Община Елена

ЗА НАС

ScreenHunter_3801 Sep. 25 07.39Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на област Велико Търново, високите части на Предбалкана и Балкана, като границите й достигат до Старопланинското било по северните склонове на Средна Стара планина (Елено-Твърдишкия дял) и предпланините северно от него.

Територията на общината е 671,39 квадратни километра и е с надморска височина от 100 до 1536 метра.

Релефът е разнообразен- от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300- 600 метра и наклони 20- 30 градуса, което утежнява условията на ползване.

Връх „Чумерна” (1536 метра), е най-високият връх на Елено-Твърдишката планина.

Община Елена се състои от 124 населени места, от които град е само общинският център. Три от селата са центрове на кметства- Беброво, Константин и Майско, а в 16 от останалите села са назначени кметски наместници. Основната част от населението е съсредоточено в града и в няколко по-големи села, разположени по основните пътища.

Населението е около 11 000 души, 6400 от които живеят в града. Съотношението на градското към селското население е около 52:48. За последните 10 години в общината са обезлюдени 9 села- Ганев дол, Дайновци, Драгановци, Дърлевци, Косевци, Събковци, Томбето, Трънковци, Тънки рът.

За последните 115 години броят на населените места в община Елена е намалял с 83- от 207 през 1890 година на 124 към днешна дата. Ако обезлюдяването продължи със сегашните темпове, през 2050 година 90% от селищата може да останат без население.

Икономическата ситуация в община Елена се характеризира с трудности в преструктурирането. В близкото минало в града са били изградени сравнително големи промишлени предприятия: Завод за строително стъкло, Завод за ремаркета, Завод за училищна мебел и пособия „Кирил и Методий”, Завод за телевизионни възли и детайли, фабрика „Текстил” и други, а в някои от селата- цехове на тези предприятия и трудово-потребителни кооперации.

След преминаването от държавно регулирана към пазарна икономика и приватизация на тези предприятия (повечето от тях по схемата „масова приватизация”), в момента те почти не работят или работят с минимално натоварване. Наблюдава се трайно намаление на промишленото производство, липсата на свежи пари при производителите, неплатежоспособност на клиентите. Като цяло фирмите и предприятията работят с морално остаряла и амортизирана техника.

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Спорт и туризъм

Наченки на организирано туристическо и спортно движение в Еленския край се забелязват още в първите години след Освобождението. Тогава Балканът, закрилник и хайдушка люлка, приютява българина вече не като бунтовник, а като любител на природата и поклонник на величествената и красота.
Не е случаен фактът, че на първия призив, отправен от Алеко Константинов за изкачване на Черни връх на 22.08.1895 година, от тристата ентусиасти, учредители на Български туристически клуб, седем са били еленчани. Затова съвсем естествено на 14 юни 1901 година се създава Туристическо дружество „Чумерна”, първото в търновския регион и шестото в страната. Малко по-късно през 1908 година е създадено и Физкултурно дружество „Чумерна”.
Насърчавано и подкрепяно от местната общественост започва създаването на спортна база. Строят се хижи, игрища, спални, прокарват се туристически маршрути. През 1926 година, с единадесет години закъснение, поради избухването на Първата световна война, е открита хижа „Чумерна”- третата хижа в страната след „Скакавица” и „Алеко”.Дълга и изпълнена с успехи и превратности е историята на еленските спортисти и туристи. Създаването на традиции и материална база са плод на неугасващия ентусиазъм на няколко поколения наши съграждани.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_3790 Sep. 25 07.37ScreenHunter_3800 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3799 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3798 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3797 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3796 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3795 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3794 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3793 Sep. 25 07.38ScreenHunter_3792 Sep. 25 07.37ScreenHunter_3791 Sep. 25 07.37
КОНТАКТИ

Община Елена – elena.acstre.com
Адрес: гр. Елена, ул. Иларион Макариополски №24
Тел.: 06151 62 61; 06151 61 32
E-mail: obshtina@ elena.bg

Текст и изображения: elena.acstre.com

За автора