НИКТ ДРИЛИНГ ООД – Геоложки проучвания

ЗА НАС

ScreenHunter_41024 May. 19 18.42Извършва сондажни дейности в областа на:
1. Сондажи за вода, проучване за вода, разрешителни за водоползване и узаконяване.
2. Изграждане на изливни пилоти микропилоти и анкери.
3. Геоложки проучвания за скално облицовъчни материали, инертни материали и въглища.
4.Инженерно геоложки проучвания за нуждите на строителството
5. Лаболаторни изледвания и изпитания.
6. Геоложки доклади, хидрогеоложки доклади.
7. Полеви изпитания: SPT, пресиометрия, пакер и др.
8. Изграждане на ПИЕЗОМЕТРИ.
9. Наклонени и хоризонтални сондажи и циментация.
10. Ядкови сондажи, сондиране с диамант.
11. Укрепване на свлачища, срутища, сгради и съоръжения.
12. Мобилни Сондажни машини за труднодостъпни места.

Фирма НИКТ ДРИЛИНГ ООД работи на територията на цялата страна.

СОНДАЖИ

Сондажи за вода

Изгражда водоснабдителни сондажи и сондажи за вода. Максимална дълбочина 250м., с диаметър до ф 500мм.във всякакви терени.

Узаконяване на водовземни съоръжения. Разрешителни за водоползване.

Извършваме сондажи за откриване на вода на всякакъв терен.

Проблемът с водоснабдяването понякога е доста неприятен. В отдалечени райони сондажът е перфектният избор и ние сме тук, за да ви предложим разрешение на проблема.

Работим с качествена техника, пробиваме земна и скална маса, сондираме дълбоко, където вероятността водата да е замърсена, е минимална.

ПРОУЧВАНИЯ

Инженерна и Хидрогеология

Проучвания на земната основа

Оценка носимоспособността на земната основа за:

гражданско строителство
промишлено строителство
пътно строителство
хидротехническо строителство
Оценка на устойчивостта на наклонени терени

Проучване на свлачищни терени
Изготвяне на инженерногеоложки доклади, съгласно действащата нормативна уредба на Република България.

Пенетрационни изследвания

КОНТАКТИ

НИКТ ДРИЛИНГ ООД – Геоложки проучвания – nikt-drilling.com
Адрес: гр.Пазарджик
Моб.тел.: 0878 161 634; 0898 345 669
E-mail: k.todorov@ nikt-drilling.com; ktodorov@ nikt.biz

Текст и изображения: nikt-drilling.com

За автора