ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ЗА НАС

ScreenHunter_8040 Jan. 12 22.13Община Правец се намира на 60 км североизточно от гр. София и заема площ от 323 кв. км.

Населението е общо 9211 жители, от които около 5000 в общинския център – гр. Правец.

Населените места са с ясно изразен планински и полупланински характер. Четири от тях /Разлив, Осиковица, Видраре и Джурово/ са с население над 500 души.

Общината граничи с Община Ябланица на североизток, с община Роман на север, с община Етрополе на юг и с община Ботевград на запад.

Община Правец е разположена в югозападните ридове на Предбалкана, територията е съчетание от специфичния релеф на средно високи хълмове и ливади, пресечени от долините на речната мрежа на р. Малък Искър.

Съхранена е чиста природа със запазено разнообразие на флората и фауната.
Най-често срещани дървесни видове са: дъб (бегун и цер), бук, габър, келяв габър, акация, бреза и др.

Допълнително чрез залесяване в горския фонд са внесени черен бор, дуглазка ела, смърч.
От храстовите често срещани са: шипка, обикновен дрян, малина, къпина, глог, кисел трън.

Тревната покривка е характерна за този тип места. Някои от представителите и са: левурда, папрати, бял равнец, жълт кантарион, горска ягода, орехче и др.

Характерни представители на фауната са:

бозайници– сърна, елен, дива свиня, лисица, заек;

птици – бял щъркел и черен щъркел, (защитена птица, която обитава закътани места по поречието на р. Витомерица), представители на семействата стърчиопашкови, гълъбови, чучулигови, синигерови, сива врана, сврака и др.;

земноводни– главно жаби- дървесни и водни, змии- главно разред люспести, сухоземни костенурки.

Румен Гунински е роден през 1957г. в гр. Правец. Семеен, баща на двама синове.

От 1993г. развива успешен частен бизнес. Управител и съдружник в търговски дружества.

Общински съветник в Правец от 1995г. до 2011г.

На 07.11.2011г. полага клетва като Кмет на Община Правец.

На територията на община Правец функционират 7 общински учебни заведения:
ГПЧЕ “Алеко Константинов” гр. Правец;
ОУ “Васил Левски” гр. Правец;
ОУ”Христо Ботев” с. Разлив;
ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Осиковска Лъкавица;
ОУ”Любен Каравелов” с. Осиковица;
ОУ “Христо Ботев”-с.Джурово;
ОУ “Васил Левски”-с.Видраре.

3 детски градини:
ЦДГ “Индира Ганди”-гр.Правец;
ЦДГ “Здравец”-гр.Правец;
ЦДГ “Звънче”-с.Джурово.

1 детско заведение:
ОДЗ “Слънце”-с.Осиковица.

На територията на община Правец функционира Професионална гимназия по компютърни технологии и системи към Технически университет в София.

От 2002 г. в град Правец стартира обучение по Американската бакалавърска програма по бизнесадминистрация към Международно висше бизнес училище.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_8040 Jan. 12 22.13ScreenHunter_8032 Jan. 12 16.54ScreenHunter_8033 Jan. 12 16.54ScreenHunter_8034 Jan. 12 16.54
КОНТАКТИ

ОБЩИНА ПРАВЕЦ – pravets.bg
Адрес: гр. Правец, бул. “Тодор Живков” №6
Тел.: 07133 22 88
Факс: 07133 24 33
E-mail: obshtina@ pravets.bg

Текст и изображения: pravets.bg

За автора