„ОЛМЕНА” ООД

ЗА НАС

olmenaФирма „ОЛМЕНА” – ООД е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията – гр.София, към Министерство на правосъдието, Създадена е през 2001г. – дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в гр.Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Георгица Карастоянова” №33 и с предмет на дейност автобусен траспорт в страната и чужбина. Фирмата е лицензирана с лиценз №02354 на МИНИСТЕРСТВОТО на ТРАНСПОРТА за превоз на пътници в страната и лиценз №0706 на МИНИСТЕРСТВОТО на ТРАНСПОРТА за международен автомобилен превоз на пътници с автобус. Съдружници са Расим Реджеб Якуб, Наим Юсеин Местан, Ердуан Иляз Шериф, Неджатин Севетин Али.

ЛИНИИ

„ОЛМЕНА” – ООД обслужва следните автобусни линии:

1. Момчилград-Кърджали-София с час на тръгване от Момчилград в 05:00ч. и с час на тръгване от София в 10:30ч. Изпълнява се всеки ден.

2. Кърджали-Асеновград-Пловдив с час на тръгване от Кърджали в 06:30ч. и с час на тръгване от Пловдив в 12:00ч. Изпълнява се всеки ден.

3. Кърджали-Ардино /през Мадан/-Смолян с час на тръгване от Кърджали в 08:30ч. и с час на тръгване от Смолян в 13:30ч., през Мадан в 14:15ч. Изпълнява се всеки ден.

4. Кърджали-Момчилград-Подкова-Кирково-Златоград с час на тръгване от Кърджали в 08:30ч. и с час на тръгване от Златоград в 12:15ч. Изпълнява се всеки ден.

5. Кърджали-Момчилград-Подкова-Кирково-Златоград с час на тръгване от Кърджали в 11:05ч. и с час на тръгване от Златоград в 16:00ч. Изпълнява се всеки ден.

6. Сезонна линия (Май-Октомври):Кърджали-Ардино-Баните-Петково-Славейно с час на тръгване от Кърджали в 11:30ч. и с час на тръгване от Славейно в 14:30ч. Изпълнява се в петък и неделя.

7. Сезонна линия (Май-Октомври): Кърджали-Ардино-Баните с часове на тръгване от Кърджали в 08:00ч. и в 11:30ч. и с часове на тръгване от Баните в 11:00ч. и в 15:00ч.

8. Сезонна линия (Май-Октомври): Кърджали-Ардино 8:00ч. , 11:30ч. и от Ардино-Кърджали 12:00ч. , 15:45ч.

9. Кърджали-Ардино с часове на тръгване от Кърджали в 07:30ч., 08:30ч., 09:30ч., 15:00ч. и с часове на тръгване от Ардино в 09:30ч., 11:30ч., 15:45ч. и 17:00ч. Изпълнява се всеки ден.

10. Кърджали-Кобиляне с час на тръгване от Кърджали в 17:30ч. и с час на тръгване от Кобиляне в 06:15ч. Изпълнява се в делнични дни.

11. Кърджали-Велишане и Стражевци с часове на тръгване от Кърджали в 06:40ч. и в 13:20ч. и с часове на тръгване от Велишане и Стражевци в 07:50ч. и в 14:30ч. Изпълнява се в делничните дни.

12. Кърджали-Миладиново-Конево през Бащино – 6:40ч. , 11:40ч. , 15:00ч. в 17:00ч в дните Понеделник-Петък

ГАЛЕРИЯ

11233228_882964588431117_2125013618_o232221201918171615141312242511121957_1078466978849192_1832746192_n4544434232313029282726111099 0699 06 - 399 06 - 291 2771 34-471 34-371 34-271 3434 8834 88 - 1olmena19 482013-07-27-2382013-07-27-239987654321OLMENA2013-08-12-2442013-07-27-240
КОНТАКТИ

„ОЛМЕНА” – ООД – fb/OLMENA

Адрес: гр. Кърджали, автогара XXI век
Моб. тел.: 0887 961 213; 0887 331 562
Е-mail: olmena_ood2001@abv.bg

Текст и изображения: fb/OLMENA

За автора