“Новис Брокер” ООД – застрахователно посредничество – Бургас, Варна, София

ЗА НАС

ScreenHunter_13748 Jan. 21 07.41Основната дейност на “Новис Брокер” ООД е застрахователно и презастрахователно посредничество, посредничество при здравно и пенсионно осигуряване и кредитно посредничество.

“Новис Брокер” ООД осъществява анализ на застрахователните Ви интереси и подпомагане при настъпване на застрахователно събитие. Това включва:

- консултации при избор на застрахователна услуга и застрахователна компания;
– проучване и набиране на информацията, касаеща застрахователните Ви интереси;
– набиране и представяне на информация относно условията и премиите по застрахователните договори;
– договаряне възможно най-добри условия за Вас при сключване на застраховки;
– подготвяне, в съответствие с предоставените пълномощия, документи за оформяне на застрахователни договори;
– организиране събирането на застрахователните премии;
– съдействие при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него
– завеждане, уреждане и придвижване на щетите по всички видове застраховки.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_13742 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13743 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13741 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13739 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13740 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13745 Jan. 21 07.40ScreenHunter_13746 Jan. 21 07.41ScreenHunter_13744 Jan. 21 07.40
КОНТАКТИ

“Новис Брокер” ООД – застрахователно посредничество – Бургас, Варна, София – novis.bg
Адрес: гр. Бургас, ул.Христо Ботев №1
Тел./Факс: 056 531 055
Моб. тел.: 0875 208 035; 0888 838 191; 0897 906 637
E-mail: novis_burgas@ abv.bg

Адрес: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 105,офис 1
Тел.: 052 601 407
Моб. тел.: 0878 601 404
E-mail: novis@ mail.bg

Текст и изображения: novis.bg

За автора