„Одит Адвайзерс”ООД – Счетоводни услуги

ЗА НАС

ScreenHunter_65 Jun. 26 09.04Фирмата е регистрирана в гр. София, България, като дружество с ограничена отгововорност, основано и представлявано от Офелия Стефанова Славкова. Към настоящия момент Дружеството има двама собственици:

 • Офелия Славкова – регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0613.
 • Мария Величкова – регистриран одитор в Българския Институт на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) под номер 0307

През месец Май 2012 г. Дружеството е регистрирано в Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), като специализирано одиторско предприятие под номер 152. Управляващ съдружник на фирмата е Офелия Славкова.

Лицензи и сертификати

„Одит Адвайзерс”ООД е лицензирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители в България под номер 0152 / 2012 г. Дружеството се управлява от регистриран одитор под номер 0613 / 2004 г. Офелия Славкова.

От септември 2008 г. Офелия Стефанова Славкова е включена в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал.1 във вр.чл. 103, ал.4 от Кодекса за застраховането.

От май 2009 г. управлявителя на „Одит Адвайзерс” ООД Офелия Славкова е член на Консултативния съвет на НАП.

През 2011 г. „Одит Адвайзерс” ООД разработи и внедри система за управление на качеството на предлаганите от дружеството услуги, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството – Изисквания” и БДС EN ISO 9000:2007 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

Дружеството е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 3335553.

През април 2013 г. одиторското предприятие е одобренено и включено в регистъра на фирмите имащи право да одитират проекти финансирани от Световната Банка.

От август 2013 г. Дружеството е включено в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал.1 във връзка с чл. 103, ал.4 от Кодекса за застраховането.

 

Живеем в период на динамични промени и е необходимо да сме адекватни и в съзвучие с новите условия. Ние в ОДИТ АДВАЙЗЕРС ООД осъзнаваме важността на хармонията със заобикалящата ни действителност. Ето защо в своята работа използваме нови креативни подходи, осигуряващи ни гъвкавост и адекватност при реализиране на всички проекти. Ние вярваме, че промените дават възможности да се изгради един по-качествен и по-щастлив живот. В работата си се стремим да подпомагаме своите клиенти, да изградят гъвкави оперативни системи и процедури в бизнеса си за оползотворяване на условията и реализиране на печеливш и успешен бизнес. За създаване на доверието в…

РЪКОВОДСТВО И ЕКИП
Ръководство

Офелия Славкова: Управляващият съдружник на Дружеството Офелия Славкова притежава повече от 13 годишен опит в областта на одита не само в България, но и в други страни. Ръководила е одитите на редица български и международни финансови институции, производствени и търговски компании, неправителствени организации, както и одити по проекти на международни финансови организации. Притежава и необходимите за това технически познания в работата си с международни и местни компании, развиващи своята дейност в широк спектър от индустрии и по-специално в сферата на транспорта, енергетиката, потребителските стоки и финансовите институции. Притежава значителен опит в ангажименти по провеждане на диагностичен преглед; има водеща роля като консултант по проекти на ЕBRD, IBRD, PHARE и други подобни програми. Тя е регистриран одитор към Института за дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Офелия Славкова е основател на Глобъл Одит Сървисез ООД, когато фирмата стартира своята дейност през 2007 г. и до 2011 г. е управляващ Съдружник на Специализираното одиторско предприятие. Работила е като Одит Мениджър в Grant Thornton България в продължение на четири години.

ЕКИП

В съответствие с вътрешните правила, фирмата наема персонал със завършено висше образование в специалностите – Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Маркетинг, Мениджмънт, Международни икономически отношения, Информационни технологии и др.

Освен постоянния персонал, фирмата разполага с асоциирани правна кантора, счетоводна къща, високо квалифицирани специалисти в областта на бизнес оценяването и консултирането, както и специалисти, владеещи следните езици: английски, немски, руски, италиански, испански и португалски.

Нашата цел е да Ви осигурим оптималните ресурси и условия, за да постигнете максимална продуктивност и качество. Ето защо, полагаме постоянни усилия в подобряването на подбора, професионалното обучение и оценката на персонала от всички нива и постоянното усъвършенстване на стандартите за работа.

Нашият екип притежава етичност, коректност, сътрудничеството и работи винаги с добро настроение.

ОПИТ

“Одит Адвайзерс” ООД е организация за одиторски, счетоводни и консултантски услуги, осигуряващи всеобхватно разнообразие от професионални счетоводни, одиторски, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации. Силата на нашата фирма е отразена в качеството на предоставяните от нас услуги.

Регистрирания одитор, управляващ „Одит Адвайзерс” ООД има опит в предоставянето на одиторски и консултантски услуги на местни и международни клиенти в следните сектори:

 • -Финансови институции;
 • Застрахователни компании;
 • Промишлени компании;
 • Търговски компании;
 • Холдингови дружества;
 • Инвестиционни фондове;
 • Лизингови дружества;
 • Организации с нестопански цел;
 • Агенции за недвижими имоти;
 • Рекламни агенции;
 • Строителни и проектантски организации;
 • Издателска дейност;
 • Спедиторски компании;
 • Дистрибуция на петролни продукти и стомана;
 • Инженерингови компании;
 • Информационни технологии;
 • Хотели, здравни центрове, туристически агенции;
 • Чуждестранни инвеститори;
 • Публични и правителствени организации.

 

ПРИКАЗКИ ЗА ЛЮБОВТА НА ОФЕЛИЯ СЛАВКОВА

Приказки за Любовта от Офелия Славкова

Моята изложба е призив към всички нас да осъзнаваме любовта и красотата на цялата природа и да не допускаме забързаното, често напрегнато ежедневие да ограничи погледа ни и да избледни прекрасните неща от живота.
Нека внесем любовта в нашия живот!
Нека изберем любовта, добротата и радостта един към друг и към цялата Земя!
Защото действителността ни е изражение на любовта в нас!
Чистата и съвършена любов, непокътната от времето и пространството!
Вярвам, че всички вие познавате чувството на огромна любов. Любов, която ни изпълва и ни припомня, че сме Едно цяло със Света, с Вселената, с Всичко, което е!

 

Още картини и снимки от изложбата може да видите тук.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_60 Jun. 26 09.00ScreenHunter_61 Jun. 26 09.00ScreenHunter_62 Jun. 26 09.00ScreenHunter_63 Jun. 26 09.01ScreenHunter_64 Jun. 26 09.02
КОНТАКТИ

„Одит Адвайзерс”ООД – audit-advisers.com
Адрес: гр. София, бул. България, ж.к. Бокар, сграда 21, ет. 1
Тел: 02 947 40 11
E-mail: : oslavkova@ audit-advisers.com

Текст и изображения: audit-advisers.com

За автора