставчиците на услуги – брегови радиостанции и оператори на наземни станции. Оперирайки със седем идентификационни кода на международни разчетни бюра, ние обслужваме кораби, плаващи под различни флагове.

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОРОБНИЯ МЕНИДЖМЪНТ
„Навибулгар Сървисес“ ЕООД разработва софтуерни решения и база данни, съобразени със спецификите на морските компании и осигуряващи по-лесен и ценово ефективен корабен мениджмънт. Основната цел на нашите софтуерни продукти е значително намаляване на ръчното обработване на данни, е-мейли и документи на хартиен носител и оптимизиране на работата.

В нашия екип работят опитни програмисти, някои от които са и бивши морски офицери и инженери, добре познаващи корабния бизнес и управление. Ето и списък с продуктите и услугите, които предлагаме в момента:

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Information System, covering all office communications, incoming/outgoing emails, faxes, telexes, global company address book, personal address books, company and personal filings, powerful documents search, reminders etc.
• Supply System, covering the whole supply cycle – from creating a requisition through enquiries to orders and forwarding;
• PMS (Planned Maintenance System) – onboard and office;
• Safety Advisor Module, covering all required maintenance of the safety equipment onboard the vessels;
• Surveys and Certificates Module – onboard and office;
• Third Party Inspection Module – onboard and office, covering all Flag, Port State Control inspections, Vetting Inspections (as per OCIMF questionnaire). The same can also be used/customized for any internal and external audits;
• Failure/Breakdown Module – onboard and office;
• Reports Module – onboard and office;
• KPI (Key Performance Indicator) for management monitoring;USER APPLICATIONS
• Information System – информационна система, обхващаща всички офис комуникации, входящи/изходящи е-мейли, факсове, телекси, списъци с контакти, файлиране, търсене на документи, напомняне и др.

• Supply System – обхваща целия цикъл на снабдяване – от създаването на заявка, изпращането на запитване, до поръчките и спедицията.

• PMS (Planned Maintenance System) – корабна и офис версия;

• Safety Advisor Module – обхваща цялата необходима поддръжка на корабното предпазно оборудване;

• Surveys and Certificates Module – корабна и офис версия;

• Third Party Inspection Module – корабна и офис версия, обхващаща всички инспекции: флаг, държавен пристанищен контрол, проверки съгласно OCIMF въпросника. Същият модул може да бъде използван за всякакви вътрешни и външни одити;

• Failure/Breakdown Module – корабна и офис версия;

• Reports Module – корабна и офис версия;

• KPI (Key Performance Indicator) – мониторинг на резултатите от дейността от мениджмънта;

• e-Forms module – e-forms and documents
• Alerts Listener – specialized application, which alerts the user when predifined events occure
• e-Forms Module – електронни форми и документи;

• Alerts Listener – специализирано приложение за оповестяване на потребителя при възникнали събития;

СЕРВИЗ КОРАБНО РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
Нашият сервиз „Корабно радио-навигационно оборудване“ е готов да отговори на нуждите на всеки клиент, облекчавайки неговия мениджмънт от редица отговорности, свързани с поддръжката на радио-навигационно и комуникационно оборудване.
Услугите, които предлагаме, се осигуряват от три екипа сервизни инженери:

ЕКИП „GMDSS И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ“

Екипът има богат опит в инсталацията и поддръжката на GMDSS конзоли, произведени от MTI, LITTON, SKANTI и SAIT. Нашите специалисти извършват инсталация, поддръжка и сертификация на всички видове комуникационно и спасително оборудване като: VHF и MF/HF приемо-предавателни устройства; радиотелекс; всички видове терминали в системата Inmarsat; EPIRB; SART; NAVTEX приемници на добре познати на пазара производители като: JRC, FURUNO, THRANE&THRANE, ICOM, SPERRY, SAILOR, NERA, JOTRON, KANNAD, STANDARD, ENTEL и SAMSUNG. Членовете на екипа са сертифицирани също от Globe Wireless.

*GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System

ЕКИП „РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ“

Този екип е ангажиран с инсталацията, поддръжката и годишното обслужване на Radars, AIS, GPS, ECDIS, ехолоти, лагове, жиро и магнитни компаси. Сервизните ни инженери са обучени и сертифицирани от производители като JRS, FURUNO, DECCA, SPERRY MARINE, SRH, C.PRATH, NORTHROP-GRUMAN, ANSCHUTZ.

ЕКИП „VOYAGE DATA RECORDER (VDR)“

Екипът предлага инсталация, въвеждане в експлоатация, поддръжка и сертификация на VDR и SVDR системи. Нашите специалисти натрупаха ценен опит по време на кампанията за инсталация на тези системи в съответствие с регулациите на Международната морска организация (IMO). Сервизът разполага с инженери, сертифицирани от TRANSAS, CONSILIUM, RUTTER, TECHNOLOGIES, DANELEC, NET WAVE и KELVIN HUGHES.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4242 Jun. 12 11.20ScreenHunter_4243 Jun. 12 11.20ScreenHunter_4244 Jun. 12 11.20
КОНТАКТИ

“Навибулгар Сървисес” ЕООД – navibulgar-services.com
Адрес: гр. Варна, бул. “Приморски” 1
Тел.: 052 683 373
Факс: 052 683 155
Е-мейл: info@ navibulgar-services.com

Текст и изображения: navibulgar-services.com

За автора