Община Самуил

ЗА НАС
logo-samuilОбщина Самуил се намира в североизточната част на Република България. Заема 250.133 кв. км площ на Самуилските височини. Тя е сравнително малка община в област Разград. Граничи с общините Исперих, Лозница и Разград и с две общини от област Шумен – Хитрино и Венец.

Да 1914 г. село Самуил не е било самостоятелна община и е било в състава на с. Хърсово, Разградски окръг. През 1915 г. се отделя и образува самостоятелен съвет. Първият кмет е бил Тодор Митев.
За официална година на създаването на община Самуил се счита 1980 г. Тогава именно общината придобива днешния си вид с присъединяването на селата Владимировци, Голяма вода, Богданци, Ножарово, Кара Михал, Хърсово. След този период започва активното благоустрояване на населените места, здравеопазването, културата, просветата и др.

Водещ отрасъл е селското стопанство. Приблизително 54% от площите в общината се засяват със зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед – 24%. През последните години явно се обръща по голямо внимание и на културите като лавандула, колиандър, рапица и др.
Водещи предприятия:

 • „Тракция” АД – вагоноремонтен завод;
 • „Октопод” ООД – предприятие за преработка на растително олио.
 • ЕТ “Ориент-сие”, с. Самуил – маслобойна;
 • „Агримел” АД, с. Самуил – мелничен цех;
 • „Уником” ЕООД, с. Владимировци – цех за екстрахиране на етеричномаслени продукти към фирма “Лавена” – Шумен, „Гючлю” ЕООД, с. Кривица, „Уником” ЕООД – млекопреработвателни предприятия

Културно-историческо наследство, събития и природни забележителности

 • Тракийски могили
 • Етнографски музей в с. Хърсово
 • Природна забележителност „Колчакова кория”

Приоритети за развитие на общината

 • Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социална, екологична и административна инфраструктура;
 • Приоритет 2 – Подобряване на бизнес средата и осигуряване на възможности за инвестиции и развитие на селското стопанство и леката промишленост;
 • Приоритет 3 – Интегрирано развитие на социалната сфера и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината.
ГАЛЕРИЯ

garaExifJPEGpametniksam21samuil2
КОНТАКТИ
Община Самуил – www.samuil.eu
Адрес: с.Самуил, ул.” Хаджи Димитър” № 2
Тел.: 08477 20 20
Факс: 08477 22 67
E-mail: info@ samuil.eu

За автора