Община Угърчин

ЗА НАС

ScreenHunter_1577 Sep. 23 11.59Община Угърчин е част от област Ловеч. Обединява град Угърчин и селата Лесидрен, Кирчево, Катунец, Голец, Микре, Сопот, Славщица, Драгана, Орляне, Каленик. Територията на общината е около 523 кв.км., със средна надморска височина 456 м.

Разположението на общината предлага отлични условия за развитието на туризма, земеделието и животновъдството. Разполага с разнообразие от природни ресурси и забележителности. На територията на общината преминават река Каменица и многобройните и притоци. Част от водните ресурси е и язовир Сопот. Като цяло релефът на общината е с полубалкански характер с гористи и равнинни терени.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Община Угърчин е административна единица, част от Ловешка област. Общинската администрация на града предлага на жителите на нейната територия всички административни услуги като:

  • издаване на гражданско състояние
  • стопански дейности
  • плащане на местни данъци и такси
  • технически услуги
  • административно обслужване
  • дирекция и отдел по устройство на територията
  • дирекция строителство
  • дирекция архитектура и благоустройство

На заседанията на общинския съвет се взимат всички решения за поддържането и развитието на територията на общината.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1561 Sep. 23 11.53ScreenHunter_1562 Sep. 23 11.53ScreenHunter_1563 Sep. 23 11.53ScreenHunter_1564 Sep. 23 11.54ScreenHunter_1565 Sep. 23 11.54ScreenHunter_1567 Sep. 23 11.54ScreenHunter_1568 Sep. 23 11.54
КОНТАКТИ

Община Угърчин – ugarchin.com
Адрес: пл. ”Свобода” №1, обл.Ловеч, общ.Угърчин
Тел.: 06931 21 21; 06931 27 50
Факс: 06931 20 14
Е-mail: obshtina@ ugarchin.com; ugarchin@ infotel.bg

Текст и изображения: ugarchin.com

За автора