Нотариус Стелиана Александрова Костадинова

ЗА НАС

ScreenHunter_7058 Aug. 09 13.49Нотариус Стелиана Александрова Костадинова – Събева №446 има собствена кантора на територията на гр. Варна.

Извършва следните услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7055 Aug. 09 13.43ScreenHunter_7056 Aug. 09 13.43ScreenHunter_7057 Aug. 09 13.43
КОНТАКТИ

Нотариус Стелиана Александрова Костадинова
Адрес: гр. Варна, ул. Г. Бенковски 11, ет. 1, ап. 1
Тел.: 052 614 836
E-mail: stelanotar@ abv.bg

За автора