Нотариус Бинка Николова Кирова – Костова – 290 – Бургас

ЗА НАС

ScreenHunter_2372 Sep. 10 15.03Snimka BK India 1 [1]Бинка Николова Кирова – Костова е действащ нотариус със собствена кантора.

Нотариус Бинка Николова Кирова – Костова е с регистрационен номер 290.

Районът на действие на нотариус Бинка Николова Кирова – Костова е Бургас.

 

 

 

УСЛУГИ
  • ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ
  • НОТАРИАЛНИ ПОКАНИ
  • ЗАВЕЩАНИЯ
  • ПЪЛНОМОЩНО ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМ ИМОТ
  • ПРОДАЖБА НА МПС
  • ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  • КОНСУЛТАЦИИ И ДР
КОНТАКТИ

Нотариус Бинка Николова Кирова – Костова – 290 – Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. Фердинандова 20, ет. 4
Тел.: сл. тел.: 056 842 422;
Тел./факс: 056 844 977
Моб. тел.: 0888 807 167
E-mail: bnk@ abv.bg
Работно време: От 8.30 до 17.00 часа, без прекъсване.

За автора