“Одит Консулт” EООД – Бургас

ЗА НАС

ScreenHunter_5175 Jun. 25 17.06Фирма “Одит Консулт” ООД – Бургас предлага:

1. Одиторски услуги – одит на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСС и МСФО;
2. Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно НСС и МСФО;
3. Одит на проекти, финансирани по програми от европейските фондове;
4. Одит на отделни компоненти на финансов отчет;
5. Проверки по Търговския закон;
6. Счетоводни и данъчни услуги и консултации;
7. Подготовка и стаж на кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5174 Jun. 25 17.05ScreenHunter_5175 Jun. 25 17.05ScreenHunter_5175 Jun. 25 17.06
КОНТАКТИ

“Одит Консулт” EООД – Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул.“Пробуда“ №41, етаж 3
Тел.: 056 815 668; 056 815 224
Моб.тел.: 0888 366 686
E-mail: stancheva_v@ abv.bg

За автора