Нотариус Росица Тенева Буркова – 097 – Казанлък

ЗА НАС

ScreenHunter_2452 Sep. 11 16.06Нотариус Росица Тенева Буркова е действащ нотариус на територията на окръг Казанлък.

Нотариус Росица Тенева Буркова е с номер 097.

Нотариус Росица Тенева Буркова разполага със собствена кантора в града.

УСЛУГИ
  • нотариални актове
  • завещания
  • договори
  • нотариална заверка
  • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
  • нотариални покани
  • изготвяне и заверка на пълномощни
  • прехвърляне на собственост
  • консултации
КОНТАКТИ

Нотариус Росица Тенева Буркова – 097 – Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, ул. Отец Паисий Хилендарски 7
Тел.: 0431 628 78

За автора