Нотариус Сергей Стоев – Нотариус Ямбол

ЗА НАС
logo-sergei-stoev
Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев (рег. 454 и район на действие Ямболски районен съд) предлага нотариални услуги и правни консултации:

Съставяне и извършване на нотариалени актове за различни видове сделки с недвижими имоти:

  • Съставяне и извършване на констативени нотариалени актове за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост
  • Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение, на базата на събраните доказателства от извършената проверка
  • Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа
  • Съставяне и извършване на нотариално завещание
  • Обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание
  • Изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание
  • Връчване на нотариални покани
  • Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени от тях действия или направени изявления
  • Удостоверяване на верността на преписи от документи
  • Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от клиента или изготвени от нотариуса документи, различни договори (за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др.)

В нотариалната кантора на нотариус Стоев се извършват и други удостоверявания и действия, регламентирани от закона.

 

ГАЛЕРИЯ

YES_4096(5).jpgsignature
КОНТАКТИ
Нотариус Сергей Стоев – Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 20
Телефон: 046/ 666 777
E-mail: sstoev_notar@abv.bg

За автора