Образователен център ADVANCE София

ЗА НАС

ScreenHunter_9328 Feb. 04 22.11Идеята, която вдъхнови екипа ни да изградим ADVANCE като едно различно място за обучение, предпочитано от хората на новото време, е да насърчаваме напредъка на отделната личност, да спомагаме за възпитаването на положителни ценности, да подкрепяме цялостното, пълноценно развитие на отделния човек и така, на свой ред, да бъдем полезни за развитието и напредъка на цялото ни общество.

За нас, важни стъпки по пътя към този напредък са натрупването на задълбочени знания, които обогатяват и разгръщат необятни хоризонти, развиването на умения и стратегии за тяхното прилагане в едно с утвърждаването на способни, мислещи, устремени и уверени в силите си личности.

Тези, които избират посоката на успеха, знаят, че много важни умения, залегнали в основата на всяко движение напред, могат да бъдат развивани от най-ранна възраст. Да разпознаваш собствените си възможности и да определяш близки и далечни цели, да се стремиш към личностно израстване, да реализираш своите амбиции и да надминеш вече постигнатото, са само част от тези умения, които усъвършенстваме с последователност в различните етапи на своя живот.

Ето затова ADVANCE обединява ADVANCE in English – висококачествено обучение по английски език, езикът на глобалното общуване в нашето съвремие, с отличаващите се програми ADVANCE in Life, фокусирани върху изграждането и развитието на личността.

Ние гледаме на процеса на обучение като форма на непрестанно общуване между преподавател и ученик – взаимодействие, което спомага да бъде разкрит потенциала на всеки отделен обучаем, което насърчава неговото развитие, допринася за неговата изява и го вдъхновява да продължи по пътя към своя успех.

Ние уважаваме различните типове интелигентност на нашите ученици и им помагаме да намерят своето темпо и начин на учене.

Всичко това постигаме като комбинираме съвременни ефективни методики на обучение, обусловена от технологичните новости интерактивна среда и екип от професионалисти с дългогодишен опит и индивидуален подход към способностите на всеки ученик.

Ние вярваме, че идеите, които ни водят, и целите, към които сме устремени, превръщат ADVANCE в пряк път към успеха!

Екипът на ADVANCE

ПРОГРАМИ
  • Advance in English
  • Advance Academy
  • Advance in Business
  • Advance in Life
  • “А” Speaker”
  • Advance Reading Club
  • Advance in Summer
ОТГОВОРНОСТИ
Програма
ADVANCE IN LIFE – Социална отговорност

Това ни вдъхнови да създадем нашата интерактивна програма ADVANCE in Life, така че да помогнем на децата и юношите да ” виждат” и да „правят”, а не просто пасивно да приемат новите знания.

Нашата програма е отговор на нарастващия дефицит в обществото ни от програми и дейности целящи да помогнат на обучаемите при постигането на собствено личностно развитие и напредък. Тя акцентира върху възпитаването на качества и усъвършенстването на умения, които подпомагат израстването на отделния човек, съдействат за неговото себеутвърждаване и реализация и го определят като успешен.

Да помогнем на всички наши ученици да развият и затвърдят социалните си умения – за нас е кауза! Ние знаем, че не можем да избираме ситуациите и хората, с които се срещаме, но вярваме, че можем да избираме начина, по който да общуваме с тях. Множество са изследванията, които потвърждават, че формирането на ефективни социални умения у децата и юношите гарантира гъвкавост в по-нататъшните им междуличностни взаимоотношения, асертивен (себеотстояващ) стил на поведение, понижена агресия и тревожност, умения за разрешаване на конфликти, самоконтрол, умения за съпреживяване (емпатия), и не на последно място – по-високи академидемични постижения.

Програмата ADVANCE in Life е интегрирана част към обучението по английски език и е съобразена с различните възрастови групи – деца, ученици, студенти и работещи.

Чрез активиращи и ролеви игри, дискусии, визуализации, творчески занимания, проекти и презентации, нашите ученици развиват позитивно отношение към ученето, емоционални и социални умения, критично мислене и вземане на решения, креативност. Децата, юношите, студентите и работещите, завършили нашата програма ще могат да осъзнават себе си като индивидуалност и като част от обществото. Ще се научат да разпознават емоциите си, да ги вербализират и изразяват по подходящ начин, да моделират поведението си спрямо собствените си потребности и тези на средата.

Нашите ученици ще развият комуникативни умения, които правят общуването с връстниците, учителите, родителите по-лесно и ефективно. Ще се научат да общуват с уважение и емпатия спрямо околните. Ще изградят умения за работа в екип. Ще се научат да споделят и да се кооперират, за да постигат заедно целите си.

Разрешаването на конфликти, както и решаването на проблеми се изграждат като умения, които ще превърнат децата и юношите ни в успешни комуникатори в училищната среда, а и не само там.

Чрез програмата ADVANCE in Life се развива отговорно отношение към собствения живот и този на другите, както и към природата и заобикалящият ни свят.

Нашата цел е да развием емоционалните и социалните умения на учениците ни по начин, който ще влияе върху целият им по-нататъшен живот. Да осигурим част от факторите за тяхното позитивно бъдеще, за безопасна и за успешна академична среда, е нашето вдъхновение и кауза!

АКАДЕМИЧЕН ЕКИП
АЛБЕНА ВАНДАЛОВА – Мениджър академична дейност
Албена Вандалова е част от екипа на Образователен център АДВАНС от самото му създаване.

Завършила специалност английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 20 години работи в сферата на чуждоезиковото обучение. Има богат опит в преподаването на всички възрастови групи – деца на възраст от 4 до 6 години, ученици в начален курс, тийнейджъри, студенти и работещи. От 1999 до 2007 г. организира и ръководи процеса на обучение в Училища “ЕВРОПА” – Младост. От ноември 2007 г. се присъединява към академичния екип на BRITANICA, където заема поста Академичен Директор от декември 2009 до април 2013 г. През 1997 г. е лидер на делегация участваща в едномесечен международен детски лагер (CISV) в САЩ. През 2000 г. посещава специализиран курс по методика на чуждоезиковото обучение в Англия. От 2011 г. е сертифициран устен изпитващ към Cambridge University за международните изпити YLE, KET и PET.

„Добрият учител не ти дава правилните отговори, а ти задава правилните въпроси.”

ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА – Мениджър академична дейност
Виктория Тодорова е част от екипа на Образователен център АДВАНС от самото му създаване.

Завършила начална педагогика с английски език в Нов Български Университет и английска филология в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ – степен магистър.Има 19 годишен опит в преподаването на английски език на деца, ученици в среден и горен курс, както и на възрастни. От 1995 до 1999 е част от екипа на Училища „ЕВРОПА“ През 1999 се присъединява към BRITANICA, където в периода 2005- 2013 изпълнява длъжността „Академичен мениджър“ на няколко филиала. Занимавала се е с набиране и обучение на преподаватели, мониторинг и контрол на учебния процес, както и провеждане на семинари. От 2011 г. е сертифициран устен изпитващ към Cambridge University за международните изпити YLE, KET и PET. Била е лидер на делегации, участващи в международни лагери за деца (CISV International-Holland & USA).

„Добрият учител ти показва НАКЪДЕ да гледаш, но не ти казва КАКВО да виждаш.”

ЛЮБА ЦАЧЕВА – Мениджър академична дейност
Люба Цачева се присъединява към Образователен център АДВАНС в началото на 2014 година.

Завършила специалност „Английска филология” в СУ „Климент Охридски” и „Психология и Когнитивна наука” в НБУ. Има 15 годишен опит в чуждоезиковото обучение. От 1999г. до 2004г. е част от екипа на езиков център „Bells & Belin”, където получава опит в преподаването на специализиран и бизнес английски език. През 2003г. основава езиков център “AQUARIUS”, специализиран в корпоративно обучение по английски език. От 2003 до 2013г. като Академичен Директор се занимава с езиков одит, с подбор и обучение на преподаватели, с контрол на учебния процес, с разработване на методика за корпоративно обучение по метода на т. нар. “tailor-made courses”.

„Най-важните уроци не са в учебното съдържание. Те са в очите на учителя, в неговия глас, в неговото докосване.”

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_9319 Feb. 04 22.01ScreenHunter_9321 Feb. 04 22.01ScreenHunter_9322 Feb. 04 22.06
КОНТАКТИ

Образователен център ADVANCE София – advance-edu.org
Адрес: гр. София, бул. Арсеналски №5
Моб.тел.: 0879 999 947
E-mail: lozenets@ advance-edu.org

Текст и изображения: advance-edu.org

За автора